Kanada. Náklady. Seznam požadavků. Vlastnosti licencování

Získání MSB (Money Services Business) licence v Kanadě

Cena: od 25 000 EUR

Analytici finančního trhu považují bankovní systém v Kanadě za jeden z nejstabilnějších a nejrychleji rostoucích. Kanada úspěšně překonala všechny turbulence spojené s mezinárodní krizí a dnes je její ekonomika jednou z těch, které splňují všechny základní požadavky například z hlediska trhů s cennými papíry, zdanění, úrovně korupce a inovativních technologií.

Kanadská vláda stanovila rozumné požadavky na společnosti, které chtějí podnikat ve finančním sektoru, což je velmi pozitivní. K podnikání ve finančním sektoru této země je zapotřebí licence MSB (Money Services Businesses).

 

LICENCE MSB: OBECNÉ INFORMACE

Licence MSB zahrnuje zápis do specializovaného registru pro podniky nabízející platební služby. Dohlíží na něj kanadský regulační orgán, kanadské Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv – FINTRAC, který taktéž představuje kanadskou finanční zpravodajskou jednotku země (FIU). Toto centrum hraje klíčovou roli při odhalování, prevenci a odrazování od praní špinavých peněz a financování terorismu. V zájmu prevence těchto trestných činů musí MSB v Kanadě splňovat konkrétní požadavky uvedené v zákoně o praní špinavých peněz a financování terorismu (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act – PCMLTFA) a souvisejících předpisech.

Existují dva typy licencí MSB: 

 • Kanadská Money Services Business: Tato licence se vztahuje na subjekt, který poskytuje alespoň jednu službu v oblasti peněžních služeb (MSB) a má provozovnu v Kanadě.
 • Zahraniční Money Services Business: Tato kategorie se vztahuje na subjekt, který poskytuje alespoň jednu službu MSB klientům nebo subjektům v Kanadě, ale nemá v zemi fyzickou provozovnu.

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE V KANADĚ

 • Registrace platebního systému v Kanadě poskytuje mnoho příležitostí pro úspěšné podnikání v zahraničí.
 • Rychlost a transparentnost získání licence.
 • Žádné požadavky na zvláštní výši základního kapitálu.
 • Spolehlivý finanční a bankovní systém.
VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE V KANADĚ

NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ LICENCE V KANADĚ

Cena balíčku služeb začíná na 25 000 EUR + DPH. Poznámka: konečná cena za službu získání licence MSB v Kanadě závisí na několika faktorech. Po bezplatné konzultaci vám náš tým rád poskytne konečné vyhodnocení realizace případu.

Co je součástí tohoto balíčku:

 1. Registrace společnosti v Kanadě.
 2. Adresa sídla na dobu 1 roku.
 3. Přezkoumání a doporučení týkající se obchodního modelu.
 4. Příprava a podání žádosti o získání licence MSB.
 5. Komunikace se společností FINTRAC a zodpovídání dotazů v rámci procesu podávání žádostí.

Proces získání licence obvykle trvá přibližně tři měsíce.

NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ LICENCE V KANADĚ

POSTUP ZÍSKÁNÍ LICENCE V KANADĚ

 • Předložení základních informací a dokumentace.
 • Registrace podniku.
 • Jmenování ředitele (tuto funkci může zastávat nerezident).
 • Předběžná registrace u FINTRAC a pohovor se zástupcem centra.
 • Provedení hloubkové kontroly ředitele a dalších klíčových pracovníků ze strany FINTRAC.
 • Složení licenčního poplatku.
 • Podání žádosti o licenci.
 • Přezkoumání žádosti úřadem FINTRAC v předpokládané lhůtě 90 dnů.
 • Vydání licence.

DOKUMENTY A INFORMACE NEZBYTNÉ PRO ZÍSKÁNÍ LICENCE V KANADĚ

 • Dokumenty o osobách ve struktuře společnosti (ředitel, UBO společnosti, Compliance/AML officer).
 • Podnikatelský plán a finanční plán.
 • Potvrzení o skutečné adrese společnosti.
 • Tři preferované názvy společnosti.
 • Počet zaměstnanců.
 • Předpokládaný odhad celkového objemu transakcí v USD za rok pro každý typ služby.

Rádi si s vámi domluvíme osobní konzultaci, kde si celý seznam dokumentů a informací prohlédnete.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.