Právní služby a právní ochrana podnikání v Litvě - COREDO

Právní služby a právní ochrana podnikání v Litvě

Litevská ekonomika je jednou z nejrychleji rostoucích v Evropské unii a zaujímá první místo mezi pobaltskými zeměmi z hlediska HDP na obyvatele. Litva zaujímá 11. místo v žebříčku Světové banky Ease of Doing Business a v evropském žebříčku StartupBlink 2021, který hodnotí startupové ekosystémy, se umístila na 16. místě na světě a na 2. místě ve východní Evropě. Dobře rozvinutá jsou zde odvětví ropný, potravinářský, energetický, chemický průmysl, služby a zemědělství. Zahraniční investice do litevské ekonomiky jsou velmi podporovány. Podle údajů Litevské banky a Státní litevské datové agentury činily k 30. červnu 2022 za druhé čtvrtletí roku 2022 celkové přímé zahraniční investice 28,3 miliardy eur, což je o 10,4 % více než v prvním čtvrtletí roku 2022 a představuje 46,9 % HDP. Zahraniční podnikatelé se však mohou setkat s určitými obtížemi při otevírání bankovního účtu a podávání zpráv.

SPECIFIKA PODNIKÁNÍ V LITVĚ

V Litvě si může založit novou společnost kdokoli bez ohledu na bydliště. Existuje program pro získání povolení k pobytu pro investice, který umožňuje podnikatelům, kteří v zemi zaregistrovali právnickou osobu, získat povolení k pobytu. Činnost fiktivních společností založených pouze za účelem získání občanství je však v poslední době aktivně sledována a kontrolována. Litva má preferenční politiku pro správu zahraničních investic a také snížené daňové sazby pro nerezidenty.

Litva je oblíbená zejména mezi podnikateli působícími v oblasti finančních technologií. Před několika lety litevská vláda zmírnila postup při získávání licencí na provozování elektronických platebních systémů, což přilákalo mnoho nových společností.

DANĚ

V roce 2019 prošel litevský daňový systém významnými změnami. Celý daňový systém byl uveden do jednotného právního rámce, který je v souladu s mezinárodním právem. V současné době musí právnické osoby působící v této zemi odvádět daň z příjmu (základní sazba činí 15 %), DPH (sazba činí 21 %, pokud obrat společnosti přesáhne 29 000 eur ročně), příspěvky do Státního fondu sociálního zabezpečení (jak zaměstnavatelé tak i zaměstnanci je musí odvádět, celkem činí asi 40 % mzdy před zdaněním). Pro podniky zaměstnávající maximálně 10 osob je stanovena preferenční daň z příjmu ve výši 5 %. Subjekty podnikající v zemědělství mohou získat osvobození od daně z příjmu.

LICENCOVÁNÍ

Provádění činností spojených s riziky pro životní prostředí, zdraví a blaho lidí, nebo souvisejících s bezpečností státu v Litvě, stejně jako v jiných zemích, vyžaduje licenci. Mezi druhy podnikání, které vyžadují licenci, patří restaurace, zdravotnické služby, cestovní ruch, prodej alkoholu, obchod s léčivy, stavebnictví, doprava a další. Litva je navíc jednou z mála zemí na světě, kde je možné získat oficiální státní licenci k provozování kryptoměnových aktivit.

ZPRÁVY

Většina společností v Litvě je povinna předkládat roční účetní závěrku. Tyto výkazy musí být předloženy Rejstříkovému centru (Registrų centras), buďto v papírové nebo elektronické podobě. Rozsah požadovaných informací závisí na různých faktorech, jako jsou například příjmy společnosti, rozvaha, počet zaměstnanců a specifika její činnosti. Společnosti s ročním obratem nepřesahujícím 2,9 milionu eur mohou předložit zkrácenou finanční zprávu. Účetní závěrka musí splňovat požadavky zákona o účetnictví. Účetní standardy v Litvě vycházejí z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, jsou zde však podrobnější.

NAŠE SLUŽBY

Společnost COREDO poskytuje širokou škálu služeb. Naši odborníci jsou dobře obeznámeni se zvláštnostmi litevské legislativy a daní a mohou vám pomoci s následujícími záležitostmi:

  • s registrací společnosti, přípravou a certifikací potřebných dokumentů;
  • otevření účtu v litevské bance;
  • analýza smluv a právních aktů;
  • získání licencí potřebných k podnikání;
  • příprava a předložení účetní závěrky společnosti;
  • provádění změn v právních dokumentech a zakladatelských dokumentech společnosti;
  • vypracování předsoudních a soudních dokumentů, prohlášení, úkonů, stížností a mnoho dalšího.

Obrácení se na právníky COREDO vám pomůže ušetřit spoustu času a usnadní založení společnosti a podnikání v Litvě.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.