Registrace společnosti na Kypru - COREDO

Registrace společnosti na Kypru

Kypr je poměrně oblíbenou jurisdikcí mezi občany bývalého Sovětského svazu, kteří plánují založit společnost v Evropě. Od roku 2004, kdy se stát stal členem Evropské unie, došlo k významným změnám, byla reformována legislativa a podnikání se tím stalo poněkud obtížnějším, ale zároveň bezpečnějším.

Kyperské hospodářství je do značné míry závislé na vnějších faktorech. Je zde rozvinutý cestovní ruch, zemědělství a lehký průmysl.

Na tomto ostrově sídlí mnoho pojišťovacích, finančních, obchodních a logistických společností.

Výhody založení společnosti na Kypru

Kromě zřejmých výhod Kypru, jako jsou klimatické podmínky a vynikající životní podmínky, existují i další výhody založení společnosti v této zemi. Patří mezi ně:

 • pružný daňový systém a nízká sazba daně z příjmu právnických osob (pouze 12,5 %);
 • snadná a rychlá registrace jakéhokoli typu společnosti;
 • možnost získání občanství výměnou za investici;
 • výhodná zeměpisná poloha a snadný přístup na evropské trhy;
 • rozvinutá dopravní infrastruktura (zejména lodní);
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 40 zeměmi;
 • progresivní legislativa.

Dostupné formy právnických osob na Kypru

Pro podnikání na Kypru je k dispozici široká škála právních forem, z nichž nejoblíbenější pro zahraniční investory jsou:

 • Private Ltd nebo LLC – společnost s ručením omezeným. Minimální základní kapitál činí 1 700 eur (pro společnosti bez sídla na Kypru) nebo 17 000 eur (pokud je na ostrově umístěno reálné sídlo). Minimální počet akcionářů – 1, maximální – 50.
 • PLC nebo Public Ltd – veřejná společnost s ručením omezeným. Minimální výše základního kapitálu musí činit alespoň 25 650 eur. Minimální počet akcionářů – 7, maximální počet je neomezený.
 • International Trust. Oblíbený právní forma v této jurisdikci. Na svěřenské fondy se vztahuje řada výhod. Mezinárodní svěřenský fond může založit pouze nerezident Kypru ve prospěch konečného příjemce – rovněž nerezidenta této republiky. Zároveň musí být jeden z jednatelů rezidentem Kypru.

V případě potřeby je možné zde zaregistrovat i jiný typ společnosti (osobní společnost, pobočku zahraniční společnosti atd.), ale výše uvedené formy jsou nejoblíbenější.

Zvláštnosti registrace společností na Kypru

Při registraci podniku platí stejná pravidla pro Kypřany, rezidenty EU i zahraniční investory. Je nutné: schválit navrhovaný název společnosti u obchodního rejstříku, poté vypracovat zakladatelskou smlouvu a stanovy, nechat je notářsky ověřit a teprve poté předložit vyplněné dokumenty obchodnímu rejstříku. Ve většině případů netrvá proces založení společnosti na Kypru déle než 7 pracovních dnů.

Pro založení společnosti je nutné otevřít si účet u některé z místních bank. V některých případech může být vyžadována osobní přítomnost zakladatelů v bance, protože Kypr, stejně jako mnoho dalších evropských zemí, v poslední době zpřísňuje požadavky na otevírání nových účtů.

S pomocí manažerů COREDO bude registrace společnosti na Kypru zaručeně hladká a bezproblémová. Poskytujeme také komplexní pomoc při podnikání a poradenství v různých právních otázkách.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.