Registrace společnosti v Itálii - COREDO

Registrace společnosti v Itálii

Itálie je vysoce rozvinutou evropskou zemí, jejíž ekonomika je třetí nejrozsáhlejší a nejvýznamnější na území Evropské unie. Zahraničním investorům jsou poskytovány výhodné podmínky a registrace nové společnosti netrvá dlouho.

Z hlediska HDP je Itálie na 8. místě na světě, její ekonomika je založena na strojírenství, chemické a průmyslové výrobě, potravinářském průmyslu a cestovním ruchu. Tradičně velký význam zde mají design, oděvy a umělecké předměty.

Výhody registrace společnosti v Itálii

Právní rámec v Itálii je dokonale upraven a zcela odpovídá uznaným mezinárodním standardům. Mezi výhody otevření podniku v této jurisdikci patří také:

 • Výhodná poloha pro přístup na evropské trhy;
 • Evropská a světová prestiž;
 • Loajálnost legislativy vůči zahraničním investorům;
 • Jednoduchost a rychlost registrace společnosti;
 • Snadné podnikání, příjemné podnikatelské prostředí;
 • Relativně stabilní politické a ekonomické prostředí.

Formy právnických osob v Itálii

Pro zahájení podnikatelské činnosti v Itálii je nutné zaregistrovat novou společnost v obchodním rejstříku. Mezi nejoblíbenější právní formy pro podnikání patří:

 • SPA – akciová společnost. K založení stačí jedna fyzická nebo právnická osoba, maximální počet společníků není omezen. Minimální výše základního kapitálu je 120 000 eur, z čehož 25 % musí být splaceno při registraci.
 • SAS – partnerství. Tato forma je považována za nejflexibilnější a je vhodná pro malé a střední podniky s maximálně 50 zaměstnanci, jejichž příjmy nepřesahují 10 milionů eur ročně.
 • SRL – společnost s ručením omezeným. K jejímu založení stačí jeden akcionář. Minimální výše základního kapitálu je 10 000 eur. Pokud je společnost registrována jedním akcionářem, musí být celá částka zaplacena při registraci. Pokud jsou dva nebo více akcionářů – je požadováno splacení pouze 25% částky.

Zvláštnosti registrace společnosti v Itálii

Pro zakladatele společností v Itálii neexistují žádné požadavky týkající se trvalého pobytu, avšak všichni nerezidenti (pokud nejsou občany zemí EU)musí získat povolení k práci ve své společnosti. Je nutné mít místní sídlo a účet v italské bance. Po založení musí každá společnost v Itálii získat registrační číslo daňového poplatníka Codice Fiscale.

Daňová problematika právnických osob v Itálii je poměrně komplikovaná a nepřehledná. Abyste se vyhnuli problémům s místními daňovými úřady, vyplatí se seznámit se všemi detaily zákona předem. Odborníci z COREDO vám pomohou pochopit všechny právní detaily, postarají se o registraci společnosti, přípravu potřebných dokumentů a poskytnou podnikatelům, kteří začínají pracovat v Itálii, veškerou potřebnou pomoc.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.