Finanční licence ve Švýcarsku - COREDO

ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE VE ŠVÝCARSKU

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ VE ŠVÝCARSKU

Švýcarsko je známé jako světový lídr v oblasti usnadňování finančních transakcí. Aktivně provádí reformy v legislativě s ohledem na vývojové trendy trhu s kryptoměnami a vytváří příznivé podmínky pro činnost kryptoměnových společností. Zvláštní pozornost věnuje zajištění legitimity a transparentnosti tohoto odvětví.

Společnosti, které přímo nakládají s penězi klientů, jsou ve Švýcarsku považovány za bankovní struktury. Finanční licence je však vyžadována také u FinTech organizací, kryptoměnových struktur, poskytovatelů platebních služeb, vydavatelů elektronických peněz atd.

Švýcarské orgány pečlivě sledují všechny inovace na trhu FinTech služeb, okamžitě na ně reagují a pravidelně upravují legislativní rámec.

Společnosti, které chtějí vykonávat finanční činnosti, musí získat příslušné povolení. Ve Švýcarsku vydává finanční licenci Úřad pro dohled nad finančním trhem (FINMA). Stejný orgán kontroluje a reguluje poskytované služby.

TYPY FINANČNÍCH LICENCÍ

V závislosti na poskytovaných službách vydává FINMA několik typů finančních licencí:

 • výměnné;
 • investiční;
 • bankovní;
 • krypto-licence;
 • fintech licence.
TYPY FINANČNÍCH LICENCÍ

KDO POTŘEBUJE FINANČNÍ LICENCI

Získání povolení k poskytování služeb je povinné pro:

 • banky;
 • infrastruktury finančního trhu;
 • investiční podniky;
 • finanční instituce (správa fondů, obchodování s cennými papíry);
 • pojišťovací struktury;
 • organizace zabývající se kryptoměnami;
 • fintech společnosti;
 • portfolio manažeři (správci aktiv).
KDO POTŘEBUJE FINANČNÍ LICENCI

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Společnost, která žádá o finanční licenci, se musí nejprve zaregistrovat ve švýcarském obchodním rejstříku a musí vlastnit minimální kapitál.

Pro získání licence musí společnost předložit FINMA následující dokumenty:

 • informace o struktuře organizace;
 • zakládací dokumenty společnosti;
 • popis činnosti;
 • informace o managementu, doklad o bezúhonnosti;
 • obchodní plán a předběžný rozpočet;
 • seznam procedur pro boj proti financování terorismu a zajištění finančních prostředků zákazníků;
 • potvrzení o účinnosti řízení rizik;
 • další dokumenty (v případě potřeby).

Požadavky se mírně liší v závislosti na příjemci. Při vydávání licencí bankám a pojišťovnám věnuje FINMA zvláštní pozornost dokumentaci a kapitálu, zatímco při práci se správci portfolia se zaměřuje na ochranu majetku. Je třeba poznamenat, že vzhledem k rychlému rozvoji finančního odvětví v zemi se legislativa týkající se finančních trhů často mění.

Proces posuzování žádostí trvá přibližně 6 měsíců.

Díky svým hlubokým znalostem a profesionálním dovednostem vám specialisté COREDO pomohou ušetřit čas a výrazně zvýší šance na získání finanční licence.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.