Právnické osoby. Objednat službu. COREDO

Právnické osoby

Společnost COREDO poskytuje širokou škálu služeb právnickým osobám, zejména:

 1. Registrace právnické osoby ve zvolené jurisdikci;
 2. Vypracování primární zakládací dokumentace;
 3. Otevření bankovních účtů v EU;
 4. Kompletní právní outsourcing;
 5. Pomoc při výběru právní a organizační formy podnikání;
 6. Další služby na vyžádání klienta.
Právnické osoby

Právní outsourcing je druh právní služby poskytované naší Společností, která zahrnuje úplný (nebo částečný) outsourcing funkcí právní služby organizace.

V rámci kompletního právního outsourcingu poskytuje Společnost následující služby:

Poskytování ústních a písemných konzultací o uplatňování platných právních předpisů různých jurisdikcí;

 1. Příprava znaleckých posudků v právních otázkách.
 2. Vypracování smluv, dohod a souvisejících dokumentů, zakládacích dokumentů, předpisů a pokynů, dopisů, certifikací a dalších dokumentů.
 3. Právní doprovod uzavírání, plnění a vypovídání smluv.
 4. Provádění právních expertiz (verifikací Due Diligence) poskytnutých dokumentů.
 5. Zastupování zájmů klienta ve vztazích se státními orgány, úřady a organizacemi, úředníky, právnickými a fyzickými osobami, včetně jednání a inspekcí.
 6. Informační podpora činnosti klienta (regulační materiály, referenční materiály) a další úkony související s právní podporou.

Naším cílem je vyvinout optimální řešení, která zajistí dosažení obchodních cílů a snížení právních rizik klienta.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.