Právní služby a právní ochrana podnikání na Kypru - COREDO

Právní služby a právní ochrana podnikání na Kypru

Kyperská republika je známá svou otevřenou ekonomikou založenou na principech svobodného podnikání. Rozdělení ostrova na řeckou a tureckou část má významný vliv na hospodářskou situaci. Ekonomika řeckého sektoru je v lepším stavu, i když je značně vystavena vnějším faktorům. Kypr je od roku 2004 členem Evropské unie a od roku 2008 je zde oficiální měnou euro. Je pozoruhodné, že až 80 % HDP republiky tvoří služby a cestovní ruch. K ekonomice významně přispívá také těžební průmysl, zemědělství a strojírenství. Na ostrově je dobře rozvinutý bankovní sektor a sektor informačních technologií. Kypr je mimořádně atraktivní jurisdikcí pro zahraniční investice, jejichž objem v roce 2021 dosáhl podle centrální banky republiky 375 miliard eur. Obecně se zahraniční podnikatelé při registraci a podnikání na Kypru nesetkávají se zvláštními obtížemi. Jazyková bariéra a místní byrokracie však mohou představovat výzvu a komplikovat jejich činnost.

SPECIFIKA PODNIKÁNÍ NA KYPRU

Vláda ostrovní republiky poskytuje soukromému sektoru rozsáhlou podporu, vynakládá velké úsilí na udržení makroekonomické stability a příznivého podnikatelského prostředí. Kypr nabízí vynikající podmínky pro rozvoj začínajících podniků (zejména v oblasti inovací a digitálních technologií). Podle Global Startup Ecosystem Index 2022 společnosti StartupBlink byla tři kyperská města – Pathos, Limassol a Nikósie – zařazena mezi TOP 1000 nejlepších měst na světě pro zakládání startupů. Kypr je navíc i nadále významným mezinárodním finančním centrem, a to především díky své výhodné geografické poloze a relativně mírnému daňovému klimatu.

DANĚ

Daňové podmínky na Kypru patří k nejatraktivnějším v EU. V roce 2023 činí sazba daně z příjmu právnických osob pouze 12,5 % a mnoho společností může uplatnit významné daňové pobídky (například daň z příjmu lze za určitých podmínek snížit na 2,5 %). Příjmy z dividendů a příjmy z operací s cennými papíry nejsou zdaněny. Od léta 2022 byly na Kypru zavedeny další výhody, jejichž cílem je snížit výši daně z příjmů fyzických osob nerezidentů o 20 % a 50 % (skutečná výše výhod závisí na několika faktorech). Základní sazba DPH činí 19 %, ale u některých činností může být nižší nebo dokonce nulová.

LICENCOVÁNÍ

Některé druhy hospodářské činnosti na Kypru vyžadují státní licenci. Patří mezi ně finančnictví a bankovnictví, stavebnictví, doprava, lékařské služby, hazardní hry atd. Získání povolení trvá obvykle kolem 7-10 dní, ale pokud společnost plánuje provozovat bankovní nebo pojišťovací činnost, může proces získání licence trvat déle.

ZPRÁVY

Podle místních zákonů jsou všechny společnosti registrované na Kypru povinny předkládat údaje o finančních aktivitách prostřednictvím výkazu HE32. Tyto dokumenty se předkládají registrační komoře republiky a jejich zveřejnění je vyžadováno od roku 2003. Proces podávání zpráv je ovlivněn zákonem o obchodních společnostech, zákonem o dani z příjmů a dalšími právními předpisy. První zprávy musí společnosti předložit nejpozději do 18 měsíců od registrace a další zprávy se předkládají každoročně do 2 měsíců po schůzi akcionářů. Zprávy jsou povinny předkládat i společnosti, které nevykonávají hospodářskou činnost. Od roku 2014 je na Kypru zaveden právní požadavek, který stanoví, že společnosti, které nepodají daňové přiznání ve stanovené lhůtě, musí být nuceně zlikvidovány a jejich vedení může být vystaveno odpovědnosti, včetně odpovědnosti trestní.

Specialisté společnosti COREDO jsou vždy připraveni zodpovědět jakékoli dotazy a pomoci najít východisko z nejsložitějších a nejasných situací.

NAŠE SLUŽBY

COREDO poskytuje kompletní škálu právních služeb, díky kterým bude podnikání na Kypru co nejjednodušší. Nabízíme:

  • pomoc při registraci společnosti na Kypru;
  • vypracování a analýzu různých dohod a smluv;
  • pomoc při získávání licencí a povolení;
  • právní podporu činnosti společností;
  • provádění finanční, daňové a právní prověrky;
  • zastupování zájmů společností v různých úředních orgánech a mnoho dalšího.

Specialisté společnosti COREDO jsou vždy připraveni zodpovědět jakékoli dotazy a pomoci najít východisko z nejsložitějších a nejasných situací.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.