Finanční licence v Německu - COREDO

Získání finanční licence v Německu

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ V NĚMECKU

Německo zaujímá přední místo v technologických a průmyslových odvětvích. Z hlediska životní úrovně je na pátém místě. Proto je prestižním místem pro podnikání.

Němečtí podnikatelé se mimo jiné zaměřují na sektor služeb, zejména finančních.

KDO POTŘEBUJE FINANČNÍ LICENCI

Finanční licenci potřebují podniky, které:

 • přijímají vklady v hotovosti;
 • poskytují půjčky (úvěry);
 • obchodují (směňují) s cizími měnami;
 • poskytují faktoringové a leasingové služby;
 • vykonávají zprostředkovatelskou činnost;
 • odkupují pohledávky;
 • prodávají a nakupují finanční nástroje;
 • poskytují poradenství v oblasti finančních transakcí;
 • poskytují platební služby (PSP/EMI).

Finanční licenci vydává BaFin (Spolkový úřad pro finanční dohled). Německé úřady pečlivě kontrolují veškerou dokumentaci, a proto licenční proces trvá 3-6 měsíců.

KDO POTŘEBUJE FINANČNÍ LICENCI

Požadované dokumenty

Pro získání licence je třeba podat žádost a přiložit následující dokumenty:

 • podnikatelský plán s uvedením předpokládaného rozpočtu;
 • obchodní model;
 • adresu sídla nebo registrované kanceláře;
 • popis struktury společnosti;
 • informace o členech představenstva a hlavních akcionářích, rozsahu jejich vkladů a o jejich souladu s požadavky zákona (kompetence, pověst atd.);
 • doklad o požadovaném kapitálu.

Nezapomeňte uvést druhy plánovaných služeb (činností), právní formu podnikání, systémy vnitřní kontroly, řízení a účetní mechanismy.

Držitelem licence může být buď fyzická, nebo právnická osoba v závislosti na právní formě podniku. V případě otevřené obchodní společnosti musí licenci získat každý účastník, který se aktivně podílí na řízení společnosti. U společností s ručením omezeným a akciových společností se doklad vydává právnické osobě.

Finanční licence získaná v Německu poskytuje možnost podnikat ve všech zemích EU. Mějte však na paměti, že se vydává pro určité finanční služby. Při rozšíření činnosti společnosti bude nutné získat nové povolení.

Společnosti, které vykonávají finanční činnost bez příslušné licence, se vystavují sankcím, včetně pokut. Dále se na jejich zakladatele/ředitele může vztahovat trest odnětí svobody až na 3 roky a také omezení, případně zákaz činnosti podniku.

Pro podniky, které získaly licenci, je dodržování všech pravidel pro finanční činnosti, včetně boje proti praní špinavých peněz, povinné.

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

Kapitálové požadavky se stanovují případ od případu v závislosti na konkrétním typu licence a poskytovaných službách.

LICENCOVÁNÍ KRYPTO-BURZ

Licencování podléhají také obchodní a zprostředkovatelské činnosti související s kryptoměnami, včetně směny kryptoměn za fiat peníze a naopak. Ti, kteří používají kryptoměny jako platební prostředek, licenci nepotřebují.

Pokud plánujete vstoupit na německý finanční trh, tým COREDO vám pomůže se získáním licence. Naši specialisté vám poskytnou podrobné konzultace, zodpoví všechny otázky, připraví potřebné dokumenty a budou vás provázet celým procesem.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.