Právní služby a ochrana podnikatelů v České republice - COREDO

Právní služby a ochrana podnikatelů v České republice

Česká republika má poměrně atraktivní podmínky pro podnikání. Hospodářský systém země je považován za jeden z nejstabilnějších a nejúspěšnějších mezi postkomunistickými zeměmi. Je založen na strojírenství, palivové energetice, hutnictví, potravinářství a chemickém průmyslu. Rychle se také rozvíjí stavebnictví, služby, cestovní ruch a finanční sektor. Česká republika vytvořila příznivé podmínky pro rozvoj různých start-upů. Vítány jsou zejména mladé firmy působící v oblasti finančních technologií, umělé inteligence, energetiky a digitalizace. Překážkou v cestě začínajícím podnikatelům se však podle odborníků může stát nedokonalost právního systému České republiky a nedostatečná digitalizace správy dokumentů a veřejných služeb.

SPECIFIKA PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

V reportu Economic Freedom of the World, který v roce 2022 zveřejnil kanadský Fraser Institute, se Česká republika umístila na 17. místě ze 165 zemí. Oproti loňskému roku si navíc polepšila hned o deset příček, a umístila se před Německem a Velkou Británií. To svědčí o pozitivních trendech v zemi, zlepšování životní úrovně a podmínek pro podnikání.

Registrace společnosti v České republice není příliš problematická, mohou ji provést jak rezidenti, tak nerezidenti. Zahraniční podnikatelé zde mají stejná práva a podmínky pro podnikání jako čeští občané. Malé individuální podniky jsou v této zemi velmi rozšířené a časté jsou i rodinné firmy. Zahraniční podnikatelé mají nárok na získání povolení k pobytu za podmínky založení firmy na území ČR nebo účasti na podnikání jako společník.

DANĚ

Zdanění v České republice se vytváří na základě evropského modelu a normy místní daňové legislativy. Každým rokem se více a více synchronizují s normami a požadavky Evropské unie. Základní sazba daně z příjmů v České republice činí 19 %, přestože existuje několik zákonných možností, jak ji snížit. DPH se pohybuje v rozmezí od 10 % do 21 % a je povinná pro podniky s obratem vyšším než 1 milion Kč ročně. Některé služby (například lékařské) jsou od daně z přidané hodnoty odprostěny. Příspěvky do různých pojistných fondů (od zaměstnavatele) činí 33,8 % z celkové částky vyplacených mezd. Kapitálové zisky jsou v České republice zdaněny 19 %.

LICENCOVÁNÍ

Všechny osoby a subjekty, které hodlají podnikat v České republice, musí získat živnostenské oprávnění (živnostenský list). Ten dává právo podnikat v zemi, ale nic víc. Řada činností vyžaduje zvláštní povolení státu. V České republice existují 4 typy živnostenských oprávnění: volné, profesní nebo řemeslné, vázané a koncesované. Podnikatelé zpravidla nemají se získáním povolení k činnosti žádné potíže, ale různé typy licencí mají své ojedinělosti, které musí zahraniční podnikatelé při předkládání dokumentů zohlednit.

REPORTOVÁNÍ

Podniky jsou povinny předložit každoroční finanční výkazy do 31. března. Pro příhodnost obyvatel země a transparentnost potenciálních partnerů, musí být tyto výkazy společností zveřejněny a být volně dostupné na internetu. Příslušné dokumenty musí být za tímto účelem předloženy obchodnímu rejstříku. Pokud společnost nezveřejní své finanční výkazy, ukládá jí zákon o účetnictví pokutu až do výše 3 % celkových aktiv společnosti.

NAŠE SLUŽBY

COREDO nabízí širokou škálu právních služeb, které pomáhají našim klientům efektivněji podnikat v České republice. Naši odborníci vám pomohou:

  • připravit a vyřídit dokumenty potřebné k založení společnosti;
  • provést právní analýzu dokumentů, dohod a smluv;
  • podávat žádosti u správních a výkonných orgánů v zemi;
  • připravit a včas podat daňové hlášení;
  • jednat s dodavateli, řešit spory v předsoudním řízení a mnoho dalšího.

Zaručujeme vysokou profesionalitu a úctyhodnost našich zaměstnanců, zajistíme absolutní důvěrnost informací a individuální přístup každému klientovi.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.