Právní Due Diligence. Objednat službu. COREDO

Právní Due Diligence

Společnost COREDO poskytuje služby provádění Due Diligence jak připravených, tak již uzavřených smluv nebo jednotlivých dohod. Postup Due Diligence smluv sestává z auditu právních a podnikových dokumentů protistrany s cílem identifikovat právní a ekonomická rizika pro klienta, potenciálně vznikající při interakci s protistranou. Due Diligence je nejčastěji využíváno při nákupu jakéhokoliv majetku, uzavírání důležitých smluv, v procesu nákupu, prodeje nebo akvizici objektu investice a tak dále.

Cílem auditu smluv je zajistit, aby nedošlo k hrubému porušení, chybám, nepřesnostem a nedostatkům v dokumentaci a aby se minimalizovaly negativní důsledky a náklady pro klienta. Právní audit navíc pomáhá odhalit potenciální nebezpečí způsobení citelných škod. Nedostatečná kontrola může vést ke špatným finančních výsledkům, soudním sporům, daňovým a finančním kontrolám a dalším nepříjemným důsledkům.

Specialisté společnosti COREDO posoudí legálnost transakcí, pravděpodobnost jejich zpochybnění u soudu, a odhalí chyby a nedostatky, které mohou vést k vážným důsledkům. Podle výsledků auditu klient obdrží závěr právníka, který bude obsahovat úplné a spolehlivé informace o stavu smlouvy. V poskytnutém závěru budou uvedeny všechny chyby, nepřesnosti a nesrovnalosti, včetně stupně jejich závažnosti a způsobů optimálního odstranění nedostatků a chyb.

Právní Due Diligence

Právní Due Diligence transakcí provádí naši odborníci s veškerou odpovědností a je tak zajištěno, že smlouva bude vypracována právně správně a kompetentně. Naši odborníci poskytují následující služby:

  • Kontrola souladu smluvních podmínek se současnou legislativou. Naši odborníci vás upozorní na sporné body, které mohou v budoucnu vést k soudním řízením;
  • Systémová analýza smluvních podmínek odpovídající podrobnosti, na jejíž základě jsou klientovi doporučeny změny nebo dodatky k jednotlivým bodům dokumentu;
  • Příprava návrhu nové smlouvy s přihlédnutím k potřebným změnám;
  • Příprava protokolu neshod, vypracovaného v souladu s platnými právními předpisy a jeho odeslání protistraně;
  • Provádění právních expertiz (verifikací Due Diligence) dodatků smluv;
  • Hloubkové objasnění zákonů, kterými se řídí provádění určitého typu transakcí;
  • Jednání s partnery klienta za účelem vypořádání a odstranění neshod, které vznikly během auditu;
  • Poskytování jiné právní pomoci.
ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.