Právní služby a právní ochrana podniků v Řecku - COREDO

Právní služby a právní ochrana podniků v Řecku

Řecko, oficiálně známé jako Řecká republika, je malá země s rozvinutou ekonomikou, která v posledních letech čelila značným problémům z důvodu celosvětové finanční krize. Hospodářská situace se však postupně zlepšuje. Řecko je průmyslovou a agrární zemí, která má úzké hospodářské vazby se státy balkánského regionu a dalšími členy Evropské unie. Od roku 1981 je členskou zemí EU. Hlavní průmyslový potenciál Řecka se soustřeďuje v oblasti Atén a Soluně. Nejrozvinutějšími odvětvími jsou cestovní ruch, potravinářství, textilní výroba, chemická výroba a hutnictví. Podle řecké centrální banky přímé zahraniční investice do ekonomiky země v roce 2021 přesáhly 4,8 miliardy eur, což představuje pozoruhodný nárůst o 2 miliardy eur oproti roku 2020. Zahraniční podnikatelé jsou zde obecně přijímáni příznivě, avšak se nerezidenti mohou při registraci a provozu svých podniků setkat s problémy, včetně jazykových bariér, neznalosti místních právních složitostí a byrokratických procesů.

SPECIFIKA PODNIKÁNÍ V ŘECKU

Řecká vláda aktivně rozvíjí investiční pobídky zaměřené na podporu hospodářského růstu v zemi. Patří mezi ně například daňové pobídky, dotace na mzdy, finanční půjčky atd. Zvláštní důraz je kladen na podporu investičních projektů v odvětvích, jako je digitalizace, inovace v oblasti životního prostředí, logistika a cestovní ruch. Rozsah poskytované státní podpory závisí na odvětví a lokalitě (místě registrace) podniku.

Při plánování otevření podniku v Řecku je zásadní vzít v úvahu, že při řešení podnikatelských otázek je velmi důležitá profesionalita odborníků. Pověst a recenze mají v této souvislosti značnou váhu, přičemž otevřenost a poctivost jsou vysoce ceněnými hodnotami.

Podnikatelé nerezidenti mohou získat povolení k pobytu v Řecku na základě vlastnictví podniku v zemi nebo nemovitosti v hodnotě nad 250 000 eur (tzv. “zlaté vízum”).

DANĚ

Řecko má stejný daňový systém jako ostatní členské země EU. V roce 2023 jsou podnikatelé a fyzické osoby povinni platit určité procento daně z příjmu. Čistý příjem je zdaněn sazbou 29 %. Pokud příjmy z podnikání nepřesáhnou 25 000 eur, činí sazba daně 22 %. U příjmů v rozmezí 25 000 až 42 000 eur dosahuje sazba daně 32 %. Na příjmy přesahující 42 000 eur se vztahuje 42% sazba daně. Je třeba pečlivě prostudovat daňové přiznání, zda v něm nejsou klauzule o zvýšení daně za určitých okolností, nebo naopak možnost získat sníženou sazbu daně pro určité oblasti činnosti (například výroba tiskovin nebo prodej pitné vody).

LICENCOVÁNÍ

Stejně jako v jiných evropských zemích vyžadují některé typy podnikání v Řecku zvláštní

povolení nebo licenci. Patří mezi ně společnosti a jednotlivci nabízející profesionální služby v oblasti lékařství, kosmetiky, financí, dopravy a dalších. Proces udělování licencí se v posledních letech zdokonalil a požadovanou licenci je nyní možné získat dokonce online.

ZPRÁVY

Všechny společnosti působící v Řecké republice jsou povinny podávat zprávy o platbách daní a finančních transakcích. Proces podávání zpráv se liší v závislosti na výši příjmů společnosti a může zahrnovat podání do všeobecného obchodního rejstříku nebo na daňový úřad, přičemž se vyžaduje různá úroveň informací. Hlášení je možné podávat v tištěné nebo elektronické podobě pomocí specializované aplikace. Za kontrolu výkazů je odpovědný Státní úřad pro kontrolu a audit příjmů. Řecko se řídí jak národními účetními standardy, tak Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Jednotlivé podniky mohou předkládat účetní závěrky ve zjednodušeném režimu.

NAŠE SLUŽBY

COREDO vám poskytne nejširší spektrum potřebných právních služeb. Naši specialisté vám poradí například v těchto problémech:

  • registrace nebo přeregistrace podniku na území Řecké republiky;
  • shromažďování a příprava dokumentace potřebné k získání licence;
  • postup při zákonné likvidaci nebo úpadku společnosti;
  • ověření protistran před jednáním a podpisem smlouvy;
  • zvláštnosti řeckých daňových předpisů atd.

Právní podpora podnikání v Řecku ze strany specialistů COREDO vám umožní nevěnovat další čas řešení právních otázek a soustředit se tak na podstatnější záležitosti.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.