Registrace společnosti ve Španělsku

Španělské království je významnou evropskou zemí v rámci Evropské unie. Zahraniční investoři zde najdou poměrně příznivé podmínky pro podnikání, vynikající klima a vysokou životní úroveň.

Španělsko má jednu z největších ekonomik na světě. Má rozvinutá odvětví, jako je hutnictví, strojírenství, potravinářský a chemický průmysl a cestovní ruch. Poměrně rychle se rozvíjející inovativní oblasti, jako jsou biotechnologie, obnovitelné zdroje energie atd. Zahraniční investice jsou v této zemi vítány a podporovány na státní úrovni.

Výhody registrace společnosti ve Španělsku

Španělské zákony nabízejí pro zahraniční investory zvláštní daňové režimy a úlevy pro určité druhy činností. Mezi další výhody registrace společnosti ve Španělsku patří:

 • snadný přístup na trhy EU;
 • stabilní hospodářské a politické prostředí;
 • pružný daňový režim;
 • Jednoduchá a rychlá procedura registrace společnosti;
 • uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 80 zeměmi.

Formy právnických osob ve Španělsku

Pro cizince, kteří chtějí ve Španělsku zaregistrovat novou společnost, neexistují žádná omezení. Mohou si zvolit jednu z dostupných právních forem, z nichž nejoblíbenější jsou:

 • S.A. – akciová společnost. Je vyžadován minimální základní kapitál ve výši 60 101 EUR (25 % musí být splaceno ve fázi zakládání) a počet akcionářů je jeden či více;
 • S.L. nebo S.R.L. – Společnost s ručením omezeným. Minimální výše požadovaného základního kapitálu pro založení společnosti činí 3 005 eur (celá částka musí být splacena při zakládání). Minimální počet akcionářů je jeden, maximální počet je neomezený.
 • EI – individuální podnikatel. Ideální volba pro malé podniky. Hlavní výhoda – snadná registrace.
 • SC – partnerství. K registraci jsou zapotřebí minimálně dva společníci. Taková společnost není oficiálně právnickou osobou.

Kromě toho zde lze zaregistrovat pobočku nebo dceřinou společnost, která umožní zahraničním společnostem vstoupit na španělský trh.

Zvláštnosti registrace společnosti ve Španělsku

Pro založení společnosti ve Španělsku není nutné mít místní sídlo. Bez ohledu na typ právnické osoby budoucí společnosti musí být všechny dokumenty přeloženy do španělštiny a celý proces musí být prováděn místním notářem. Každá španělská společnost bude potřebovat místní bankovní účet, ke kterému je třeba předložit řadu dokumentů. Na rozdíl od mnoha evropských zemí se ve Španělsku nemluví anglicky, tudíž založení společnosti bez znalosti španělštiny není možné.

Založení nové společnosti ve Španělsku trvá v průměru 2 až 6 týdnů. Pokud váš druh podnikatelské činnosti vyžaduje licenci, může být lhůta i delší. Abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím, doporučujeme využít pomoci kvalifikovaných odborníků ze společnosti COREDO, kteří se důkladně orientují ve všech složitostech španělského práva.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.