Registrace společnosti v Monaku - COREDO

Registrace společnosti v Monaku

Monacké knížectví je městský stát na jihu Evropy. Navzdory své malé rozloze je jedním z nejvýznamnějších světových finančních center, prestižní jurisdikcí, kde sní o životě a práci spousta úspěšných podnikatelů.

Místní ekonomika, která je považována za stabilní a dobře rozvinutou, je založena na sektoru služeb. Téměř všichni pracující obyvatelé Monaka jsou zaměstnáni v cestovním ruchu, hazardních hrách (kasina), stavebnictví, finančním sektoru, farmaceutickém a elektronickém průmyslu a v obchodu. Země vítá zahraniční investice, ale aby si zde nerezident mohl zaregistrovat společnost, musí ji schválit úřady (Direction de l’Expansion Economique) a musí být odsouhlasen druh činnosti.

Výhody registrace společnosti v Monaku

I přes přísné požadavky na registraci nové společnosti, je Monako mezi zahraničními podnikateli velmi oblíbenou a prestižní jurisdikcí. Mezi jeho výhody patří:

 • hospodářská a politická stabilita v zemi;
 • snadný přístup na trhy Evropské unie;
 • spolehlivost bankovního sektoru;
 • flexibilita daňového systému, příznivé daňové prostředí;
 • žádné daně z nemovitostí, dědictví ani kapitálových výnosů;
 • vynikající životní podmínky.

Dostupné právní formy pro podnikání v Monaku

Po získání povolení k podnikání od státních orgánů v Monaku může investor zahájit proces registrace společnosti v jedné z následujících právních forem:

 • SAM – korporace nebo akciová společnost. Vhodné pro pojišťovací, obchodní a finanční činnosti. K založení společnosti jsou zapotřebí minimálně dva společníci. Minimální výše základního kapitálu je 150 000 EUR.
 • SARL – společnost s ručením omezeným. Oblíbená možnost vhodná pro středně velké podniky. Jsou vyžadováni dva zakladatelé a minimální základní kapitál ve výši 1 500 eur.
 • SNC a SCS – osobní společnosti s neomezeným a omezeným ručením. Jsou založeny nejméně dvěma společníky a liší se mírou odpovědnosti za závazky a dluhy společnosti.
 • Trust. V Monaku není svěřenský fond právnickou osobou a může být založen pouze rezidenty země.
 • Foundation – svěřenská společnost. Jedná se o právnickou osobu s vlastnostmi trustu i společnosti. Mohou ji založit státní příslušníci nebo osoby, které mají v Monaku trvalý pobyt déle než jeden rok.

V Monaku je také možné založit pobočku nebo zastoupení zahraniční společnosti, což však vyžaduje předložení finanční zprávy za nejméně 3 roky, otevření kanceláře v zemi a jmenování místního manažera.

Vlastnosti registrace společnosti v Monaku

Všechny dokumenty potřebné k registraci společnosti musí být ověřeny místním notářem. Zakladatelé musí mít adresu v knížectví a místní bankovní účet, na který musí být předem složena celá částka základního kapitálu. K balíčku dokumentů je třeba přiložit ověřené potvrzení banky, že požadovaná částka je k dispozici.

Proces registrace společnosti trvá 2 týdny až měsíc. Po zpracování žádosti a schválení nové společnosti jsou informace o společnosti, jejích stanovách a zakládacích dokumentech zveřejněny v úředním věstníku Journal de Monaco.

Založení podniku v Monaku je dobrým, výnosným a perspektivním řešením. Abyste neměli s procesem registrace žádné potíže, obraťte se na společnost COREDO, jejíž odborníci Vám poskytnou celou řadu profesionálních podpůrných služeb a potřebné právní poradenství.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.