Registrace společnosti v Holandsku - COREDO

Registrace společnosti v Holandsku

Malý západoevropský stát Holandsko je prestižní jurisdikcí pro registraci společností. Zahraniční investice jsou vítány a vláda nabízí významné daňové pobídky pro inovativní projekty.

Holandská ekonomika je velmi rozvinutá, má nízkou inflaci a HDP, který v posledních 30 letech neustále roste. Země má vynikající infrastrukturu a nachází se zde největší evropský dopravní uzel, přístav Rotterdam. Hospodářství Holandska je založeno na strojírenství, elektronice, petrochemickém průmyslu, stavbě lodí, letadel a textilním průmyslu. Dobře rozvinutý je také sektor služeb, IT a bankovnictví.

Výhody registrace společnosti v Holandsku

Nejzřetelnější výhodou Holandska pro zahraniční investory je členství země v Evropské unii a snadný přístup na evropské trhy. Kromě toho má tato jurisdikce i další výhody, mezi které patří:

 • stabilní hospodářská a politická situace v zemi;
 • silná státní podpora všech typů podnikání;
 • vysoká úrověň technického rozvoje;
 • flexibilní daňový systém, velké množství pobídek pro různé společnosti;
 • existence smluv o zamezení dvojího zdanění s téměř stovkou zemí po celém světě;
 • pověst – firma se sídlem v Holandsku zdůrazňuje postavení majitele;
 • přehlednost, srozumitelnost místních právních předpisů.

Dostupné typy právních forem pro podnikání v Holandsku

Občané všech zemí, fyzické i právnické osoby mají právo registrovat všechny typy společností, které jsou v Holandsku k dispozici. Mezi nejoblíbenější patří:

 • BV – uzavřená společnost s ručením omezeným. Může být založena jediným akcionářem. Vhodné pro malé a střední firmy. Minimální výše základního kapitálu je 1 EUR.
 • NV – veřejná společnost s ručením omezeným. Tuto formu často používají velké společnosti. Pro registraci je vyžadován minimální základní kapitál ve výši 45 000 eur.
 • Vereniging – sdružení. Taková společnost je právnickou osobou, může vykonávat podnikatelskou činnost a dosahovat zisku, ale ten může být použit pouze pro zákonem stanovené účely, nikoli k rozdělení mezi členy sdružení.
 • Partnerství. Je možné zaregistrovat uzavřené partnerství bez založení právnické osoby a bez nutnosti zápisu do obchodního rejstříku, otevřené partnerství bez založení právnické osoby a otevřené partnerství jako společnost s ručením omezeným. Rozdíl spočívá v postupu registrace a míře odpovědnosti partnerů.

Cizinci mohou v Holandsku také zakládat svěřenské fondy, otevírat pobočky a zastoupení společností a organizovat holdingy.

Zvláštnosti registrace společností v Holandsku

Pro registraci nové společnosti je třeba připravit a legalizovat (notářsky ověřit) soubor dokumentů. Je také nutné mít bankovní účet v místní bance, na který musí být převedena celá částka základního kapitálu. Kromě toho je nutné mít v Holandsku registrované sídlo, platnost kterého se musí každý rok obnovovat.

Díky změnám zákonů přijatým v roce 2013 se registrace společnosti zjednodušila. Celý proces zpravidla netrvá déle než 2-3 týdny. Bez řádné znalosti holandského práva však může být obtížné vyřídit všechny formality. Aby byla registrace podniku v této zemi co nejjednodušší, doporučujeme využít pomoci zkušených manažerů společnosti COREDO.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.