Kryptoměnová licence na Slovensku - COREDO

Kryptoměnová licence na Slovensku

Cena od 5 000 EUR

Virtual Asset Service Provider (VASP)

Veškeré aktivity související s kryptoměnovými aktivy na Slovensku jsou regulovány celoevropskými právními předpisy. Tato právní úprava je zaměřena především na dodržování předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Veškeré transakce související s digitálními financemi musí být stejně jako transakce s fiat finančními aktivy transparentní a kontrolovatelné.

Kryptoměny se na Slovensku nepovažují za cenné papíry ani finanční nástroje a nepodléhají regulaci centrální banky (NBS). Podléhají však přísné právní regulaci, která je stanovena v zákoně № 279/2020 Coll., kterým se upravuje zákon № 297/2008 o zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Aktivity v oblasti kryptoměn na Slovensku monitoruje Finanční zpravodajská jednotka (Finančná spravodajská jednotka).

Výhody získání licence na Slovensku

Díky své poloze a vysoké životní úrovni je tato republika ideální pro podnikání spojené s kryptoměnovými aktivy – tyto aktivity jsou zde zcela legální. Z dalších výhod získání licence na kryptoměny na Slovensku stojí za zmínku například:

 • loajální regulace podnikání kryptoměnových společností;
 • relativně snadné získání licence a nízké finanční náklady na její získání;
 • flexibilní daňový systém, nízké daně pro kryptopodnikatele;
 • stabilita legislativy, vysoká úroveň ochrany práv podnikatelů;
 • je povoleno 100% zahraniční vlastnictví společnosti;
 • pohyb kapitálu a výnosů není regulátorem nijak omezen.
Výhody získání licence na Slovensku

Dokumenty potřebné k získání kryptoměnové licence na Slovensku

K získání kryptoměnové licence na Slovensku budou zapotřebí následující dokumenty:

 • odpovídajícím způsobem vypracovaný formulář žádosti;
 • zakladatelská listina a další zakládací dokumenty;
 • potvrzení o místním sídle;
 • pasy zakladatelů a jednatelů společnosti, potvrzení o jejich pobytu v EU;
 • doklad o odborné způsobilosti vedoucího pracovníka;
 • potvrzení o bezúhonnosti vedoucích osob.
Dokumenty potřebné k získání kryptoměnové licence na Slovensku

POŽADAVKY PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ LICENCE

Zvláštní povolení budou potřebovat společnosti, které se hodlají zabývat směnou digitálních měn (kryptoměn) za fiat měny a poskytovat služby peněženek s digitálními měnami. Pro každou z těchto činností se vydává samostatné povolení. Získat ji může každá právnická osoba, která splní následující požadavky:

 • společnost musí být registrována na Slovensku;
 • prokázání minimálního základního kapitálu ve výši 5,000 EUR;
 • sídlo na území Slovenska;
 • přítomnost alespoň jednoho slovenského rezidenta nebo občana OECD ve struktuře společnosti (může se jednat o jednatele, člena představenstva nebo zaměstnance jmenovaného jako “odpovědná osoba”);
 • předložení podrobného a realistického podnikatelského plánu.

Celková doba na vyřízení a získání licence na kryptoměny na Slovensku je zpravidla přibližně 4-5 týdnů.

CENA ZÍSKÁNÍ KRYPTOMĚNOVÉ LICENCE NA SLOVENSKU

Specialisté společnosti COREDO Vám rádi nabízejí pomoc při získávání licence na poskytování služeb spojených s kryptoměny prostřednictvím registrace právnické osoby na Slovensku.
Cena balíčku služeb je 5000 EUR + DPH, přibližný termín realizace – 4-6 týdnů od okamžiku obdržení originálních dokumentů od klienta.

Tento balíček zahrnuje:

 • Registraci a založení společnosti v souladu se zákonem.
 • Získání sídla pro společnost na 1 rok.
 • Vypracování interní AML/CFT dokumentace v souladu s právními požadavky.
 • Získání oprávnění/licence k poskytování služeb souvisejících s virtuálními aktivy.
 • Úhrada notářských a státních poplatků.
 • Překladatelské služby.
 • Registrace u Finančního úřadu Slovenské republiky.
ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.