Právní služby a právní ochrana podnikání v Polsku - COREDO

Právní služby a právní ochrana podnikání v Polsku

Podle Eurostatu je Polsko šestou největší ekonomikou v EU a z hlediska nominálního HDP se řadí na 21. místo na světě. V této zemi je dobře rozvinutá průmyslová výroba, konkrétně strojírenství, hutnictví, těžební, chemický, lodní a lehký průmysl. Polsko je otevřené zahraničním investicím a poskytuje rozsáhlou podporu novým podnikům, kteří vytváří pracovní místa a přispívají daněmi do místní pokladny. Získání povolení k pobytu (pobytové karty) je zde pro podnikatele poměrně snadné. Nicméně začínající podnikatelé mohou mít potíže s nuancemi polského práva, zejména v oblasti daní, a při komunikaci s místními úředníky, neboť ta vyžaduje znalost polského jazyka.

SPECIFIKA PODNIKÁNÍ V POLSKU

V Polsku se velmi ctí poctivost a slušnost, navíc osobní doporučení a hodnocení zákazníků mají velkou hodnotu. Obchodní pověst má tedy v zemi značnou váhu. Místní ekonomika je založena především na malých (s maximálně 69 zaměstnanci a ročním příjmem do 7 milionů eur) a středních podnicích (s maximálně 250 zaměstnanci a ročním ziskem 40 milionů eur). V posledních třech letech zaznamenal v Polsku rychlý rozvoj elektronický obchod. Za perspektivní a ziskové se považují také odvětví autoservisu, stavebnictví, soukromého vzdělávání (mateřské školy), kosmetiky a péče o tělo.

K registraci společnosti a otevření bankovního účtu je zapotřebí pouze platný cestovní pas, schengenské vízum a schopnost podepisovat dokumenty (digitální podpis pro ty, kteří se rozhodnou založit právnickou osobu online). Cizinci však budou mít přístup k omezenému počtu organizačních a právních forem pro podnikání. Více možností se otevírá občanům EU a také těm, kteří jsou manželé Poláků nebo mají v zemi oficiální povolení k pobytu.

DANĚ

V Polsku existuje celkem 13 druhů daní, ale většina podnikatelů musí platit pouze daň z příjmu právnických osob, DPH a daň z příjmů fyzických osob. Daň z příjmů právnických osob (CIT) byla v roce 2022 stanovena na 19 %. Právnické osoby s ročním obratem do 1,2 milionu eur však platí daň ve snížené sazbě 9 %. CIT se platí měsíčně nebo čtvrtletně. DPH (daň z přidané hodnoty) se platí v základní sazbě 23 %, přičemž snížené sazby ve výši 5 % nebo 8 % se vztahují na specifické činnosti, jako jsou tištěná média, některé služby v zemědělství, farmaceutické výrobky a další. PIT (daň z příjmu fyzických osob) se musí platit, pokud roční příjem přesáhne 3 091 PLN. U příjmů do 85 528 PLN je sazba daně 18 %, u vyšších příjmů je sazba daně 32 %.

LICENCOVÁNÍ

V Polsku podléhá řada komerčních činností regulaci a některé z nich mohou vyžadovat zvláštní povolení, jako jsou licence, koncese nebo povolení. Získání licence je povinné například pro organizování osobní dopravy, výrobu léků, poskytování finančních služeb a další. Koncese se vydávají pro hospodářské činnosti, které spadají pod státní monopol, jako je těžba nebo prodej tabákových výrobků. Podnikatelé, kteří se zabývají podnikáním pod státní kontrolou, jako je prodej alkoholu, potřebují povolení (zezwolenie). Pro některé činnosti, které vyžadují zvláštní kvalifikaci, je rovněž nutný zápis do příslušného rejstříku. Tato registrační povinnost se vztahuje na odborníky, jako jsou porodní asistentky, zubaři, veterináři, auditoři a další.

ZPRÁVY

Podnikání v Polsku vyžaduje podávání hlášení a formulářů, jako je přiznání k dani z příjmu právnických osob, doklad o srážce daně z příjmu fyzických osob (PIT) ze mzdy zaměstnance a měsíční přiznání k DPH, známé jako VAT-7. Právnické osoby jsou povinny předkládat roční zprávu nazvanou “Sprawozdanie finansowe”, kterou je třeba zaslat na finanční úřad (Urząd Skarbowy) do 1. března. Zástupci malých a středních podniků obvykle zadávají vedení účetnictví třetím stranám, takže obvykle nemají vlastní účetní.

NAŠE SLUŽBY

COREDO poskytuje širokou škálu právních služeb pro obchodní zástupce v Polsku, včetně:

  • registraci společnosti, přípravu, vyhotovení a překlady potřebných dokumentů;
  • otevření bankovního účtu;
  • přípravu právních stanovisek a regulačních dokumentů;
  • získávání licencí, povolení a osvědčení jakékoli složitosti;
  • analýzu právních dokumentů a smluv;
  • právní podpora při uzavírání jakýchkoli smluv;
  • zastupování zájmů podniku v různých úředních orgánech a mnoho dalšího.

Zahájení a provozování podnikání v Polsku s profesionální pomocí specialistů COREDO je mnohem snazší, bezpečnější a příjemnější. Jsme vám vždy k dispozici.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.