Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Ve společnosti COREDO si uvědomujeme hodnotu soukromí, a proto naše služby za každých okolností navrhujeme a provozujeme s ohledem na ochranu vašeho soukromí. Vážíme si vaší spolupráce a důvěry.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují metody ochrany osobních údajů, kterými vám zajišťujeme bezpečí při užívání webových stránek společnosti COREDO, a také některé kroky, které podnikáme k jejich ochraně. Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů pozorně.

Poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že jste měli dostatečnou příležitost seznámit se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, že jste si je přečetli a souhlasíte s nimi. Pokud si nepřejete nám osobní údaje poskytnout, nemusíte tak činit, může to však ovlivnit vaše používání těchto Stránek nebo služeb na nich nabízených. Chceme, abyste věděli, co a proč s vašimi osobními údaji děláme, a proto jsou tyto Zásady ochrany osobních údajů co nejvíce podrobné a transparentní. V případě jakýchkoli dotazů nás samozřejmě můžete kontaktovat.

Osobní údaje, které shromažďujeme, a proč:

2. Shromažďované údaje

Společnost COREDO potřebuje zpracovávat následující kategorie osobních údajů.
Osobní informace: Typ informací, které shromažďujeme, může zahrnovat: jméno; kontaktní údaje včetně e-mailové adresy, adresy a telefonního čísla; povolání a pracovní zkušenosti; a jakékoli další informace vyžádané na těchto Stránkách nebo jinak vyžádané námi nebo poskytnuté vámi.

Vaše používání našich Stránek: Stejně jako většina internetových obchodů můžeme zaznamenávat informace o vašem přístupu k našim Stránkám a jejich používání, a to i užitím souborů cookies, vaší komunikace s našimi Stránkami, typu prohlížeče, který používáte, typu operačního systému, který používáte, a názvu domény vašeho poskytovatele internetu.

Váš názor a zpětná vazba: Můžeme vás kontaktovat za účelem dobrovolného vyplnění dotazníků, šetření, nebo průzkumů trhu, abychom zjistili váš názor a obdrželi od vás zpětnou vazbu. Poskytnutí těchto informací je zcela dobrovolné. V případě, že obdržíme vaše osobní údaje od třetí strany je budeme chránit tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních formulářů na těchto webových stránkách. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, e-mail a telefonní číslo. Tyto informace použijeme pouze k odpovědi na vaši žádost. Nikdy tyto informace nepoužijeme k marketingovému oslovení, pokud jste nás o to to v onom kontaktním formuláři výslovně nepožádali.
Informace odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách jsou zasílány na náš firemní e-mail.

GOOGLE ANALYTICS

Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování toho, jak jsou stránky užívány. Neukládají se tedy žádné osobní údaje.

NEWSLETTERY (MARKETINGOVÉ NABÍDKY)

Návštěvníci našich webových stránek mají možnost, nikoli však povinnost, přihlásit se k odběru marketingových e-mailů (newsletterů). Pokud návštěvník již nechce e-maily / newslettery dostávat, může se jednoduše odhlásit v samotném e-mailu (kliknutím na “odhlásit” ) nebo nám napsat na některý ze zde uvedených kontaktů.

PŘÍPADY UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Vaše osobní údaje používáme v následujících případech
  • Poskytování konzultačních a poradenských služeb;
  •  Zasílání aktualizací našim uživatelům s důležitými informacemi o novinkách/změnách;
  •  Přizpůsobení webových stránek tak, aby byly pro uživatele personalizované a poutavější;
  • Zajištění celkového výkonu a hladkého průběhu administrativních funkcí.
  • Kontakt a komunikace s vámi;
  • Průzkum trhu a rozvoj podnikání;
  • Pro marketingové účely – zasílání marketingových nabídek a newsletterů;

3. Vestavěný obsah

Stránky na tomto webu mohou obsahovat vestavěný obsah (embedded content). Tento obsah z jiných webových stránek se chová úplně stejně, jako kdybyste navštívili původní webovou stránku.
Tyto stránky mohou shromažďovat vaše osobní data, používat soubory cookies, obsahovat vestavěný obsah třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vestavěným obsahem, pokud jste zaregistrováni a přihlášeni na svůj účet na dané webové stránce.

4. COOKIES

Na našich Stránkách můžeme používat soubory cookie. Viz Zásady používání souborů cookie.

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Na našich stránkách používáme protokol SSL/HTTPS. Ten šifruje komunikaci našich uživatelů se servery, aby nedošlo k neoprávněnému zachycení/odcizení osobních údajů třetími stranami.
V případě narušení bezpečnosti dat správci systému okamžitě podniknou veškerá potřebná opatření k zajištění integrity systému, kontaktují dotčené uživatele a v případě potřeby se pokusí obnovit hesla.

6. DATA: VAŠE PRÁVA

PRÁVA PLYNOUCÍ Z GDPR
Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Vyvíjíce se v souvislosti s GDPR se snažíme podporovat standard GDPR. Společnost COREDO umožňuje obyvatelům Evropské unie používat její Služby. Záměrem společnosti COREDO je proto dodržení evropských Obecných nařízení o ochraně osobních údajů. Další podrobnosti naleznete zde: EU GDPR Information Portal.

7. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Společnost COREDO může na těchto webových stránkách zveřejňovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran nejsou společností COREDO kontrolovány z hlediska ochrany soukromí nebo bezpečnosti a vy nás zbavujete jakékoli odpovědnosti za chování těchto webových stránek třetích stran.
Žádné z odkazů na sociální sítě, ať už zobrazené jako textové odkazy nebo ikony sociálních sítí, vás nepropojují s žádnou z odpovídajících třetích stran, dokud na ně výslovně nekliknete.

Upozorňujeme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů a veškeré další platné zásady, jakož i jejich případné změny, nezakládají práva vymahatelná třetími stranami ani nevyžadují zveřejnění jakýchkoli osobních údajů týkajících se členů Služby nebo Stránek. Společnost COREDO nenese žádnou odpovědnost za informace shromážděné nebo použité jakýmkoli inzerentem nebo webovou stránkou třetí strany. Prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky každé stránky, kterou navštívíte prostřednictvím odkazů třetích stran.

8. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ PRO PRÁVNÍ ÚČELY

Někdy může být nutné nebo žádoucí, aby společnost COREDO z právních důvodů zveřejnila vaše informace v reakci na žádost vládního orgánu nebo soukromého účastníka řízení. Souhlasíte s tím, že vaše informace můžeme sdělit třetí straně, pokud se v dobré víře domníváme, že je to žádoucí pro účely občanskoprávního řízení, trestního vyšetřování nebo jiné právní záležitosti. V případě, že obdržíme soudní obsílku, která se dotýká vašeho soukromí, se můžeme rozhodnout, že vás o tom budeme informovat, abychom vám dali příležitost podat návrh na zrušení obsílky, nebo se můžeme pokusit obsílku zrušit sami, ale nejsme povinni učinit ani jedno, ani druhé.

Jakékoli poskytnutí osobních údajů pro právní účely bude provedeno pouze v souladu se zákony země, ve které žijete.

9. ZMĚNY

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času upraveny, rozšířeny či omezeny dle našeho uvážení. Vaše používání našich stránek po jakýchkoli změnách znamená, že tyto změny přijímáte. Před poskytnutím osobních údajů byste měli tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že jste se seznámili s případnými změnami, a pokračovat v poskytování osobních údajů pouze v případě, že s novými Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte.