Poskytování právních služeb a právní ochrany podnikům v Německu - COREDO

Poskytování právních služeb a právní ochrany podnikům v Německu

Podnikání v Německu otevírá podnikatelům široké možnosti. Tato země vítá zahraniční investice a její legislativa je velmi vstřícná vůči podnikatelům nerezidentům. Nicméně podnikání v Německu vyžaduje určité právní znalosti. Je tedy nezbytné dobře rozumět německému právu. Proto je ve většině případů zapotřebí profesionální právní pomoc, jelikož se v průběhu činnosti podniku neustále objevují specifické právní otázky.

SPECIFIKA PODNIKÁNÍ V NĚMECKU

Investovat do německých podniků a začít zde podnikat je poměrně výhodné. Německo je vedoucí ekonomikou v Evropě a jednou z největších na světě, vyniká v různých průmyslových odvětvích, zejména ve zpracovatelském průmyslu. Aktivně se zde uplatňují vyspělé a vysoce rozvinuté průmyslové technologie, vedle kterých se současně rozvíjí ekologicky šetrná energetika a inovativní technologie. Před registrací společnosti v Německu je však vhodné seznámit se se specifiky podnikání v této zemi.

DANĚ

Rozpočet Německa jakožto spolkové země je rozdělen do tří úrovní: federální rozpočet, rozpočet spolkových zemí a rozpočet obcí. Daňový systém zde funguje na principu vícenásobného zdanění (existuje zde více než 40 druhů daní). Tyto daně se dělí na spolkové, regionální a místní. V závislosti na typu podnikání a ročním obratu tak může být vyžadováno placení daně z obratu (Gewerbesteuer), daně z příjmů právnických osob (Körperschaftsteuer), daně z příjmů (Einkommensteuer), DPH (Umsatzsteuer), daně ze mzdy (Lohsteuer – pokud máte zaměstnance), církevní daně (Kirchensteuer) a mnoha dalších. Všechny se vypočítávají individuálně podle základní sazby. Některé druhy příjmů však mohou být od daně z příjmů právnických osob osvobozeny.

LICENCE

Řada komerčních činností v Německu podléhá licencím a jejich regulace je poměrně přísná. Licenci vyžaduje mimo jiné investiční činnost, stavebnictví, hazardní hry, přeshraniční obchod, hotelnictví a dopravní podniky. Proces získávání těchto povolení je pozoruhodně složitý a značně se liší. Žadatelé musí předložit mnoho dokumentů, které musí být přeloženy do němčiny a úředně ověřeny.

ZPRÁVY

Podle německé legislativy jsou všechny právnické osoby povinny každoročně zveřejňovat své účetní a rozvahové údaje. Od roku 2006 jsou tyto údaje vyřizovány elektronicky. Rozsah zveřejňovaných informací se liší v závislosti na velikosti společnosti, jak je stanoveno zákonem. Například společnosti, které obchodují s cennými papíry na regulovaném trhu, jsou povinny předkládat výkazy v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), zatímco ostatní mohou využívat národní standardy, které jsou v souladu s Národními účetními zásadami. Kromě toho musí společnosti zveřejňovat své výkazy prostřednictvím rejstříku (Handelsregister) a Spolkového věstníku (Bundesanzeiger).

NAŠE SLUŽBY

Specialisté společnosti COREDO rádi poskytnou cennou podporu těm, kteří se cítí nejistí ohledně své schopnosti samostatně porozumět složitým právním nuancím německého práva. Poskytujeme následující služby:

  • registrace společností v Německu;
  • návrh právních dokumentů, smluv, žádostí atd.;
  • právní analýza dokumentů a smluv;
  • právní podporu při uzavírání smluv;
  • zastupování zájmů společnosti ve všech příslušných orgánech;
  • poradenství ve všech právních otázkách atd.

Přenechte právní záležitosti odborníkům a poklidně podnikejte!

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.