Zásady ochrany osobních údajů COREDO a coredo.eu

Zásady ochrany osobních údajů

1. ÚVOD

Uznáváme, že ochrana soukromí je důležitou otázkou, a proto navrhujeme a provozujeme naše webové stránky a poskytujeme služby s ohledem na ochranu vašeho soukromí. Oceňujeme váš obchod a váš zájem a důvěru v naše poskytované služby.

Tato zásady ochrany soukromí objasňují, jak my – RES JUDICATA s.r.o., společnost zapsaná v České republice s identifikačním číslem 28548159 a se sídlem na adrese Olsanská 2898/4h, Žižkov, Praha 130 00, Česká republika (dále „COREDO“ nebo „my“), shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme vaše osobní údaje, které jsou nám dostupné při přístupu, procházení a používání našich webových stránek.

Všimněte si, že tyto zásady ochrany soukromí je třeba číst společně s Všeobecnými obchodními podmínkami COREDO (dále jen „VOP“), proto se s oběma dokumenty důkladně seznámte. Kapitalizovaná slova/pojmy použité v těchto zásadách ochrany soukromí mají stejný význam, jaký je definován ve VOP, které jsou k dispozici na webových stránkách.

Předáním nám osobních údajů potvrzujete, že jste měli dostatečnou příležitost k seznámení se s těmito zásadami ochrany soukromí a že jste je přijali. Pokud nechcete poskytnout osobní informace, nemusíte to udělat, avšak uvědomte si, že to může mít vliv na vaši přístupnost webových stránek a dostupnost některých služeb poskytovaných námi prostřednictvím těchto webových stránek.

Zavedli jsme všechna nezbytná právní, technická a organizační opatření k zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti vašich osobních informací. Pod „osobními informacemi“ nebo „osobními údaji“ máme na mysli jakékoli údaje, které vás mohou identifikovat nebo které mohou pomoci s vaší identifikací. Na zpracování osobních údajů námi platí Nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, stejně jako příslušné zákony České republiky o zpracování osobních údajů.

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a chceme, abyste věděli, co s vašimi osobními údaji děláme a proč, a prostřednictvím těchto zásad ochrany soukromí se snažíme být co nejtransparentnější a podrobní. Pokud máte jakékoliv otázky nebo máte zájem o ochranu osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: info@coredo.eu nebo použijte kontaktní formulář zde.

2. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Abychom zajistili přístupnost našich webových stránek a dostupnost nabízených služeb, potřebujeme shromažďovat a zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 • Informace o vás: typ informací, které shromažďujeme, může zahrnovat vaše jméno/název společnosti, kontaktní údaje, jako je adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo; povolání a pracovní zkušenosti; stejně jako jakékoli další informace požadované na těchto webových stránkách nebo jinak požadované námi nebo poskytnuté vámi;
 • Informace o vašem přístupu, procházení a používání našich webových stránek: můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o historii přístupu, procházení a používání našich webových stránek, včetně použití internetových souborů cookies, vaší aktivity na webových stránkách, vaší IP adresy, informací o prohlížeči, mobilním zařízení a operačním systému, geolokačních údajů a jakýchkoli dalších informací požadovaných na webových stránkách nebo jinak požadovaných námi nebo poskytnutých vámi;
 • Vaše názory a zpětná vazba: můžeme vás kontaktovat, abyste dobrovolně odpověděli na dotazníky, průzkumy nebo tržní výzkum, abychom získali vaše názory a zpětnou vazbu. Poskytnutí těchto informací je pro vás dobrovolné. Upozorňujeme, že pokud si nepřejete, abychom vás nadálekontaktovali v tomto ohledu, můžete nám jednoduše sdělit svou volbu kontaktováním nás na adrese info@coredo.eu nebo použitím kontaktního formuláře zde.

Poznamenejte si, že většina informací, které shromažďujeme, je poskytována přímo vámi. Nicméně, můžeme také obdržet některé informace z veřejně dostupných zdrojů (například informace o uvalených sankcích) nebo od našich dodavatelů. Pokud obdržíme vaše osobní údaje od třetích stran, budeme je chránit podle této zásady ochrany soukromí.

Některé příklady zpracování vašich osobních údajů zahrnují:

2.1. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Shromažďujeme osobní informace o vás, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních formulářů na těchto webových stránkách. Tato informace může zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto informace budeme používat pouze k odpovědi na vaši žádost. Nikdy je nebudeme používat k marketingovým účelům, pokud jste nás specificky nepožádali, abychom vás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře, tj. zaškrtnutím příslušného políčka a souhlasem s použitím vašich údajů k zaslání marketingových materiálů.

Informace odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách jsou odesílány na naši firemní e-mailovou adresu.

2.2. GOOGLE ANALYTICS

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics pro anonymní zprávy o používání webových stránek. Nejsou uloženy žádné personalizované údaje.

2.3. NEWSLETTERY (MARKETINGOVÉ NABÍDKY)

Jako návštěvník našich webových stránek máte možnost, ale ne povinnost, přihlásit se k odběru marketingových e-mailů (newsletterů). Můžete tak učinit tím, že nás požádáte, abychom vás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře, tj. zaškrtnutím příslušného políčka a souhlasem s použitím vašich údajů k zaslání marketingových materiálů.

Pokud si nepřejete dostávat další e-maily/newslettery, jednoduše se odhlaste v samotném e-mailu (klikněte na „unsubscribe“) nebo nás kontaktujte na adrese info@coredo.eu nebo použijte kontaktní formulář zde.

3. PŘÍPADY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje používáme v následujících případech:

 • k vám kontaktovat a komunikovat s vámi; zpracovat vaše žádosti a odpovědět na ně;
 • poskytovat poradenskou pomoc a poradenské služby;
 • poskytovat informace a zasílat vám aktualizace týkající se našich služeb, novinek a změn;
 • přizpůsobit webové stránky tak, aby vaše zkušenost byla osobnější a zajímavější;
 • zajistit celkový výkon a plynulý chod administrativních funkcí;
 • pro zabezpečení sítě a ochranu proti kybernetickým útokům;
 • pro tržní výzkum a rozvoj podnikání;
 • pro marketingové účely – zasílání marketingových nabídek a newsletterů.

Všimněte si, že podle nařízení GDPR jsou právními základy, na kterých se spoléháme při zpracování těchto informací:

 • vaš souhlas. Kdykoli mbude mít právo svůj souhlas odvolat, a to kontaktováním nás na adrese: info@coredo.eu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.
 • máme s vámi smluvní povinnost;
 • máme právní povinnost podle platných zákonů a předpisů;
 • máme oprávněný zájem poskytovat nezbytné aktualizace týkající se našich služeb, preventivně a následně předcházet jakékoliv podvodné činnosti a kontaktovat naše klienty a obchodní partnery.

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Můžeme sdílet vaše osobní údaje s:

 • našimi partnerskými poskytovateli, agenty a zástupci;
 • našimi dodavateli poskytujícími softwarové služby;
 • našimi dodavateli poskytujícími nám informace z veřejně dostupných zdrojů (např. o sankcích);
 • orgány činnými v trestním řízení nebo regulátorům, pokud je to vyžadováno nebo povoleno zákonem (podrobněji viz článek 11 (Uvolnění vašich osobních údajů pro právní účely)).

5. COOKIES

Na našich webových stránkách můžeme používat soubory cookies. Všimněte si, že ačkoliv soubory cookies většinou nejsou považovány za osobní údaje, pro naše vlastní účely a s ohledem na naše závazky ochrany vašeho soukromí budeme přistupovat k souborům cookies obdobně jako k osobním údajům: s ochranou vašeho soukromí vždy na paměti. Další informace naleznete v naší politice souborů cookies.

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zavedli jsme bezpečnostní opatření pro splnění uznávaných mezinárodních bezpečnostních standardů. Na celém našem webu používáme protokol SSL/HTTPS. Tímto se zabezpečuje šifrování komunikace mezi uživateli a servery, aby osobní identifikovatelné informace nebyly zachyceny/zneužity třetími stranami bez oprávnění.

V případě narušení bezpečnosti dat budou správci systému okamžitě přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění integrity systému, budou kontaktovat dotčené uživatele a v případě potřeby pokusí se obnovit hesla.

7. VAŠE PRÁVA K ÚDAJŮM

Vaše soukromí je pro nás zásadní. S ohledem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se snažíme podporovat standardy GDPR.

Konkrétně v souladu se zákony o ochraně údajů máte následující práva:

 • vaše právo na přístup – máte právo požádat nás o kopie svých osobních údajů;
 • vaše právo na opravu – máte právo požádat nás o opravu informací, které považujete za nepřesné. Máte také právo požádat nás o dokončení informací, které považujete za neúplné;
 • vaše právo na vymazání – máte právo požádat nás o vymazání vašich osobních údajů (podrobněji viz článek 8 (Doba uchovávání osobních údajů));
 • vaše právo na omezení zpracování – máte právo požádat nás o omezení zpracování vašich informací;
 • vaše právo nesouhlasu se zpracováním – máte právo nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů (ovšem buďte informováni, že to může vést ke zúžení přístupnosti našeho webu pro vás a rozsahu poskytovaných služeb);
 • vaše právo na přenositelnost údajů – máte právo požádat nás, abychom přenesli informace, které jste nám poskytli, jiné organizaci nebo vám.

Za uplatnění práv uvedených v této klauzuli neplatíte žádný poplatek. Pokud podáte žádost, odpovíme vám bez zbytečného odkladu, v rámci lhůt stanovených příslušným právním předpisem. Pokud si přejete podat žádost, kontaktujte nás na adrese: info@coredo.eu nebo použijte kontaktní formulář zde.

Všimněte si, že v některých případech nebudeme moci splnit vaši žádost z důvodu našich právních povinností nebo převažujícího oprávněného zájmu. V takových případech vás o tom budeme informovat.

Další podrobnosti naleznete zde: Informační portál EU GDPR.

8. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, UCHOVÁVÁNÍ

Neuchováme žádné osobní údaje déle, než jenevyhnutelné pro splnění účelu, pro který byly získány, nebo pokud to vyžadují příslušné zákony a předpisy. Zejména budeme uchovávat vaše osobní údaje pouze k dodržení našich právních povinností, řešení sporů a ochraně vašich a našich oprávněných zájmů. Po uplynutí časového rámce stanoveného příslušným právem budou všechna osobní data shromážděná prostřednictvím webových stránek archivována a nakonec smazána.

Nicméně můžete vždy požádat o odstranění svých osobních údajů. Ale uvědomte si, že v některých případech jsme povinni uchovávat vaše informace z důvodů dodržení právních předpisů.

9. VLOŽENÝ OBSAH

Stránky našich webových stránek mohou obsahovat vložený obsah. Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem jako kdybyste navštívili danou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledovací prvky třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

10. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Na našich webových stránkách můžeme zveřejňovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran nejsou kontrolovány v souvislosti s dodržováním ochrany soukromí nebo bezpečnosti námi, a proto neneseme žádnou odpovědnost za jejich činnost.

Všechny odkazy na sdílení sociálních médií, buď zobrazené jako textové odkazy nebo ikony sociálních médií, vás nepřipojují k žádným příslušným třetím stranám, pokud na ně explicitně nekliknete.

Neneseme odpovědnost za informace, které jsou shromažďovány nebo používány jakýmkoliv inzerentem nebo webovou stránkou třetí strany. Před navštívením webové stránky prostřednictvím odkazů třetích stran si prosím přečtěte příslušné zásady ochrany soukromí a podmínky služby.

11. UVOLNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PRÁVNÍ ÚČELY

V některých případech se nám může stát nebo být žádoucí z právních důvodů, abychom vaše informace uvolnili v reakci na žádost od vládní agentury nebo soukromého žalobce. Souhlasíte s tím, že můžeme vaše informace poskytnout třetí straně, pokud v dobré víře považujeme za vhodné pro účely občanského řízení, trestního vyšetřování nebo jiného právního postupu. Pokud obdržíme žádost o vydání vašich osobních údajů, která se týká vašeho soukromí, můžeme vás informovat, abyste měli možnost podat žádost o zrušení této žádosti, nebo se můžeme pokusit o její zrušení sami, ale nejsme povinni tak učinit. Můžeme také proactive hlásit a poskytovat vaše informace třetím stranám, pokud se domníváme, že je to vhodné z právních důvodů, například pokud se domníváme, že jste se zapojili do podvodné činnosti. Za uvolnění vašich informací na žádost trestních orgánů nebo soukromých žalobců neneseme žádnou odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s takovým uvolněním vašich informací.

Předání osobních údajů pro právní účely bude provedeno pouze v souladu s právními předpisy země, ve které bydlíte.

12. ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo změnit a aktualizovat tuto zásadu ochrany soukromí na našich webových stránkách kdykoli, podle našeho výhradního uvážení. Měli byste pravidelně zkontrolovat tuto zásadu ochrany soukromí a seznámit se s případnými změnami a úpravami před poskytnutím osobních údajů, abyste byli informováni o případných změnách a aktualizacích a pokračovali ve poskytování osobních údajů pouze tehdy, pokud souhlasíte s upravenou zásadou ochrany soukromí.

Pokud se tato zásada ochrany soukromí stane pro vás nepřijatelnou nebo nesouhlasíte se zásadou ochrany soukromí po její úpravě nebo změně, nepřistupujte, neotevírejte ani nepoužívejte webové stránky a služby. Přístupem, procházením nebo používáním webové stránky a/nebo služeb po provedení jakýchkoli úprav této zásady ochrany soukromí souhlasíte s upravenou zásadou ochrany soukromí.

Datum poslední úpravy zásady ochrany soukromí je uvedeno v dokumentu. Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte nás na adrese: info@coredo.eu, nebo použijte kontaktní formulář zde.

v. 2023.07.17