Registrace společnosti v Litvě - COREDO

Registrace společnosti v Litvě

Litva neboli Litevská republika je malá evropská země, která patří k pobaltským státům. Je členským státem Evropské unie. Litevská vláda má zájem na přilákání zahraničního kapitálu, k čemuž přispívá stabilní hospodářská situace a příznivé podnikatelské prostředí.

Obecně je litevská ekonomika označována za rozvinutou a stabilní. Je založena na takových odvětvích, jako je rafinace ropy, radioelektronika, stavba lodí, potravinářství a strojírenství. Výborně rozvinutý je také průmysl služeb, informační technologie a finanční sektor. Země má významný mezinárodní námořní přístav, dobře rozvinutou silniční a železniční dopravu.

Výhody registrace společnosti v Litvě

Rychlý přístup na trhy Evropské unie je jednou z největších výhod této jurisdikce. Mezi další výhody registrace společnosti v Litvě patří:

 • hospodářská stabilita;
 • nízké daně (sazba daně z příjmu právnických osob je až 15 %);
 • dobře rozvinutá infrastruktura a snadné podnikání;
 • atraktivní podmínky pro začínající podniky;
 • jednoduchý proces registrace společnosti;
 • transparentní legislativa;
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 40 zeměmi.

Dostupné právní formy v Litvě

Litevské právní předpisy umožňují registraci různých typů společností. Pro zahraniční investory jsou nejatraktivnější:

 • AB – akciová společnost. K založení stačí jeden společník, maximální počet společníků není omezen. Minimální základní kapitál je 43 500 EUR, 25 % musí být splaceno před založením. Řízení provádí představenstvo.
 • UAB – uzavřená akciová společnost s ručením omezeným. K založení stačí jedna osoba, počet akcionářů nesmí překročit 250. Minimální výše základního kapitálu je 2 900 eur, při registraci musí být splaceno 25 % částky.
 • TUB nebo KUB – veřejná nebo komanditní společnost. K založení jsou zapotřebí minimálně dva společníci, maximální počet společníků je maximálně 20.

Pro již existující společnosti, které chtějí vstoupit na litevský trh, je možné zaregistrovat pobočku nebo zastoupení.

Zvláštnosti registrace společností v Litvě

K registraci společnosti je nutné předložit dokumenty, které obsahují pasové údaje zakladatelů, podrobný podnikatelský plán, stanovy a další. Veškerá dokumentace musí být přeložena do litevštiny a ověřena místním notářem. V Litvě je také nutné mít místní bankovní účet a sídlo. Pro regulované činnosti (finanční, pojišťovací, zdravotnické atd.) musíte rovněž požádat o licenci.

Jakýkoli podnik v Litvě může být plně vlastněn zahraničním investorem. V zemi je k dispozici registrace společnosti na dálku. Podniky působící v Litvě,  jejichž zisk za rok po registraci přesáhne 29000 eur, musí získat DIČ.

S kompletní sadou dokumentů trvá registrace společnosti v Litvě pouze 1 týden. Abyste si tento proces co nejvíce zjednodušili, doporučujeme využít pomoci kvalifikovaných odborníků společnosti COREDO, kteří mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti.

Registrace společnosti na Islandu Registrace společnosti na Islandu
Registrace společnosti na Kypru Registrace společnosti na Kypru
Registrace společnosti na Maltě Registrace společnosti na Maltě
Registrace společnosti na Slovensku Registrace společnosti na Slovensku
Registrace společnosti v Albánii Registrace společnosti v Albánii
Registrace společnosti v Andoře Registrace společnosti v Andoře
Registrace společnosti v Belgii Registrace společnosti v Belgii
Registrace společnosti v Bosně a Hercegovině Registrace společnosti v Bosně a Hercegovině
Registrace společnosti v Bulharsku Registrace společnosti v Bulharsku
Registrace společnosti v České republice Registrace společnosti v České republice
Registrace společnosti v Chorvatsku Registrace společnosti v Chorvatsku
Registrace společnosti v Dánsku Registrace společnosti v Dánsku
Registrace společnosti v Estonsku Registrace společnosti v Estonsku
Registrace společnosti v Holandsku Registrace společnosti v Holandsku
Registrace společnosti v Hongkongu Registrace společnosti v Hongkongu
Registrace společnosti v Irsku Registrace společnosti v Irsku
Registrace společnosti v Itálii Registrace společnosti v Itálii
Registrace společnosti v Lichtenštejnsku Registrace společnosti v Lichtenštejnsku
Registrace společnosti v Lotyšsku Registrace společnosti v Lotyšsku
Registrace společnosti v Lucembursku Registrace společnosti v Lucembursku
Registrace společnosti v Maďarsku Registrace společnosti v Maďarsku
Registrace společnosti v Monaku Registrace společnosti v Monaku
Registrace společnosti v Německu Registrace společnosti v Německu
Registrace společnosti v Norsku Registrace společnosti v Norsku
Registrace společnosti v Polsku Registrace společnosti v Polsku
Registrace společnosti v Portugalsku Registrace společnosti v Portugalsku
Registrace společnosti v Rakousku Registrace společnosti v Rakousku
Registrace společnosti v Řecku Registrace společnosti v Řecku
Registrace společnosti v Rumunsku Registrace společnosti v Rumunsku
Registrace společnosti v Severní Makedonii Registrace společnosti v Severní Makedonii
Registrace společnosti v Singapuru Registrace společnosti v Singapuru
Registrace společnosti ve Finsku Registrace společnosti ve Finsku
Registrace společnosti ve Francii Registrace společnosti ve Francii
Registrace společnosti ve Slovinsku Registrace společnosti ve Slovinsku
Registrace společnosti ve Španělsku Registrace společnosti ve Španělsku
Registrace společnosti ve Spojeném království Registrace společnosti ve Spojeném království
Registrace společnosti ve Švédsku Registrace společnosti ve Švédsku
Registrace společnosti ve Švýcarsku Registrace společnosti ve Švýcarsku
ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.