Registrace společnosti v Bosně a Hercegovině

Bosna a Hercegovina je malý stát na území Balkánského poloostrova v jihovýchodní Evropě. V posledních desetiletích ekonomika země rychle roste a zájem zahraničních investorů o tuto jurisdikci se neustále zvyšuje.

Odborníci konstatují, že Bosna a Hercegovina v posledních letech vykazuje nízkou inflaci a vysokou míru hospodářského růstu. Místní ekonomika je založena na těžbě, zpracovatelském průmyslu, hutnictví, chemickém průmyslu, elektronice a cestovním ruchu. Hlavní město Sarajevo je v poslední době známé jako město start-upů a místní úřady se aktivně podílejí na lákání a podpoře inovativních projektů.

Výhody registrace společnosti v Bosně a Hercegovině

Přestože Bosna a Hercegovina nepatří mezi nejoblíbenější destinace pro zahájení podnikání, má tato jurisdikce řadu výhod, mezi něž patří například:

 • zájem místních orgánů o zahraniční investice;
 • výhodná poloha, úzká spolupráce s Evropskou unií;
 • nízká sazba daně z příjmu právnických osob (10 %);
 • levná a kvalifikovaná pracovní síla;
 • poměrně stabilní ekonomická situace;
 • rozvinutý bankovní sektor;
 • dobře rozvinutý dopravní systém;
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 40 zeměmi.

Oblíbené formy právnických osob v Bosně a Hercegovině

Místní legislativa nabízí podnikatelům možnost registrovat několik typů společností. Nejoblíbenější právní formou je společnost s ručením omezeným. Tuto společnost může založit fyzická i právnická osoba a maximální povolený počet účastníků je 50. Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným činí 2 000 EUR – celá částka musí být splacena ihned po založení. Společnost může vykonávat všechny druhy činností, které nejsou zakázány zákonem. Některé z nich (pojišťovnictví, bankovnictví, makléřství atd.) vyžadují licenci.

Převážná většina zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině zakládá společnost s ručením omezeným. Jsou zde však k dispozici i jiné typy společností:

 • Akciová společnost (vhodná pro velké podniky);
 • Komanditní společnost s ručením omezeným;
 • Společnost s ručením neomezeným;
 • Partnerství;
 • Odštěpný závod.

Fáze založení společnosti v Bosně a Hercegovině

Pro registraci společnosti v Bosně a Hercegovině musí zakladatelé navrhnout jedinečný název společnosti, sepsat zakladatelskou smlouvu a stanovy, shromáždit dokumenty pro ředitele a akcionáře, jmenovat generálního ředitele a určit výši základního kapitálu. Vyplněné dokumenty je třeba podat u městského soudu v místě sídla společnosti a předem zaplatit požadované registrační a státní poplatky. Veškerá dokumentace předkládaná státním orgánům musí být notářsky ověřena. Jakmile je registrace společnosti dokončena, údaje o právnické osobě se zapíší do obchodního rejstříku, poté se otevře účet v místní bance a společnost se zaregistruje u daňového úřadu.

 

Specifika registrace

Parlamentní republika Bosna a Hercegovina se skládá ze tří relativně nezávislých celků – Federace Bosny a Hercegoviny, okresu Brčko a Republiky srbské. Každé území má federální i místní zákony, což proces registrace a provozování podniku poněkud komplikuje. Hlavními federálními předpisy upravujícími danou problematiku jsou rámcový zákon o registraci podniků a zákon o obchodních sdruženích.

Registrace nové společnosti v dané jurisdikci trvá 1-2 týdny, ale v některých případech může být proces zdlouhavý. Abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím, doporučujeme pomoc zkušených manažerů společnosti COREDO.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI ZDARMA