Registrace společnosti v České republice - COREDO

Registrace společnosti v České republice

Česká republika se nachází ve střední Evropě, na křižovatce nejdůležitějších obchodních cest v regionu. Před rokem 1993 byla země součástí Československa, poté získala nezávislost. Od roku 2004 je členem Evropské unie, oficiální měnou zůstává česká koruna.

Česká republika je průmyslová země s rozvinutou a stabilní ekonomikou. Páteří české ekonomiky je strojírenství, chemický a potravinářský průmysl, hutnictví železa a farmaceutický průmysl. V poslední době se intenzivně rozvíjejí informační technologie, finanční sektor a cestovní ruch, které úřady podporují. Zahraniční investice do české ekonomiky jsou vítány.

Česká republika jako člen Evropské unie je místem, kde se v mnoha ohledech uplatňují normy EU. Při výběru země pro registraci společnosti je třeba vzít v úvahu, že Česká republika má rozvinutou infrastrukturu, vysokou kvalitu života a především příznivé podnikatelské prostředí. Důležité je také dodat, že země má vynikající geografickou polohu: České republice se daří udržovat pozitivní vztahy jak s východními zeměmi SNS, tak se svými západními sousedy.

Výhody založení společnosti v České republice

Českou republiku lze považovat za jednu z nejlepších jurisdikcí pro podnikání. Zde se můžete zaregistrovat na mnoho typů aktivit. Nezapomeňte, že evropský úvěr lze využít i k založení společnosti v České republice. Bankovní transakce v eurech a dolarech lze navíc provádět s minimálními náklady na zpracování.

Mezi další výhody založení společnosti v České republice patří skutečnost, že kontrole finančních úřadů podléhají pouze společnosti, které se zabývají specializovanými činnostmi, jako je pojišťovnictví nebo finanční služby. Ostatní musí podávat pouze elektronická přiznání. Nepohodlná papírová přiznání jsou od roku 2015 zrušena.

Kromě toho má tato jurisdikce další výhody, mezi něž patří:

 • rychlý a snadný postup registrace společnosti;
 • stabilní politická situace;
 • legislativa příznivá pro podnikatele (včetně nerezidentů);
 • mírné daně – sazba daně z příjmu právnických osob činí 19 %;
 • možnost vzít si úvěr za výhodných podmínek;
 • ochrana zahraničních investic na úrovni státu;
 • DTA s téměř 90 zeměmi po celém světě;
 • Dostupnost volných ekonomických zón;
 • vysoká životní úroveň, pohodlné životní podmínky.

Dostupné formy právnických osob v České republice

Mezi nejoblíbenější právní formy podnikání v České republice mezi zahraničními investory patří:

 • s.r.o. (Společnost s ručením omezeným) – společnost s ručením omezeným. Může ji založit jeden společník (fyzická nebo právnická osoba), maximální počet společníků je 50. Minimální počáteční kapitál je 1 koruna; celá částka musí být složena na účet před registrací společnosti.
 • a.s. (Akciová společnost) – akciová společnost. Pro založení jsou nutné dvě fyzické nebo jedna právnická osoba. Maximální počet akcionářů je neomezený. Minimální základní kapitál 80 000 eur, z něhož musí být alespoň 30 % splaceno na účet před zahájením registrace.
 • v.s – veřejná obchodní společnost a k.s. – komanditní společnost. K registraci jsou zapotřebí alespoň dva partneři. Neexistují žádné požadavky na výši základního kapitálu ani na maximální počet společníků.
 • Družstvo – Je vyžadována účast minimálně tří partnerů. Minimální kapitál není vyžadován.

Zvláštnosti registrace společností v České republice

Všechny společnosti v České republice musí platit daně a vyplňovat hlášení o své činnosti. Daň z příjmů v České republice činí 19 % z čistého zisku za sledované období. Zároveň stát pro mezinárodní investory zavedl řadu kompenzačních výhod. Je důležité si uvědomit, že snížené sazby se vztahují na odvětví, jako je lékařství, polygrafie, potravinářský průmysl a sociální bydlení.

 

Fáze registrace

Přípravný proces registrace spočívá v tom, že s naší pomocí shromáždíte potřebné dokumenty, zkontrolujete jedinečnost zvoleného názvu a vyberete typ činnosti. Poté musí být společnost zaregistrována u notáře, musí získat živnostenské oprávnění, splatit základní kapitál a předložit zakládací dokumenty místnímu soudu. Jakmile je registrace dokončena, je společnost zaregistrována u místního daňového úřadu.

Všechny dokumenty musí být povinně ověřeny místním notářem a následně zapsány do obchodního rejstříku. Registrace nové společnosti v České republice trvá v průměru asi dva týdny.

Manažeři COREDO s dlouholetými zkušenostmi v oblasti registrace společností v České republice vám pomohou se všemi právními nuancemi a pomohou vám s rychlou a snadnou registrací společnosti v České republice.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.