Registrace společnosti v Portugalsku - COREDO

Registrace společnosti v Portugalsku

Portugalsko je malá země na jihozápadě evropského kontinentu. Zabírá malou část Pyrenejského poloostrova u Atlantského oceánu. Portugalsko je členem Evropské unie a oficiální měnou je zde euro.

Země vítá zahraniční investice, poskytuje podnikatelům určité daňové pobídky a má zvláštní ekonomické zóny (Madeira, Azorské ostrovy) s příznivými podmínkami pro podnikání. Portugalsko má rozvinuté hospodářství založené na průmyslu (těžba nerostných surovin, metalurgie, strojírenství), službách (cestovní ruch) a zemědělství. Aktivně se podporují obnovitelné zdroje energie a podniky, které vyvíjejí inovativní nápady a technologie.

Výhody registrace společnosti v Portugalsku

Kromě snadného vstupu na rozsáhlý evropský trh má registrace společnosti v Portugalsku řadu výhod, mezi které patří:

 • stabilita hospodářského a politického prostředí;
 • existence speciálních ekonomických oblastí;
 • snadnost zahájení nového podnikání;
 • nízké provozní náklady na provoz podniku;
 • dostupnost dostatečně kvalifikované a levné pracovní síly;
 • možnost vlastnit 100 % akcií společnosti, aniž byste byli rezidenty země.

Jak bylo uvedeno výše, Portugalsko má několik oblastí volného obchodu. Mezi výhody zakládání podniků v těchto oblastech patří snížená sazba daně (5 %), osvobození od cel a místních poplatků a daní.

Dostupné typy právních forem v Portugalsku

Cizinci mohou v Portugalsku zakládat různé právní formy podnikání, ale nejběžnější a nejpraktičtější jsou tyto:

 • S.A. – akciová společnost. Vhodné pro velké podniky. Minimální základní kapitál činí 50 000 eur, z čehož 30 % musí být splaceno na účet v okamžiku registrace.
 • Lda. – Uzavřená akciová společnost s ručením omezeným. Vhodné pro malé a střední podniky. Minimální výše základního kapitálu je 5 000 eur, přičemž celá částka musí být uhrazena na účet při registraci. Může být založena nejméně dvěma společníky.
 • EIRL – společnost s jediným vlastníkem. Je vhodný pro začínající podnikatele. Minimální kapitál činí 2 000 eur, které musí být zaplaceny při registraci.

Vlastnosti registrace společnosti v Portugalsku

Cizinci si mohou v Portugalsku založit společnost téměř ve všech oblastech kromě obrany a veřejných služeb. Kromě souboru dokumentů obsahujících údaje o zakladatelích a stanovy budoucí společnosti budou podnikatelé ke vstupu na portugalský trh potřebovat také místní adresu sídla a místní bankovní účet.

Registrace společnosti v Portugalsku obvykle trvá až 10 pracovních dnů. V některých případech může být nutná osobní přítomnost všech zakladatelů, ale obvykle lze vše provést na dálku. Abyste si proces registrace společnosti zjednodušili a vyhnuli se zbytečným komplikacím, doporučujeme využít pomoci zkušených manažerů COREDO.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.