Školení oddělení AML- COREDO

ŠKOLENÍ ODDĚLENÍ AML

ÚČEL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Růst finančního sektoru není možný bez stálého přílivu odborných pracovníků. Moderní trendy ekonomického vývoje zvyšují požadavky nejen na úroveň kvalifikace, ale také na šíři odborného zaměření specialisty. Objem informací potřebných pro odbornou činnost zaměstnance se rychle zvětšuje, což předpokládá schopnost vyhledávat a využívat nové technologie práce, aplikovat je v praxi a neustále se vzdělávat.

Školící program od specialistů COREDO je rychlý, snadný a efektivní způsob, jak vyškolit kvalifikované odborníky a zvýšit jejich povědomí o problematice AML. Dobře vyškolený personál pomůže organizacím plnit jejich regulační povinnosti a předcházet negativním dopadům rizik spojených s praním špinavých peněz a financování terorismu.

Všichni odborníci v oblasti AML, kteří usilují o certifikaci dle právních předpisů

Profesionálové, kteří již pracují v oblasti AML a chtějí si rozšířit své znalosti a dovednosti, aby dosáhli vynikajícího kariérního výsledku

Společnosti, které chtějí vyškolit nebo zlepšit dovednosti svých AML specialistů a ověřit úroveň jejich kvalifikace příslušným certifikátem

Začátečníci, kteří mají zájem o získání základních znalostí pro dobrý start své kariéry v oblasti AML

PRO PODNIKY

Program je vhodný pro společnosti, které se rozvíjejí ve finančním sektoru a jejichž činnost je regulována legislativou AML.

Připravujeme odborníky pro práci na různých pozicích – od aplikovaných AML specialistů až po vedoucí AML oddělení, Compliance/AML officery a externí auditory.

Cílem školení je především zlepšit schopnost vašich zaměstnanců porozumět všem zvláštnostem a složitostem problematiky AML a aplikovat získané znalosti v praxi.

JAK NAŠE SLUŽBY POMOHOU VAŠÍ FIRMĚ?

Účinnost dodržování všech opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu závisí mimo jiné na dovednostech vašich zaměstnanců.

Kompetentní a dobře vyškolený odborník v boji proti praní špinavých peněz pomůže vaší firmě splnit všechny zákonné požadavky a zabrání tomu, aby vaše služba byla zneužita k páchání nelegální činnosti.

Špatně vyškolený zaměstnanec může naopak mnohonásobně zvýšit náklady společnosti, a to od obdržení pokuty od regulačního orgánu až po náklady na soudní spor za umožnění praní špinavých peněz.

ČEMU NAUČÍME VAŠE ZAMĚSTNANCE?

Po absolvování kurzu každý zaměstnanec:

 • dokáže se dobře orientovat v interních předpisech, ZAML a dalších právních předpisech, jakož i využívat tyto předpisy k řešení vzniklých problémů;
 • bude schopen provádět identifikaci a hloubkovou kontrolu klienta v souladu s právními požadavky ZAML a zásadami KYC/KYB;
 • naučí se správně analyzovat informace o klientovi a jeho aktivitách;
 • naučí se, jak určit rizikový profil a stanovit stávající rizikové faktory klienta;
 •  naučit se vytvářet základní nástroje pro boj proti praní špinavých peněz – systém hodnocení rizik, Customer Due Diligence, dotazník KYC, atd;
 • bude moci nastavit spouštěcí systém samostatně;
 • bude schopen identifikovat různé druhy finančních trestních činů;
 • naučí se rozpoznávat a oznamovat podezřelý obchod;
 • bude schopen zavést způsoby a zásady ochrany proti rizikům praní špinavých peněz a financování terorismu;
 • bude schopen stanovit povinnosti zaměstnanců a uplatňovat tzv. „risk-based approach“ založený na riziku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu;
 • naučí se přizpůsobit opatření a iniciativy přijaté různými organizacemi pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu interním potřebám společnosti.

PRO PROFESIONÁLY

Tento vzdělávací program je určen pro ty, kteří chtějí začít pracovat v oblasti AML nebo kteří již v této oblasti nějakou pozici zastávají. Školící program zahrnuje hlavní aspekty praní špinavých peněz a iniciativy přijaté v boji proti terorismu, včetně předpisů, kterými se řídí finanční instituce. Program se zaměřuje na roli zaměstnance z praktického hlediska. Účastníci tohoto programu se seznámí s významem hloubkové kontroly klienta a sledování sankcí a také prozkoumají rizika spojená s nově vznikajícími odvětvími, jako jsou kryptoměny a elektronické platby.

JAK NAŠE SLUŽBY POMOHOU VAŠEMU KARIÉRNÍMU RŮSTU?

Po absolvování tohoto programu budete schopni:

 • orientovat se v právních předpisech a používat je k řešení praktických problémů;
 • osvojíte si základní techniky boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu;
 • vysvětlit koncepci problematiky boje proti praní špinavých peněz a pochopit její dopad na odvětví finančních služeb a ekonomiku;
 • analyzovat klienta a jeho aktivity;
 • provádět identifikaci a hloubkovou kontrolu klienta;
 • určit rizikový profil a stanovit stávající rizikové faktory klienta;
 • zavést opatření proti praní špinavých peněz na základě tzv. „risk-based approach“.

Kromě toho v rámci školení:

 • • Naučíte se, jak získané poznatky uplatnit v praxi, a to prostřednictvím analýzy různých případů v oblasti praní špinavých peněz.
 • Naučíte se základní AML terminologii pro kompletní výklad požadavků a norem ZAML;
 • Seznámíte se s právními a regulačními rámci upravujícími oblast AML a jejich pokyny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Přečíst vše

DŮLEŽITÉ RYSY NAŠEHO ŠKOLICÍHO PROGRAMU

Hlubší pochopení postupů, problémů a řešení v oblasti AML

Hlubší pochopení postupů, problémů a řešení v oblasti AML

Lepší pochopení úkolům a důvěra v jejich úspěšné splnění

Lepší pochopení úkolům a důvěra v jejich úspěšné splnění

Schopnost řádně vést evidenci činnosti a transakce klientů

Schopnost řádně vést evidenci činnosti a transakce klientů

Zlepšení schopnosti vést, rozvíjet a motivovat kolegy

Zlepšení schopnosti vést, rozvíjet a motivovat kolegy

Kromě toho vám náš školicí program pomůže splnit požadavky regulátora na certifikaci vašich AML odborníků.

METODIKA ŠKOLENÍ

Vzdělávací program je zaměřen na výsledky a praxi. Odborníci COREDO poskytnou účastníkům všechny důležité informace a následně jim pomohou si je osvojit prostřednictvím diskuze a praxe. Pro posílení účinnosti školení jsou do programu školení zahrnuty pomocné materiály, případové studie, skupinové živé instruktáže, prezentace a související úkoly. Účastníci školení navíc získají přehled o osvědčených postupech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

V programu je vyhrazen dostatek času na Q&A relaci, kde budou moci účastníci klást školiteli otázky a dostávat na ně odpovídající odpovědi. Toto školení poskytne a posílí klíčové aspekty problematiky AML v inspirujícím a zajímavém vzdělávacím prostředí.

 

FORMA ŠKOLENÍ

Školící program může být organizován buď jako individuální přednášky v kanceláři COREDO v Praze, nebo jako online školení. Aby se účastník mohl zúčastnit online školení, musí mít k dispozici příslušný software: Zoom a vhodné připojení k internetu. Kromě toho mohou specialisté společnosti COREDO za poplatek poskytnout školení přímo ve vaší kanceláři.

ROZSAH A CENA ŠKOLENÍ

COREDO nabízí následující vzdělávací programy, které jsou určeny jak pro základní znalosti v oblasti AML, tak i k hloubkovému studiu této oblasti.

Rozsah Cena
6 akademických hodin (1 den školení) 560 eur na osobu
18 akademických hodin (3 dny školení) 1 590 eur na osobu
30 akademických hodin (studijní týden) 2 700 eur na osobu

* Rozsah školícího programu by měl být zvolen s ohledem na vaší profesní činnost – pro poskytovatele platebních služeb může být zapotřebí 18 až 30 hodin školení, zatímco notáři může stačit i pouhých 6 hodin školení.

* Upozorňujeme, že ceny jsou uvedeny bez DPH.

Teoretická část

V teoretické části bude muset účastník absolvovat test, který se skládá z otevřených a uzavřených otázek. V teoretické části musí odborník prokázat znalost základních principů boji proti praní špinavých peněz a schopnost se orientovat v právním a regulačním rámci.

Praktická část

V praktické části bude muset odborník analyzovat případ, identifikovat rizika a popsat nezbytná opatření v boji proti praní špinavých peněz. Během praktické části by měl odborník prezentovat výsledky své kontroly.

CERTIFIKÁT

Hlavním požadavkem regulačních orgánů na odborníka v oblasti AML jsou dostatečné znalosti a dovednosti v této oblasti, včetně znalosti platné legislativy. Požadované znalosti a dovednosti by měly být vždy zdokumentovány.

Po úspěšném absolvování školicího programu a složení testu obdrží každý účastník osobní certifikát.

Certifikáty

Zkontrolujte certifikát

Pro více informací nás kontaktujte na číslech uvedených na webových stránkách nebo zanechte svůj dotaz prostřednictvím online formuláře

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.