Právní stanovisko. Objednat službu. COREDO

Právní stanovisko

Společnost COREDO poskytuje služby vypracování právního stanoviska (Legal Opinion) k problému předloženého klientem.

Právní stanovisko je nástroj, který umožňuje našim zákazníkům získat kvalifikovaný názor právníka na široké spektrum právních problémů, a to včetně obchodů, licencování finančních institucí, platebních systémů, a tak dále. Předtím, než je uzavřena dohoda, mohou strany být nuceny posoudit charakter a rozsah transakce. Prostřednictvím právního stanoviska klient získá možnost ověřit, zda je transakce nebo jiné právní dokumenty v souladu s platnými právními předpisy zvolené jurisdikce, a tím včas identifikovat potenciální rizika. V procesu přípravy právního stanoviska je právník přímou součástí procesu identifikace a vyhodnocování veškerých právních rizik spojených s uzavíraným obchodem. Závěr bude obsahovat doporučené změny smluvních podmínek, odkazy na konkrétní právní předpisy a doporučení k ustanovením smlouvy, která mohou ve svém současném stavu nepříznivě ovlivnit klienta.

Právní stanovisko

Cílem uvedené aktivity je obeznámení se s dostupnými fakty a jejich interpretace z legálního hlediska a nebo identifikace potenciálních rizik, která mohou zákazníkovi způsobit právní problémy, a také výzkum možností aplikace zahraničních nebo lokálních zákonů.

Společnost COREDO také nabízí služby vypracování právních stanovisek v oblasti platebních systémů, společností a finančních institucí v různých jurisdikcích. Tento typ právního stanoviska je vhodný, pokud se chce klient ujistit o tom, že činnost vykonávaná potenciální klientskou společností je legální a není v rozporu se zákony zvolené jurisdikce: země začlenění platebního systému, země plátce nebo země registrace klientské společnosti. Tento typ právního stanoviska je pro platební systém nezbytný, mimo jiné pro snížení potenciálních rizik, která mohou vést k finančním ztrátám při kontrole prováděné regulátorem.

Společnost COREDO poskytuje svým zákazníkům širokou škálu služeb s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.