Licence na kryptoměny v Singapuru - COREDO

Licence na činnost s kryptoměnami v Singapuru

Cena od 55 000 EUR

Singapur byl jednou z prvních jurisdikcí, kde byla regulace kryptoměn přijata na státní úrovni. Obecně je tato země považována za příznivou pro činnost kryptoměnového obchodu a krypto start-upů.

Kryptoměnové společnosti jsou regulovány Singapurským měnovým úřadem (Monetary Authority of Singapore, MAS). Hlavními dokumenty regulujícími krypto-sféru v zemi jsou zákon o cenných papírech a termínových obchodech (SAF) z roku 2001 a zákon o platebních službách z roku 2019, který vstoupil v platnost na začátku roku 2020. Poslední z nich zavádí pojem “digitální platební token” (DPT) a ti, kdo chtějí poskytovat jakékoli související služby, musí získat licenci platební instituce (Malá platební instituce nebo Velká platební instituce). Je důležité poznamenat, že licence pro obchod s kryptoměnami je vyžadována pouze u kryptoměnových burz, které budou působit jako zprostředkovatelé obchodních operací s tokeny, které podléhají legislativě o cenných papírech.

MAS věnuje decentralizovaným financím velkou pozornost a zaujímá aktivní postoj k regulaci krypto průmyslu v Singapuru. V roce 2022 bylo vydáno několik doporučení a konzultačních dokumentů s cílem zmírnit riziko praní špinavých peněz a financování terorismu prostřednictvím digitálních aktiv. Další změny regulačního rámce se očekávají v průběhu roku 2023.

Singapurská Asociace kryptoměnového a blockchainového průmyslu (CBIA) aktivně podporuje malé a střední podniky v tomto odvětví.

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE NA KRYPTOMĚNY V SINGAPURU

Registrace licence na kryptoměny v Singapuru poskytne podniku pracujícímu s digitálními aktivy řadu výhod:

 • promyšlenou a flexibilní regulaci, která umožňuje společnostem působícím v oblasti kryptoměn fungovat zcela legálně;
 • vysokou úroveň prestiže jurisdikce, důvěru ve společnosti, které zde mají licenci, ze strany všech účastníků kryptotrhu;
 • dobře rozvinutá bankovní a finanční infrastruktura;
 • loajální politika regulátora (MAS) vůči kryptoměnám, státní podpora inovativních společností;
 • vysoká úroveň digitalizace všech sfér ekonomiky;
 • relativně nízké daně.
VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE NA KRYPTOMĚNY V SINGAPURU

CO POTŘEBUJETE K ZÍSKÁNÍ KRYPTOLICENCE V SINGAPURU?

Společnost, která žádá o kryptoměnovou licenci v Singapuru, musí splňovat následující požadavky:

 • být registrována v této jurisdikci;
 • potvrdit přítomnost kanceláře v zemi;
 • mít alespoň jednoho ředitele se sídlem v Singapuru;
 • zavést systém řízení rizik specifických pro činnost v oblasti kryptoměn;
 • vypracovat a pečlivě dodržovat poctivá a transparentní pravidla pro přijímání tokenů na burzu;
 • vytvořit informační základnu o probíhajících transakcích;
 • včas informovat regulátora o všech změnách v činnosti burzy;
 • dodržovat právní předpisy v oblasti boje proti praní špinavých peněz, pravidla ochrany osobních údajů atd.

Regulační orgán rovněž klade speciální požadavky na zaměstnance krypto-společnosti. Povinné jsou pozice předsedy, generálního ředitele a členů představenstva. Součástí představenstva by měly být: výbor pro audit, výbor pro jmenování, výbor pro řešení konfliktů atd. Vedoucí pracovníci společnosti musí splňovat vysoké etické požadavky a mít dobrou pověst.

Průměrná doba schválení kryptolicence v Singapuru je 12 měsíců.

Cena: 55 000 EUR + DPH. Poznámka: cena se může lišit v závislosti na konkrétním případě.

Začátečníkům v oblasti kryptoměn se může zdát singapurská legislativa v této oblasti složitá a nepřehledná. Profesionální právníci ze společnosti COREDO s vámi rádi zkonzultují všechny otázky a pomohou vám vyřešit všechny aspekty vašich obchodních aktivit v této jurisdikci.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.