Bělorusko

Od rozpadu SSSR a získání nezávislosti ušlo Bělorusko dlouhou cestu, zachovalo si tradiční pohostinnost, srdečnost a zároveň se zbavilo zastaralých norem podnikání, a to i v bankovním sektoru. Dnes je založení bankovního účtu v Bělorusku dobrým a vynikajícím obchodním rozhodnutím. Hlavním finančním regulátorem v této zemi je národní banka. Provádí vyváženou politiku, která podporuje příliv kapitálu a neustálý ekonomický růst. 

Bankovní a finanční sektor se v Běloruské republice aktivně rozvíjí. V zemi působí 23 bank, které poskytují celou škálu bankovních služeb. Největšími z nich jsou Belarusbank, Belinvestbank, Belagroprombank, Alfa-Bank, Priorbank, VTB Bank (Bělorusko), MTBank, Sber Bank (BPS-Sberbank).

VÝHODY ZALOŽENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU V BĚLORUSKU

Všechny výše uvedené banky prosazují politiku loajálních zákazníků, ochotně zakládají účty pro nerezidenty a poskytují řadu nesporných výhod oproti bankovním institucím v jiných zemích. Z nich lze vyčlenit následující:

  • adekvátní požadavky ze strany oddělení compliance na zakládání účtů pro nové klienty;
  • minimální podmínky pro “substance”;
  • téměř žádný požadavek na minimální zůstatek na účtu;
  • přijatelné servisní náklady.

Mezi nesporné výhody otevření bankovního účtu v této zemi patří také dostupnost moderních služeb online bankovnictví, možnost zakládání účtů pro společnosti s různými obory činnosti, rusky mluvící personál a relativně rychlé prověřování žádostí.

POSTUP PŘI ZALOŽENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU V BĚLORUSKU 

K otevření bankovního účtu v Běloruské republice zpravidla stačí předložit doklady prokazující totožnost ředitele, vlastníků společnosti, jiných osob jednajících na základě plné moci, jakož i originály statutárních dokumentů (apostilované). V některých bankách v Běloruské republice jsou k založení účtu vyžadovány další dokumenty, například doporučení od obchodních partnerů nebo od jiných bankovních institucí. 

Proces verifikace bankovní institucí a bezprostřední založení účtu zabírá od 14 dnů. Vše záleží na požadavcích vybrané banky.

Obraťte se na nás, pokud potřebujete založit bankovní účet v Bělorusku. Naši odborníci mají velké zkušenosti s prací s místními bankami, proto pomohou s výběrem vhodné banky pro Vaše podnikání a poskytnout součinnost v přípravě potřebných dokumentů.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI ZDARMA