Licence na kryptoměny v Thajsku - COREDO

Licence na kryptoměny v Thajsku

Cena od 85 000 EUR

Virtual Asset Service Provider (VASP)

V posledních letech zaznamenaly kryptoměny pozoruhodný nárůst popularity doprovázený stále vyšším počtem jednotlivců, kteří do nich investují. Thajské úřady tuto tendenci pozitivně kvitovali vyjádřením své podpory. Thajsko patří mezi proaktivní země v oblasti regulace kryptoměn. V roce 2018 thajská vláda zavedla tzv. nouzovou vyhlášku o podnikání s digitálními aktivy, která představuje komplexní regulační opatření upravující transakce s digitálními aktivy a související činnosti. Vyhláška se vztahuje na fyzické a právnické osoby a burzy, které v Thajsku provádějí operace s digitálními aktivy.

Podle této vyhlášky jsou thajské podniky, jejichž činnost souvisí s digitálními aktivy, rozděleny do tří typů:

 • Digital Asset Exchange (Burzy digitálních aktiv). Slouží jako platformy (příp. sítě) určené k obchodování s digitálními aktivy nebo k jejich směně. Činnost těchto burz je založena na párování příkazů nebo zprostředkování dohod mezi stranami, které mají zájem o obchodování s kryptoměnami. Jejich fungování upravují předpisy stanovené Komisí pro cenné papíry a burzy, s určitými výjimkami stanovenými v oznámeních komise.
 • Digital Asset Broker (Zprostředkovatelé obchodů s digitálními aktivy). Jedná se o fyzické nebo právnické osoby, které nabízejí služby makléře nebo agenta, čímž umožňují ostatním poskytovat obchodní nebo směnárenské operace s digitálními aktivy. Tyto služby jsou nabízeny všem zájemcům a jsou obvykle hrazeny prostřednictvím poplatků nebo kompenzací z provedených obchodů. Stojí za zmínku, že někteří makléři nebo agenti mohou mimo jiné působit na základě kritérií uvedených v oznámení, které připravila Komise pro cenné papíry a burzy.
 • Digital Asset Dealer (Obchodník s digitálními aktivy). Tyto fyzické nebo právnické osoby obchodují s digitálními aktivy a nabízejí služby obchodování nebo směny v rámci vlastních účtů. Tyto činnosti probíhají odděleně od burz digitálních aktiv a jsou začleněny do jejich běžných obchodních operací. Stojí opět za zmínku, že někteří obchodníci mohou působit v souladu s pokyny, které SEC uvedla ve svém oznámení.

Aby mohly subjekty jakéhokoliv typu vykonávat činnosti spojené s digitálními aktivy v rámci země, musí se podrobit registraci u regulačního orgánu země, kterým je Komise pro cenné papíry (SEC).

NAŠE SLUŽBY

Specialisté společnosti COREDO vám rádi pomohou s:

 • registrací společnosti na thajském Ministerstvu obchodu;
 • registrací na místním daňovém úřadě;
 • registrací u Fondu sociálního zabezpečení a Fondu odškodnění pracovníků;
 • otevřením firemního bankovního účtu;
 • podáním žádosti u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) k získání příslušné krypto-licence a mnoho dalšího.

Každý případ před samotným schválením vždy pečlivě sledujeme.

NAŠE SLUŽBY

POPLATKY ORGÁNŮ

Poplatek za žádost o krypto-měnovou licenci činí 30 000 THB.

Poplatek za vydání osvědčení o licenci se liší v závislosti na kategorii licence, o kterou žádáte. Poplatek se hradí, jakmile regulátor žádost schválí, a to:

 • 2,5 milionu THB pro burzy digitálních aktiv,
 • 1,5 milionu THB pro zprostředkovatele obchodů s digitálními aktivy,
 • a 1 milion THB pro obchodníky s digitálními aktivy.
POPLATKY ORGÁNŮ

NAŠE POPLATKY

Náš odhadovaný poplatek za služby spojené s registrací společnosti a poplatek za podání žádosti závisí na požadované licenci (uvedené ceny jsou bez 7% DPH):

 • Burza digitálních aktiv: EUR: 130 000 EUR
 • Zprostředkovatel obchodů s digitálními aktivy: 110 000 EUR
 • Obchodník s digitálními aktivy: 85 000 EUR
NAŠE POPLATKY

VÝHODY ZÍSKÁNÍ KRYPTOMĚNOVÉ LICENCE V THAJSKU

Získání kryptoměnové licence v této jurisdikci přináší řadu výhod, mezi něž patří např:

 • prestižnost jurisdikce a její vhodnost pro ambiciózní projekty;
 • místní komunita, která digitální měny podporuje a je pro ně bezpečná;
 • vládní podpora pro technologické startupy;
 • pokročilá regulační základna upravující digitální aktiva;
 • jasný a transparentní proces získání licence;
 • prostředí příznivé pro inovace a experimentování.
VÝHODY ZÍSKÁNÍ KRYPTOMĚNOVÉ LICENCE V THAJSKU

HLAVNÍ POŽADAVKY NA ZÍSKÁNÍ LICENCE PRO KRYPTOMĚNY V THAJSKU

Společnost, která žádá o licenci jako burza, zprostředkovatel nebo obchodník, musí být založena podle thajských zákonů a mít řídící osoby a jednatele s bezúhonnou pověstí, jejichž kvalifikace splňuje předpisy SEC.

Krypto-společnost musí mít také předepsaný základní kapitál a částku, která má být uložena v thajské bance. Částka závisí na typu licence, o kterou se žádá:

 • Digital Asset Exchange (Burza digitálních aktiv): THB: 50 milionů THB základního kapitálu a vklad 25 milionů THB u banky.
 • Digital Asset Broker (Zprostředkovatel obchodů s digitálními aktivy): 25 milionů THB základního kapitálu a vklad 12,5 milionu THB v bance.
 • Digital Asset Dealer (Obchodník s digitálními aktivy): 5 milionů THB základního kapitálu a vklad 2,5 milionu THB v bance.

Získání kryptoměnové licence v Thajsku zahrnuje předložení následujících podkladů:

 • kompletní obchodní plán a přesný popis plánovaných služeb;
 • dokumentace ověřující totožnost a adresu bydliště všech ředitelů a akcionářů, potvrzení o absenci záznamů v trestním rejstříku;
 • auditované finanční výkazy;
 • opatření kybernetické bezpečnosti zaměřené na ochranu údajů a majetku zákazníků;
 • soubor dokumentů prokazujících technickou způsobilost žadatele;
 • potvrzení o zaplacení minimálního požadovaného kapitálu;
 • vyplněnou žádosti o potřebnou licenci.

PROCES ZÍSKÁNÍ LICENCE NA KRYPTOMĚNY V THAJSKU

Dostupné thajské licence na kryptoměny mají srozumitelný proces podání žádosti, který však ve všech případech vyžaduje od žadatele komplexní znalost místní legislativy. Zpočátku musí žadatel připravit veškerou výše uvedenou dokumentaci a zajistit její soulad s požadavky SEC. Každý dokument musí být přeložen do angličtiny.

Odhadovaná doba registrace společnosti, přípravy dokumentace, podání žádosti a získání licence závisí na typu licence:

 • Burza digitálních aktiv: 9 až 12 měsíců.
 • Zprostředkovatel obchodů s digitálními aktivy: 7 až 9 měsíců.
 • Obchodník s digitálními aktivy: 5 až 7 měsíců.

Poznámka: přesná doba taktéž závisí na rychlosti poskytnutí požadovaných informací a vytíženosti regulátora.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.