Otevřete si účet v Singapuru – COREDO

Otevření bankovního účtu v Singapuru

Singapur je označován za jedno z hlavních finančních center světa. Tento městský stát je jedním z nejrozvinutějších v asijsko-pacifickém regionu. Singapur je na druhém místě v žebříčku Světové banky Ease of Doing Business 2021 a má příznivé podnikatelské prostředí, a proto v této zemi chtějí podnikat investoři a podnikatelé z různých zemí. Přispívá k tomu i přítomnost transparentního a přísného regulačního rámce, který zaručuje bezpečnost financí.

Bankovní systém Singapuru se aktivně rozvíjí. Existuje zde více než 120 bank, z nichž největší jsou DBS Bank, Oversea-Chinese Banking a United Overseas Bank. Centrální bankou a jediným bankovním regulátorem v zemi je Singapurský měnový úřad (Monetary Authority of Singapore, MAS). Od roku 2016 je zde realizována iniciativa “Smart Nation”, která umožňuje označovat Singapur za centrum digitálních technologií.

Singapur se profiluje jako moderní a progresivní finanční centrum; problémy s pověstí se zde berou velmi vážně. V posledních několika letech se v důsledku zpřísnění mezinárodních a vnitřních opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu proces otevření účtu pro nerezidenty v Singapuru zkomplikoval a ověření totožnosti vkladatele může trvat déle.

VÝHODY OTEVŘENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU V SINGAPURU

Vzhledem k ekonomické a politické stabilitě v Singapuru přináší otevření místního bankovního účtu podnikatelům řadu výhod:

 • mnoho singapurských bank nabízí komplexní služby, včetně rozsáhlého balíčku bankovních produktů, správy aktiv, investičních služeb atd.;
 • místní banky mají mezinárodní pověst vysoce spolehlivých finančních institucí, které poskytují vysokou úroveň ochrany majetku klientů;
 • vysoká úroveň zákaznických služeb;
 • angličtina je jedním z úředních jazyků v zemi, což usnadňuje komunikaci;
 • možnost obchodovat v singapurských dolarech a dalších světových měnách;
 • neexistence omezení pro výběr a vklad aktiv;
 • možnost otevřít účet na dálku;
 • možnost vzdálené správy aktiv díky modernímu digitálnímu bankovnictví.

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K OTEVŘENÍ ÚČTU V SINGAPURU

Pro otevření firemního účtu v Singapuru banky obvykle vyžadují následující seznam dokumentů:

 • firemní dokumenty společnosti (stanovy, osvědčení o registraci, další osvědčení atd.);
 • doklady prokazující totožnost ředitele a majitele firmy (kopie pasů) a podpisový vzor;
 • popis obchodního profilu podniku;
 • účetní výkazy existující společnosti za poslední tři měsíce;
 • žádost.

Některé banky vyžadují, aby nerezidenti potvrdili, že mají místní adresu, ale tento požadavek není povinný u všech finančních institucí. Úspěšné otevření účtu v singapurské bance usnadní přítomnost protistrany a obchodních vazeb v zemi, předložení dokumentů potvrzujících legálnost podnikatelské činnosti, jakož i výpisy z účtů a doporučení bank, v nichž jsou již účty otevřeny. Pracovníci banky si mohou od žadatele vyžádat další dokumenty nebo v případě potřeby vyžadovat osobní návštěvu pobočky banky.

Pro otevření osobního účtu v Singapuru má žadatel sepsat příslušnou žádost, předložit kopii pasu, povolení k pobytu a doklad o adrese v zemi. Předběžnou odpověď od banky musí žadatelé obvykle očekávat od 10 a více dnů. Lhůta pro otevření účtu je od 15 pracovních dnů.

Specialisté společnosti COREDO vám rádi pomohou se všemi formalitami souvisejícími s otevřením účtu v Singapuru a poradí vám i s dalšími právními záležitostmi.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.