Registrace společnosti na Slovensku - COREDO

Registrace společnosti na Slovensku

Slovensko je malá země ve střední Evropě, která je považována za poměrně atraktivní k zahájení podnikání. Od roku 2004 je členem Evropské unie a v lednu 2009 vstoupila do eurozóny. Oficiální název státu je Slovenská republika.

Slovensko je stabilní tržní ekonomikou. Je založena na strojírenství, elektronice, chemickém průmyslu a zemědělství. Aktivně se rozvíjí oblast informačních technologií, cestovní ruch a výroba energie z obnovitelných zdrojů. Zahraniční investice jsou vítány a podnikatelé z jiných zemí mohou počítat s celou řadou daňových výhod.

Výhody založení společnosti na Slovensku

Slovensko je díky své poloze velmi vhodným místem pro registraci podniku s ohledem na evropské trhy. Kromě toho má tato jurisdikce další výhody, mezi něž patří:

 • ekonomická a politická stabilita;
 • transparentní právní systém,
 • příznivé prostředí pro podnikání;
 • vynikající dopravní infrastruktura;
 • podpora soukromého podnikání ze strany úřadů;
 • vysoce kvalifikovaný, ale levný personál;
 • povoleno 100% zahraniční vlastnictví;
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 60 zeměmi.

Dostupné formy právnických osob na Slovensku

Ze všech právních forem, které mají nerezidenti na Slovensku k dispozici, zahraniční investoři nejčastěji upřednostňují registraci:

 • A.S. – akciová společnost. K založení je třeba minimálně dvou fyzických osob nebo jedné právnické osoby, počet společníků není omezen. Minimální základní kapitál činí 25 000 eur. Tato možnost je nejoblíbenější u středních a velkých podniků.
 • S.R.O. – společnost s ručením omezeným. Společnost může založit jediná fyzická nebo právnická osoba a počet akcionářů nesmí být více než 50. Minimální výše základního kapitálu je 5 000 eur, přičemž celá částka musí být splacena na účet před podáním registračních dokumentů.
 • Partnerství. Je možné založit obecně prospěšnou společnost nebo komanditní společnost. K registraci jsou zapotřebí minimálně dva partneři.

Společnosti, které již působí v jiných zemích, si mohou na Slovensku otevřít pobočku. Za tímto účelem je nutné jmenovat místního zástupce, který může oficiálně pobývat v kterékoli zemi Evropské unie.

Zvláštnosti registrace společnosti na Slovensku

Založení společnosti na Slovensku je pro nerezidenty poměrně snadné a lze jej provést buď osobně, nebo na dálku. Kromě standardního souboru dokumentů požadovaných pro registraci společnosti musí zakladatelé předložit doklad o oficiálním sídle v republice. Bude také nutné založit účet u místní banky, přes kterou budou probíhat všechny další firemní transakce. Všechny dokumenty musí být předloženy ve slovenském jazyce a musí být ověřeny místním notářem. Po registraci musí právnická osoba projít povolovacím řízením u místních daňových úřadů.

Zkušení pracovníci společnosti COREDO se rádi postarají o všechny organizační úkony spojené s registrací nové společnosti na Slovensku a poskytnou vám nejaktuálnější informace o složitostech podnikání a výkaznictví na území této jurisdikce.

Registrace společnosti na Islandu Registrace společnosti na Islandu
Registrace společnosti na Kypru Registrace společnosti na Kypru
Registrace společnosti na Maltě Registrace společnosti na Maltě
Registrace společnosti v Albánii Registrace společnosti v Albánii
Registrace společnosti v Andoře Registrace společnosti v Andoře
Registrace společnosti v Belgii Registrace společnosti v Belgii
Registrace společnosti v Bosně a Hercegovině Registrace společnosti v Bosně a Hercegovině
Registrace společnosti v Bulharsku Registrace společnosti v Bulharsku
Registrace společnosti v České republice Registrace společnosti v České republice
Registrace společnosti v Chorvatsku Registrace společnosti v Chorvatsku
Registrace společnosti v Dánsku Registrace společnosti v Dánsku
Registrace společnosti v Estonsku Registrace společnosti v Estonsku
Registrace společnosti v Holandsku Registrace společnosti v Holandsku
Registrace společnosti v Hongkongu Registrace společnosti v Hongkongu
Registrace společnosti v Irsku Registrace společnosti v Irsku
Registrace společnosti v Itálii Registrace společnosti v Itálii
Registrace společnosti v Lichtenštejnsku Registrace společnosti v Lichtenštejnsku
Registrace společnosti v Litvě Registrace společnosti v Litvě
Registrace společnosti v Lotyšsku Registrace společnosti v Lotyšsku
Registrace společnosti v Lucembursku Registrace společnosti v Lucembursku
Registrace společnosti v Maďarsku Registrace společnosti v Maďarsku
Registrace společnosti v Monaku Registrace společnosti v Monaku
Registrace společnosti v Německu Registrace společnosti v Německu
Registrace společnosti v Norsku Registrace společnosti v Norsku
Registrace společnosti v Polsku Registrace společnosti v Polsku
Registrace společnosti v Portugalsku Registrace společnosti v Portugalsku
Registrace společnosti v Rakousku Registrace společnosti v Rakousku
Registrace společnosti v Řecku Registrace společnosti v Řecku
Registrace společnosti v Rumunsku Registrace společnosti v Rumunsku
Registrace společnosti v Severní Makedonii Registrace společnosti v Severní Makedonii
Registrace společnosti v Singapuru Registrace společnosti v Singapuru
Registrace společnosti ve Finsku Registrace společnosti ve Finsku
Registrace společnosti ve Francii Registrace společnosti ve Francii
Registrace společnosti ve Slovinsku Registrace společnosti ve Slovinsku
Registrace společnosti ve Španělsku Registrace společnosti ve Španělsku
Registrace společnosti ve Spojeném království Registrace společnosti ve Spojeném království
Registrace společnosti ve Švédsku Registrace společnosti ve Švédsku
Registrace společnosti ve Švýcarsku Registrace společnosti ve Švýcarsku
ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.