Registrace společnosti v Maďarsku - COREDO

Registrace společnosti v Maďarsku

Maďarsko, jež se nachází ve střední Evropě, je velká a pro podnikání velmi příznivá země, a to díky atraktivnímu daňovému prostředí a zájmu místních úřadů o zahraniční investice. Počet podnikatelů, kteří chtějí pracovat v této jurisdikci, neustále roste.

Maďarsko je průmyslová a zemědělská země. Místní ekonomika je založena na těžbě, strojírenství, zemědělství, hutnictví, textilní a farmaceutické výrobě. Významnou roli hraje také mezinárodní cestovní ruch a sektor služeb. Mezi nejrychleji rostoucí odvětví patří informační technologie a obnovitelné zdroje energie. Hospodářská situace země je poměrně stabilní, což ji činí atraktivní pro investory.

Výhody založení společnosti v Maďarsku

Kromě finanční a ekonomické stability má tato jurisdikce řadu dalších výhod, mezi něž patří:

 • Výhodná zeměpisnou polohu;
 • Členství v Evropské unii, které umožňuje přístup na rozsáhlý trh;
 • Flexibilní daňová politika;
 • Dodatečné bonusy pro zahraniční investory;
 • Možnost získání povolení k trvalému pobytu pro zaměstnance;
 • Relativně snadná registrace právnické osoby;
 • Rozvinutá infrastruktura;
 • Spolehlivý bankovní sektor;
 • Jedna z nejnižších sazeb daně z příjmu právnických osob v Evropě (pouze 9 % z čistého příjmu).
 • Maďarsko má uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 70 zeměmi světa.

Možné typy právnických osob

Zahraniční podnikatelé mají v Maďarsku k dispozici mnoho právních forem společností, z nichž nejoblíbenější jsou:

 • Kft – společnost s ručením omezeným (nejbližší obdoba s.r.o.). Nejvhodnější pro malé a střední podniky. Pro registraci je nutná účast minimálně jedné fyzické nebo právnické osoby;
 • Bt – partnerství s ručením omezeným. Registrace vyžaduje minimálně dva partnery. V Maďarsku existují dva typy partnerství – generální a omezené.
 • Rt – akciová společnost s ručením omezeným. Může být uzavřená – Zrt, nebo otevřená – Nyrt. Má neomezený počet akcionářů a je řízena představenstvem;
 • Kkt – partnerství s neomezeným ručením. K založení jsou zapotřebí minimálně dva společníci, všichni společníci jsou si rovni.

Pro registraci výše uvedených typů společností je bydliště zakladatelů nepodstatné.

Postup registrace společnosti v Maďarsku

Registrační formality v Maďarsku netrvají dlouho – obvykle 6-8 pracovních dní. Zakladatelé si musí zvolit název společnosti, připravit a notářsky ověřit všechny požadované dokumenty (musí být přeloženy do maďarštiny a angličtiny) a zaplatit registrační poplatek. Je také nutné otevřít účet u místní banky a splatit požadovanou část základního kapitálu. Po registraci je společnost zapsána do rejstříku a obdrží daňové a statistické číslo.

Nejjednodušším způsobem, jak rychle a bez zbytečných problémů založit novou právnickou osobu v Maďarsku, je využít pomoci odborníků společnosti COREDO, kteří mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.