Registrace společnosti v Polsku - COREDO

Registrace společnosti v Polsku

Polsko je velká země ve střední Evropě. Je členem Evropské unie, ale oficiální měnou je stále polský zlotý (PLN). Polské zákony jsou pro zahraniční investory velmi příznivé, přestože pro ně existují některá omezení.

Polská ekonomika je považována za prosperující a velmi perspektivní. Dle údajů z roku 2019, ekonomické ukazatele stabilně vzrůstali po dobu 28 let – což je v Evropské unii rekordní výsledek. HDP a kvalita života v zemi neustále rostou. Místní ekonomika je založena na strojírenství, těžbě uhlí, hutnictví, textilním průmyslu, chemickém průmyslu, službách a zemědělství. Aktivně se rozvíjí obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch a odvětví IT.

Výhody registrace společnosti v Polsku

Hlavní výhodou registrace podniku v Polsku je bezpochyby výhodná zeměpisná poloha země a zavedené tranzitní trasy mezi západní a východní Evropou.  Mezi další výhody této jurisdikce patří:

 • stabilita ekonomiky a politického prostředí;
 • rozvinutá moderní infrastruktura;
 • možnost bezcelního obchodu se zeměmi EU;
 • vysoce kvalifikovaný a relativně levný personál;
 • možnost získání preferenčního daňového zacházení;
 • poměrně rychlá registrace společnosti.

Dostupné typy právních forem v Polsku

Výběr právních forem pro podnikání v Polsku je poměrně široký, cizinci však nemohou používat všechny. Nejoblíbenějšími mezi nerezidenty jsou:

 • Sp.z.o.o. – uzavřená společnost s ručením omezeným, obdoba LTD. K registraci stačí jeden zakladatel, minimální počet společníků je jeden a maximální počet je neomezený. Minimální základní kapitál by měl činit 5000 PLN nebo přibližně 1200 EUR.
 • S.A. – akciová společnost. Tato možnost je oblíbená u středních a velkých podniků. Minimální základní kapitál je 100 000 PLN nebo přibližně 23 800 EUR a k založení stačí jeden zakladatel.
 • Partnerství. Podle polského práva zde lze registrovat tyto typy partnerství: úplné, profesní, komanditní a partnerství s ručením omezeným. Podmínkou založení jsou alespoň dva společníci, jimiž mohou být fyzické či právnické osoby.

Zahraniční společnosti mohou v Polsku zakládat pobočky a představenstva. Činnost společností Sp.z.o.o. a S.A. se zahraniční majetkovou účastí v Polsku upravuje obchodní zákoník a zákon o společnostech se zahraniční majetkovou účastí z roku 1991. V roce 1996 byly oba dokumenty změněny a doplněny.

V Polsku existuje 6 zvláštních ekonomických oblastí (SEZ), kde mohou zahraniční společnosti získat zvláštní daňové pobídky a lepší podmínky pro podnikání.

Vlastnosti registrace společnosti v Polsku

Pro registraci společnosti v Polské republice musí zakladatelé připravit soubor dokumentů (osobní údaje zakladatelů a společníků, zakladatelské dokumenty, zakladatelskou smlouvu) a nechat je ověřit notářem. Bude také nutné najít a pronajmout si místní kancelář, abyste získali oficiální sídlo a otevřeli si účet v místní bance. Po úspěšném zápisu společnosti do národního soudního rejstříku musí být do 7 pracovních dnů podány informace o konečných příjemcích společnosti do zvláštního rejstříku a do 21 pracovních dnů musí být zaslány informace o bankovním účtu a účetním společnosti finančnímu úřadu podle sídla registrace.

Je třeba poznamenat, že navzdory zdánlivé jednoduchosti registrace se cizinci často setkávají s nečekanými byrokratickými složitostmi a nuancemi, které pro ně není snadné zdolat vlastními silami. Abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím při registraci společnosti v Polsku, doporučujeme využít pomoci manažerů společnosti COREDO, kteří se důkladně orientují v polském právu a mají rozsáhlé zkušenosti v místní právní oblasti.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.