Registrace společnosti v Rakousku - COREDO

Registrace společnosti v Rakousku

Rakousko je vyspělá země ve střední Evropě se stabilní ekonomikou a nízkou úrovní inflace. Mezi nejrozvinutější a nejdůležitější odvětví patří průmysl, energetika, mezinárodní obchod, služby, cestovní ruch, bankovnictví a pojišťovnictví.

 

Výhody založení společnosti v Rakousku

Kromě progresivní ekonomiky láká v Rakousku zahraniční investory:

 • Prestiž jurisdikce;
 • snadné obchodování s ostatními evropskými zeměmi díky své výhodné zeměpisné poloze;
 • dobře vyvinutý, moderní bankovní systém;
 • loajální a pružné zdanění;
 • dobře rozvinutá výrobní základna;
 • relativně snadné založení nové společnosti;
 • loajální přístup k zahraničním investorům.

Právní podrobnosti a typy právnických osob v Rakousku

V Rakousku působí velké množství právních předpisů, které regulují působení podnikatelských struktur, zde je velmi důležité porozumět všem podrobnostem právních omezení a správně vést účetnictví. Rakouské právo nabízí možnost registrace několika typů společností, které se liší z hlediska řízení, účelu podnikání a typu zdanění. Nejběžnějšími právními formami v této zemi jsou:

 • AG – akciová společnost. Vhodné pro střední a velké podniky; vyžaduje se alespoň jeden jednatel a dva investoři. Minimální výše základního kapitálu je 70 tisíc eur; před registrací musí být na účet splacena čtvrtina částky.
 • GmbH – společnost s ručením omezeným. Vhodné pro všechny druhy činností kromě politiky, bankovnictví a pojišťovnictví. GmbH vyžaduje alespoň jednoho jednatele a jednoho společníka; minimální základní kapitál je 10 tisíc eur.
 • OHG/OEG – partnerství s neomezeným ručením. Je zapotřebí dvou nebo více rovnocenných partnerů. Mezi OHG a OEG není žádný zásadní rozdíl.
 • KG/KEG – partnerství s omezeným ručením. Je vyžadován alespoň jeden komplementář s neomezeným ručením a jeden společník s ručením omezeným. Neexistují žádné požadavky na základní kapitál.

Požadavky a postup registrace

V Rakousku nejsou pro jednatele a akcionáře stanoveny žádné požadavky k trvalému pobytu.

Po dokončení registrace musí každá společnost bez ohledu na svůj typ požádat místní daňový úřad o přidělení daňového čísla. S tímto číslem je právnická osoba oficiálně registrována jako plátce DPH. Pro 82 druhů činností je v Rakousku vyžadována státní licence (včetně bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, finanční poradenství atd.).

Daňové aspekty

Tato jurisdikce má smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 70 zeměmi. Společnosti zde platí daň z příjmu právnických osob v jednotné sazbě 25 %, která se vztahuje na zisky získané jak v Rakousku, tak mimo jeho území. Dále se platí daň z přidané hodnoty (20 %) a daň z dividend (27,5 %).

Registrace společnosti v Rakousku obvykle netrvá déle než 14 dní. Abyste se vyhnuli případným komplikacím a chybám při vyplňování dokumentů, doporučujeme obrátit se na odborníky společnosti COREDO. Nabízíme také poradenské služby ve všech záležitostech týkajících se založení, registrace a řízení podniku v Rakousku.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.