Outsourcing AML - COREDO

Outsourcing AML

COREDO je předním odborníkem ve finančním sektoru a náš AML tým má zkušenosti se spoluprací s klienty po celém světě. Řídíme se zásadou kontinuálního vzdělávání – naši odborníci neustále sledují a osvojují si všechny inovace v oblasti AML a aktivně aplikují získané znalosti v praxi. Nabízíme pomoc při implementaci a podpoře individuálního AML systému pro vaše služby, v souladu se všemi zákonnými požadavky a předpisy.

Co vám můžeme nabídnout?

Nastavení AML systému v souladu s individuálními charakteristikami vašeho podnikání

Nabízíme vám vývoj celého AML systému na klíč, včetně konfigurace procesů identifikace a kontroly klientů, monitorování transakcí, hodnocení rizik, školení zaměstnanců, detekce podezřelých obchodů apod. Celý systém vyvineme v souladu s typem Vaší činnosti, AML zákonem a individuálními přáními.

Nastavení AML systému v souladu s individuálními charakteristikami vašeho podnikání

Vypracování interních AML předpisů v souladu s platnou legislativou

AML předpisy jsou základem pro správné pochopení a uplatňování AML zásad, jelikož představují podrobné pokyny pro vás a vaše zaměstnance. Správné AML předpisy musí nejen splňovat požadavky stanovené AML zákonem, ale být také srozumitelné a praktické.

Vypracování interních AML předpisů v souladu s platnou legislativou

Vyhodnocení stávajícího systému AML a interních předpisů

Pokud již máte vlastní AML předpisy, jsme připravení provést odborné hodnocení, abychom prověřili, zda jsou vaše předpisy v souladu s platnou legislativou, identifikovali možné nedostatky a případně vám navrhli způsoby jejich zlepšení.

Vyhodnocení stávajícího systému AML a interních předpisů

Vývoj komplexního procesu onboardingu klienta

Proces onboardingu je důležitou součástí obchodních vztahů, jelikož v této fázi musíte poznat svého klienta a pochopit, proč chce spolupracovat právě s vámi, aby se zabránilo zneužití vašich služeb. Stejně důležité však je, aby byl proces onboardingu client-friendly, tj. aby se orientoval na klienta. Jsme připravení nastavit proces onboardingu, který bude na jedné straně pohodlný a snadný pro vaše klienty a na straně druhé vám umožní provést všechny nezbytné postupy stanovené zákonem.

Vývoj komplexního procesu onboardingu klienta

Pravidelná pomoc a poradenství při plnění povinností stanovených AML zákonem

Pomůžeme vám lépe porozumět právním požadavkům a vysvětlíme vám složité právní pojmy jednoduchými slovy. Předpokladem úspěšného splnění úkolů je jejich správné pochopení.

Pravidelná pomoc a poradenství při plnění povinností stanovených AML zákonem

Efektivní školení vašich zaměstnanců

Náš systém školení zaměstnanců je postaven především na praktické stránce AML procesů. Musíte nejen znát zásady AML, ale také pochopit, proč je tak důležité je uplatňovat v praxi. Školení zaměstnanců je navíc nepřetržitý proces, proto vám nabízíme nejen základní kurz pro vaše zaměstnance, ale také semináře v případě inovací v oblasti AML.

Efektivní školení vašich zaměstnanců

Provádění Due Diligence vašich klientů

Naše služby zahrnují také provádění AML kontrol klientů (Customer Due Diligence) v souladu s vašimi interními předpisy a postupy stanovenými AML zákonem.

Provádění Due Diligence vašich klientů

Balíčky služeb

Basic Basic+ Standard Standard+ Premium Premium+
Počet hodin 5 10 20 40 80 160
Analýza klientské dokumentace + + + + + +
Konzultace s AML specialistou + + + + + +
Aktualizace interních AML předpisů v souladu s právními předpisylegislativou + + + +
Každoroční školení pro všechny vaše zaměstnancevšech vašich zaměstnanců v souladu s požadavky AML zákonapodle požadavků zákona AML + + + +
Pořádání seminářů a školení pro zaměstnance v případě změny požadavků AML zákona AML a dalších právních předpisů + +
Řešení nestandardních situací + +
Vytvoření komplexního procesu onboardingu klientů + +
Schůzky s naším týmem AML každé dva týdny k řešení obtížných situací +
Zlepšení systému AML podle vašich požadavků +
Každá další hodina, Kč 2 590 2 390 2 090 1 890 1 690 1 390
Cena, Kč 12 950 23 900 41 800 75 600 135 200 222 400

 

Jednorázové služby

Basic Standard Premium
Počet hodin Až 5 hodin 20+ hodin 80+ hodin
Cena za 1 hodinu – Kč 2 690 Kč 2 190 Kč 1 790 Kč

*Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Proč je nákladově výhodnější využití našich služeb než zaměstnat vlastního AML specialistu?

  • Zapojíte zkušené odborníky.

Náš AML tým se skládá ze špičkových odborníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti AML a všechny potřebné znalosti pro hloubkové pochopení problematiky AML. Pravidelně spolupracujeme s klienty z různých zemí, kteří poskytují různé finanční služby, tudíž máme rozsáhlé zkušenosti s právními předpisy různých jurisdikcí, včetně Spojeného království, České republiky, Estonska, Španělska, Polska, Portugalska, Hongkongu, Singapuru a dalších. Navíc díky naší mezinárodní spolupráci náš tým pravidelně sleduje všechny aktualizace a inovace v oblasti AML v různých zemích, a poznává tak specifika tohoto odvětví z různých úhlů.

 

  • Neexistuje pro nás koncept dovolené a nemocenské.

Na rozdíl od zaměstnance na plný úvazek, který může kdykoli odjet na dovolenou nebo onemocnět, máme tým zastupitelných zaměstnanců, kteří jsou připraveni poskytnout vám jakékoli poradenství a podporu v oblasti AML, jakmile to budete potřebovat. V jakékoli nepředvídatelné situaci nebudete muset za svého zaměstnance hledat dočasnou nebo stálou náhradu.

 

  • Vážně ušetříte čas, peníze a zdroje.

Nabízíme vám hotová řešení AML problémů, která se již používají v praxi. Ušetříte čas při tvorbě interních předpisů, nastavování pracovního systému, školení nových zaměstnanců a sledování jejich výkonu. Na základě toho ušetříte peníze, protože odstranění výše uvedených úkolů vede mimo jiné ke snížení celkového mzdového fondu a také ke snížení sociálních a daňových nákladů.

  • Více hlav víc ví. 

Náš tým se skládá z mnoha odborníků, z nichž každý má individuální schopnosti a dovednosti. V praxi je velmi obtížné najít zaměstnance, který má několik jedinečných vlastností najednou, a je ještě obtížnější ho udržet.

 

 

  • Zaplatíte nám za výsledek.

Sledování výkonu interního zaměstnance AML oddělení je poměrně obtížný úkol, který opět vyžaduje vynaložení určitých zdrojů. Platíte nám za konkrétní výsledek, který je předem stanoven v rámci našeho smluvního vztahu.

 

 

  • Zvýšení efektivity vaší hlavní obchodní činnosti.

Když nám svěříte odpovědnost za dodržování AML předpisů, můžete přesměrovat svou pozornost a zdroje na zlepšování kvality svých služeb a rozvoj svého podnikání.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.