Právní služby a právní ochrana podnikání v Itálii - COREDO

Právní služby a právní ochrana podnikání v Itálii

Italská ekonomika se řadí na 10. místo na světě podle nominálního HDP (od roku 2022). Nejrozvinutější je zde chemický, potravinářský, strojírenský a hutnický průmysl. Právní rámec v Itálii odpovídá mezinárodně uznávaným standardům. Podnikat zde mohou jak rezidenti, tak nerezidenti. Nerezidenti však musí splnit určité požadavky, například získat povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum (kategorie D), jehož získání může být náročné. Kromě toho mohou nerezidenti narazit na potíže s otevřením bankovního účtu, stejně jako s výběrem vhodné organizační a právní struktury pro své podnikání a s nuancemi v oblasti pracovněprávních předpisů.

SPECIFIKA PODNIKÁNÍ V ITÁLII

Při podnikání v Itálii je důležité brát v úvahu výrazné regionální rozdíly mezi modernizovaným, průmyslovým a postindustriálním severem a nerozvinutým, agrárním jihem. Tyto rozdíly se projevují v příjmech, ekonomické specializaci a míře korupce v orgánech veřejné správy – tyto faktory je třeba brát v úvahu při plánování založení podniku v Itálii. Za zmínku stojí také skutečnost, že místní banky nejsou příliš ochotné poskytovat úvěry nerezidentům. Za určitých podmínek je však možné získat dotaci z Evropské unie, zaměřenou například na rozvoj jižních regionů.

Navzdory přítomnosti rozvinuté velkovýroby tvoří oporu místní ekonomiky (tvořící až 95 % podniků) malé a střední podniky (často rodinné) – zisk vytvořený těmito podniky tvoří 66,9 % HDP země.

DANĚ

Daňový systém v Itálii je poměrně složitý a nepřehledný. Daně se vybírají na třech úrovních: národní, regionální a obecní. Právnické osoby jsou povinny platit národní daň z příjmu (24 %), regionální daň (až 3,9 %), daň z přidané hodnoty (22 %, ale pro některé druhy služeb může platit snížená sazba 4 %, 5 % nebo 10 %), daň z kapitálových výnosů (12,5 % a 26 %) a některé další příslušné daně. Noví daňoví rezidenti mohou získat daňovou úlevu na základě principu “nerezidenta”. Pro snížení daňového tlaku je zásadní zvolit optimální daňový systém pro podnikání v Itálii, s čímž mohou pomoci pouze zkušení odborníci.

LICENCOVÁNÍ

Některé komerční činnosti (jako je například poskytování cestovních služeb, směnárenství, poskytování půjček, hazardní hry a další) vyžadují, aby podnikatelé po registraci získali živnostenské oprávnění nebo zvláštní povolení. Živnostenská oprávnění vydává místní obchodní komora (Camera di commercio). Povolení k provozování licencované činnosti mohou získat pouze občané Itálie nebo Evropské unie.

ZPRÁVY

Rozvahy se musí předkládat jednou ročně, zatímco výkazy pro specifické daně se musí předkládat příslušným regulačním orgánům čtvrtletně nebo dokonce měsíčně (v závislosti na obratu). Schválení účetní závěrky musí být dokončeno do 30. dubna následujícího roku. V některých případech může být poskytnuta delší lhůta, a to až 180 dnů. Účetní výkazy musí být uloženy v obchodním rejstříku.

NAŠE SLUŽBY

Právní služby nabízené právním oddělením COREDO jsou vynikající volbou pro podnikatele působící v Itálii nebo plánující vstup na tento trh. Naše společnost poskytuje celou řadu služeb, včetně:

  • pomoc s registrací společnosti a otevřením účtu v Itálii;
  • profesionální právní poradenství pro podniky;
  • právní posouzení právních dokumentů a smluv;
  • daňové poradenství;
  • právní podporu jakýchkoli transakcí;
  • zastupování zájmů podniku před soudem a správními orgány atd.

Specialisté COREDO poskytnou služby na nejvyšší úrovni jak firemním, tak soukromým klientům. Zajistíme nejlepší výsledky v nejkratším možném čase a zaručíme důvěrnost všech informací o podniku.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.