Právní stanovisko. Objednat službu. COREDO

Právní stanovisko

Společnost COREDO poskytuje služby vypracování právního stanoviska k otázce vznesené klientem a dále vypracování písemného právního stanoviska.

Právní stanovisko je nástroj, který našim klientům poskytuje kvalifikovaný právní názor na různé právní otázky, včetně transakcí, licencí finančních institucí, platebních systémů a mnoha dalších. Poskytnutí právního stanoviska vypracovaného kvalifikovanými odborníky je navíc často jedním z hlavních požadavků komerčních bank před zahájením spolupráce s kryptografickými společnostmi.

Právní stanovisko

Co je součástí právního stanoviska COREDO?

Právní stanovisko poskytované společností COREDO se obvykle skládá ze tří částí: popisné, odůvodnění a usnesení.

  • Popisná část stanoviska obsahuje celé jméno klienta, název jeho organizace (pokud ji má), stručnou formulaci úkolu zadaného právníkovi a seznam dokumentů/podkladů předložených klientem.
  • Argumentační část obsahuje analýzu posuzovaného problému a jeho posouzení z hlediska práva. V tomto případě není posouzení právníka spekulativní a obecné, nýbrž je podloženo podrobným odůvodněním, které vychází z konkrétních norem posuzované právní úpravy.

Rezoluční část obsahuje teze, pro klienta srozumitelné závěry vycházející z provedené analýzy. Jsou to nejužitečnější a nejaktuálnější rady, které může klient přijmout a uplatnit v rámci svých záležitostí.

Postup poskytování služby a podmínky jejího plnění:

  1. V počáteční fázi naší interakce nám klient poskytuje údaje. Klienta žádáme o sdělení následujících informací: informace o adresátovi právního stanoviska, hlavní otázce, situaci, hypotéze nebo problému, který má být v právním stanovisku zkoumán, jakož i údaje o jurisdikci a jazyce, v němž bude stanovisko vypracováno;
  2. Po získání potřebných informací od klienta přistoupíme ke stanovení nákladů a termínu vypracování právního stanoviska. V určitých situacích můžeme klást další otázky, abychom zajistili vysokou kvalitu našich služeb. Naším cílem není pouze poskytnout službu, ale také poskytnout klientovi komplexní a přesnou právní podporu;
  3. Poté vypracujeme právní stanovisko a zašleme vám jeho pracovní verzi k posouzení;
  4. Po důkladné analýze poskytnutých informací a úplném pokrytí právní problematiky řešené v právním stanovisku přistoupíme k vyhotovení dokumentu. Po dokončení dokument podepíšeme, opatříme razítkem a elektronicky uzamkneme, čímž zajistíme jeho bezpečnost.

Shromáždění informací trvá několik hodin nebo dní, v závislosti na okolnostech případu. Stručné právní stanovisko vypracujeme do týdne, složitější případy vyžadují další čas na důkladnou analýzu a mohou trvat déle. Naše flexibilita nám umožňuje přizpůsobit se jedinečným potřebám každého klienta a zajistit vysokou kvalitu služeb bez ohledu na složitost úkolu.

S potěšením také oznamujeme, že společnost COREDO poskytuje Ready-Made (univerzální) právní stanoviska. Ready-Made právní stanoviska od společnosti COREDO jsou předem připravené dokumenty připravené k použití. Tyto dokumenty jsou přizpůsobeny různým oblastem podnikání a poskytují klientům pohodlí a rychlost. V současné době společnost COREDO poskytuje Ready-Made právní stanoviska pro následující oblasti:

  • Zákonnost činnosti vaší společnosti v oblasti virtuálních aktiv v České republice. Cena dokumentu: 1300 EUR + DPH

Vlastnosti Ready-Made právního stanoviska:

Rychlost
Rychlost

Díky tomu, že máme vlastní databázi předpřipravených šablon, můžeme je v co nejkratší době přizpůsobit potřebám vaší společnosti. Klient tak nebude muset dlouho čekat na analýzu zájmové problematiky a tvorbu příslušných závěrů. Takové právní stanovisko je vhodné pro osoby, pro které je rozhodující faktor času.

Pevná cena
Pevná cena

Ready-Made právní stanovisko má pevnou cenu, což vás ušetří dodatečných nákladů, které mohou vzniknout při složitém studiu právní problematiky.

Flexibilita (žádná vázanost na obchodní model)
Flexibilita (žádná vázanost na obchodní model)

Vzhledem k tomu, že Ready-Made právní stanovisko je univerzální, nebudete muset čekat, až nastudujeme specifiky vašeho obchodního modelu v rámci právní analýzy situace.

Akceptace obsahu našeho Ready-Made právního stanoviska bankami
Akceptace obsahu našeho Ready-Made právního stanoviska bankami

Díky tomu, že Ready-Made právní stanoviska poskytovaná společností COREDO splňují vysoké odborné standardy a požadavky, jsou naše zkušenosti a pověst uznávané v mnoha předních bankách Evropské unie, což zajišťuje vysokou míru úspěšného přijetí obsahu našich stanovisek.

Společnost COREDO poskytuje svým klientům všechny potřebné nástroje pro kvalifikované rozhodování ve složitých právních záležitostech. S námi bude vaše společnost schopna naplnit svá očekávání a úspěšně se rozvíjet v moderním podnikatelském prostředí.

Dmitry Vyalkov
Dmitry Vyalkov
Právník v Právním oddělení
ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.