Registrace právnických osob

Severní Makedonie je malá země na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě. Do roku 1991 byla součástí Jugoslávie, nyní je nezávislou parlamentní republikou. Severní Makedonie není součástí Evropské unie; místní měnou je od roku 1992 makedonský denar.

Hospodářský rozvoj země je poměrně slabý, ale celkovou situaci lze označit za stabilní. Dnes je zde nízká inflace a příznivé podmínky pro podnikání cizinců. Hlavní podíl na trhu mají malé a střední podniky. Nejdůležitějšími odvětvími makedonské ekonomiky jsou služby, průmysl (zejména chemický a textilní) a zemědělství.

Rumunsko se nachází v jihovýchodní části Evropy na Balkánském poloostrově. Země je od roku 2007 členem Evropské unie, ale oficiální měnou je stále rumunský leu (RON).

Rumunsko úspěšně přešlo na stabilní tržní hospodářství s nízkou inflací a vysokým hospodářským růstem. Místní ekonomika je založena na těžbě ropy, zemědělství, strojírenství a hutnictví. Cestovní ruch v posledních letech zažívá velký rozmach. Zahraniční investice v Rumunsku jsou vítány, pro zahraniční podnikatele jsou zde zavedeny příznivé pracovní podmínky a řada pobídek.

Portugalsko je malá země na jihozápadě evropského kontinentu. Zabírá malou část Pyrenejského poloostrova u Atlantského oceánu. Portugalsko je členem Evropské unie a oficiální měnou je zde euro.

Země vítá zahraniční investice, poskytuje podnikatelům určité daňové pobídky a má zvláštní ekonomické zóny (Madeira, Azorské ostrovy) s příznivými podmínkami pro podnikání. Portugalsko má rozvinuté hospodářství založené na průmyslu (těžba nerostných surovin, metalurgie, strojírenství), službách (cestovní ruch) a zemědělství. Aktivně se podporují obnovitelné zdroje energie a podniky, které vyvíjejí inovativní nápady a technologie.

Polsko je velká země ve střední Evropě. Je členem Evropské unie, ale oficiální měnou je stále polský zlotý (PLN). Polské zákony jsou pro zahraniční investory velmi příznivé, přestože pro ně existují některá omezení.

Polská ekonomika je považována za prosperující a velmi perspektivní. Dle údajů z roku 2019, ekonomické ukazatele stabilně vzrůstali po dobu 28 let – což je v Evropské unii rekordní výsledek. HDP a kvalita života v zemi neustále rostou. Místní ekonomika je založena na strojírenství, těžbě uhlí, hutnictví, textilním průmyslu, chemickém průmyslu, službách a zemědělství. Aktivně se rozvíjí obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch a odvětví IT.

Norské království se nachází v severní Evropě na Skandinávském poloostrově. Země je prestižní a oblíbenou jurisdikcí pro registraci podniků. Zahraniční investoři mohou v Norsku obecně počítat s velmi příznivými podmínkami, ale existují určitá omezení pro nerezidenty v oblasti energetiky, pojišťovnictví a finančnictví, rybolovu a zpracování ryb, lodní a letecké dopravy.

Norsko má stabilní a dobře rozvinuté hospodářství založené na ropném a plynárenském průmyslu, energetice, lodní dopravě a stavbě lodí, rybolovu a těžbě. Dobře se rozvíjí bankovnictví, služby a alternativní energetika. Norsko má již řadu let nízkou inflaci a nezaměstnanost a zároveň jeden z nejvyšších HDP na světě.

Monacké knížectví je městský stát na jihu Evropy. Navzdory své malé rozloze je jedním z nejvýznamnějších světových finančních center, prestižní jurisdikcí, kde sní o životě a práci spousta úspěšných podnikatelů.

Místní ekonomika, která je považována za stabilní a dobře rozvinutou, je založena na sektoru služeb. Téměř všichni pracující obyvatelé Monaka jsou zaměstnáni v cestovním ruchu, hazardních hrách (kasina), stavebnictví, finančním sektoru, farmaceutickém a elektronickém průmyslu a v obchodu. Země vítá zahraniční investice, ale aby si zde nerezident mohl zaregistrovat společnost, musí ji schválit úřady (Direction de l’Expansion Economique) a musí být odsouhlasen druh činnosti.

Lucemburské velkovévodství je sice rozlohou jednou z nejmenších zemí na světě, ale podle HDP na obyvatele je na prvním místě na světě. Země je finančním centrem Evropy a nabízí obrovské příležitosti pro zahraniční investory.

 

Výhody založení společnosti v Lucembursku

Lucemburské ekonomice dominuje finanční sektor. Důležitou roli hraje také výroba, maloobchod, komunikace a logistika. V zemi působí řada institucí a společností EU, takže podnikání je zde velmi výhodné. Kromě prestiže jurisdikce existuje řada dalších výhod, které činí založení společnosti v Lucembursku výhodným pro zástupce různých oblastí činnosti, a to:

 • flexibilní daňová politika;
 • otevřenost zahraničním investicím;
 • stabilní ekonomika;
 • příznivý právní rámec pro zahraniční investice;
 • politika podpory inovací, výzkumu a vývoje;
 • neexistence měnových kontrol;
 • otevřenost vůči zahraničním investicím;
 • snadný a rychlý proces registrace společnosti.

Lotyšsko, neboli Lotyšská republika, je malá země v severní Evropě a jeden z pobaltských států. Stát je členem EU od roku 2004 a od roku 2014 je zde oficiální měnou euro.

MMF označuje ekonomiku Lotyšska za rozvinutou a řadí ji mezi země s vysokými příjmy. Podle žebříčků Světové banky se země pravidelně umisťuje v první dvacítce zemí, kde je podnikání snadné. Lotyšská ekonomika je založena na službách, potravinářském a textilním průmyslu, strojírenství a farmaceutické výrobě. Dopravní infrastruktura je dobře rozvinutá, funguje zde 8 námořních přístavů.

Litva neboli Litevská republika je malá evropská země, která patří k pobaltským státům. Je členským státem Evropské unie. Litevská vláda má zájem na přilákání zahraničního kapitálu, k čemuž přispívá stabilní hospodářská situace a příznivé podnikatelské prostředí.

Obecně je litevská ekonomika označována za rozvinutou a stabilní. Je založena na takových odvětvích, jako je rafinace ropy, radioelektronika, stavba lodí, potravinářství a strojírenství. Výborně rozvinutý je také průmysl služeb, informační technologie a finanční sektor. Země má významný mezinárodní námořní přístav, dobře rozvinutou silniční a železniční dopravu.

Lichtenštejnské knížectví má v Evropě pověst významného a spolehlivého finančního centra. Zajímavé je, že počet registrovaných společností zde dnes převyšuje počet obyvatel!

 

Výhody založení společnosti v Lichtenštejnsku

Tato jurisdikce přitahuje mezinárodní investory díky své výhodné zeměpisné poloze a řadě dalších významných výhod. Za zmínku stojí:

 • Stabilní ekonomika a politická situace ve státě;
 • Efektivní bankovní systém;
 • Příznivé daňové prostředí, flexibilita daňového systému;
 • Loajalita právních předpisů vůči podnikatelům nerezidentům;
 • Jednoduchá registrace nové společnosti a krátké lhůty;
 • Snadný přístup na evropský a švýcarský trh.

Kypr je poměrně oblíbenou jurisdikcí mezi občany bývalého Sovětského svazu, kteří plánují založit společnost v Evropě. Od roku 2004, kdy se stát stal členem Evropské unie, došlo k významným změnám, byla reformována legislativa a podnikání se tím stalo poněkud obtížnějším, ale zároveň bezpečnějším.

Kyperské hospodářství je do značné míry závislé na vnějších faktorech. Je zde rozvinutý cestovní ruch, zemědělství a lehký průmysl.

Na tomto ostrově sídlí mnoho pojišťovacích, finančních, obchodních a logistických společností.

Itálie je vysoce rozvinutou evropskou zemí, jejíž ekonomika je třetí nejrozsáhlejší a nejvýznamnější na území Evropské unie. Zahraničním investorům jsou poskytovány výhodné podmínky a registrace nové společnosti netrvá dlouho.

Z hlediska HDP je Itálie na 8. místě na světě, její ekonomika je založena na strojírenství, chemické a průmyslové výrobě, potravinářském průmyslu a cestovním ruchu. Tradičně velký význam zde mají design, oděvy a umělecké předměty.

Malý západoevropský stát Holandsko je prestižní jurisdikcí pro registraci společností. Zahraniční investice jsou vítány a vláda nabízí významné daňové pobídky pro inovativní projekty.

Holandská ekonomika je velmi rozvinutá, má nízkou inflaci a HDP, který v posledních 30 letech neustále roste. Země má vynikající infrastrukturu a nachází se zde největší evropský dopravní uzel, přístav Rotterdam. Hospodářství Holandska je založeno na strojírenství, elektronice, petrochemickém průmyslu, stavbě lodí, letadel a textilním průmyslu. Dobře rozvinutý je také sektor služeb, IT a bankovnictví.

Spojené království je jednou z nejbohatších, nejrychleji rostoucích a hospodářsky i politicky nejstabilnějších zemí v Evropě. Aktivně podporuje inovativní projekty a moderní start-upy v technologickém sektoru a nabízí nejrůznější daňové pobídky ve formě výhod a dotací. Londýn je právem považován za centrum světového finančního průmyslu, sídlí zde největší banky, pojišťovny a fondy.

 

Výhody založení společnosti ve Spojeném království

Mezi výhody registrace společnosti ve Spojeném království patří:

 • Prestiž jurisdikce;
 • Stabilita ekonomiky;
 • Existence smluv s více než 100 zeměmi, které se umožňují vyhnout dvojímu zdanění;
 • Transparentní a progresivní obchodní právo;
 • Aktivní rozvoj úvěrového trhu, příznivé úvěrové podmínky;
 • Vysoká úroveň ochrany investic;
 • Absence měnové kontroly;
 • Transparentnost a pružnost daňového systému.

Španělské království je významnou evropskou zemí v rámci Evropské unie. Zahraniční investoři zde najdou poměrně příznivé podmínky pro podnikání, vynikající klima a vysokou životní úroveň.

Španělsko má jednu z největších ekonomik na světě. Má rozvinutá odvětví, jako je hutnictví, strojírenství, potravinářský a chemický průmysl a cestovní ruch. Poměrně rychle se rozvíjející inovativní oblasti, jako jsou biotechnologie, obnovitelné zdroje energie atd. Zahraniční investice jsou v této zemi vítány a podporovány na státní úrovni.

Řecko je pro zahraniční investory atraktivní především díky své výhodné geografické poloze a relativně loajální legislativě. Země úspěšně překonala hospodářskou krizi v letech 2009-2010 a místní ekonomika v posledních letech vykazuje silný růst.

V současné době Řecku přináší hlavní příjmy cestovní ruch, kovářský, textilní a potravinářský průmysl a mezinárodní obchod (zejména námořní). Rychle se rozvíjí také elektrotechnický průmysl, odvětví informačních technologií a ekologická energetika. Dopravní infrastruktura v Řecku je poměrně dobře rozvinutá a bankovní systém je rozsáhlý.

Rakousko je vyspělá země ve střední Evropě se stabilní ekonomikou a nízkou úrovní inflace. Mezi nejrozvinutější a nejdůležitější odvětví patří průmysl, energetika, mezinárodní obchod, služby, cestovní ruch, bankovnictví a pojišťovnictví.

 

Výhody založení společnosti v Rakousku

Kromě progresivní ekonomiky láká v Rakousku zahraniční investory:

 • Prestiž jurisdikce;
 • snadné obchodování s ostatními evropskými zeměmi díky své výhodné zeměpisné poloze;
 • dobře vyvinutý, moderní bankovní systém;
 • loajální a pružné zdanění;
 • dobře rozvinutá výrobní základna;
 • relativně snadné založení nové společnosti;
 • loajální přístup k zahraničním investorům.

Založení společnosti v Německu je perspektivní a prestižní. Tato významná evropská země nyní nabízí vynikající obchodní podmínky a snadný a rychlý přístup na trhy Evropské unie.

Německo má dynamickou a stabilní ekonomiku. Je založena na výrobě (strojírenství, elektronika, chemie) a službách. Země má výborně vyvinutý bankovní sektor, dopravní infrastrukturu a systém sociálního zabezpečení. Země je otevřená zahraničním investicím a inovačním projektům, zejména těm, které jsou šetrné k životnímu prostředí, se dostává velké podpory.

Maďarsko, jež se nachází ve střední Evropě, je velká a pro podnikání velmi příznivá země, a to díky atraktivnímu daňovému prostředí a zájmu místních úřadů o zahraniční investice. Počet podnikatelů, kteří chtějí pracovat v této jurisdikci, neustále roste.

Maďarsko je průmyslová a zemědělská země. Místní ekonomika je založena na těžbě, strojírenství, zemědělství, hutnictví, textilní a farmaceutické výrobě. Významnou roli hraje také mezinárodní cestovní ruch a sektor služeb. Mezi nejrychleji rostoucí odvětví patří informační technologie a obnovitelné zdroje energie. Hospodářská situace země je poměrně stabilní, což ji činí atraktivní pro investory.

Založení společnosti na Islandu nabízí podnikatelům skvělé vyhlídky jak na domácím, tak na evropském trhu. Země se v roce 2021 umístila na 21. místě na světě v žebříčku snadnosti podnikání a trvale se umisťuje v první dvacítce zemí s nejvyšší životní úrovní.

Island se může pochlubit jednou z nejstabilnějších a nejrozvinutějších ekonomik v Evropě. Má nízkou míru nezaměstnanosti a inflace a vysokou míru hospodářského růstu. Místní ekonomika je založena na rybářství, obnovitelných zdrojích energie a výrobě hliníku. V posledních letech se daří také biotechnologiím, cestovnímu ruchu, bankovnictví a informačním technologiím.

Irsko je zcela nezávislou jurisdikcí, plnoprávným členským státem Evropské unie s měnovým systémem Eurozóny. Jedná se o prosperující, úspěšný a dynamický stát, který je pro zahraniční investory atraktivní z mnoha důvodů.

Hongkong je dnes jedním z hlavních finančních center na světě. Nachází se zde nejvýznamnější offshore zóna v asijsko-pacifickém regionu, ačkoli tento region nepatří mezi klasické offshore jurisdikce.

V uplynulém desetiletí se Dánsko trvale umisťovalo mezi deseti státy s nejpříznivějšími podmínkami pro podnikání. Tato jurisdikce je pro zahraniční investory atraktivní z mnoha důvodů, včetně vstřícného přístupu vlády k investicím ze zahraničí.

Dánsko má jeden z nejstabilnějších hospodářských systémů v Evropě. Má stabilní měnu, nízkou inflaci a vyrovnaný státní rozpočet. Ekonomika země je založena na zpracování kovů, strojírenství, high-tech průmyslu, ropném a plynárenském průmyslu. V poslední době se aktivně rozvíjejí obnovitelné zdroje energie, biotechnologie a farmacie. Dopravní infrastruktura, zejména námořní doprava a dálnice, je v Dánsku výborně rozvinutá.

Bulharsko, které leží ve východní části Balkánského poloostrova, je podle odborníků vhodným místem pro podnikání všeho druhu. Místní vláda vítá zahraniční investice a poskytuje podnikatelům nerezidentům veškerou pomoc.

Bosna a Hercegovina je malý stát na území Balkánského poloostrova v jihovýchodní Evropě. V posledních desetiletích ekonomika země rychle roste a zájem zahraničních investorů o tuto jurisdikci se neustále zvyšuje.

Odborníci konstatují, že Bosna a Hercegovina v posledních letech vykazuje nízkou inflaci a vysokou míru hospodářského růstu. Místní ekonomika je založena na těžbě, zpracovatelském průmyslu, hutnictví, chemickém průmyslu, elektronice a cestovním ruchu. Hlavní město Sarajevo je v poslední době známé jako město start-upů a místní úřady se aktivně podílejí na lákání a podpoře inovativních projektů.

Belgické království se nachází v severozápadní části evropského kontinentu a patří k vysoce rozvinutým postindustriálním státům. Země je spoluzakladatelem Evropské unie a je hluboce integrována do její obchodní sítě, což poskytuje příznivé prostředí pro zahraniční investory.

Hlavními hospodářskými odvětvími Belgie jsou služby, mezinárodní obchod, průmysl (zejména ocelářský a textilní) a doprava (zejména lodní). Antverpy, jedno z největších belgických měst, jsou známé jako světové centrum zpracování diamantů a hojně se zde těží i další nerosty.

Malé západoevropské knížectví Andorra, které leží mezi Španělskem a Francií, nabízí příznivé podmínky pro podnikání. Zahraniční investice jsou vítány a místní legislativa umožňuje 100% zahraniční vlastnictví společností. Příslušný zákon byl přijat v roce 2012. Předtím bylo zahraniční vlastnictví omezeno na 49 % kapitálu.

 

Výhody založení společnosti v Andoře

Tato jurisdikce má řadu dalších výhod, mezi které patří:

 • prestiž, vynikající pověst v obchodních kruzích;
 • ekonomická a politická stabilita;
 • výhodná poloha pro podnikání v Evropě;
 • jedna z nejnižších daňových sazeb v Evropě (daň z příjmu právnických osob činí pouze 10 % a systém CashPooling nabízí dodatečný bonus ve výši 80 %! DPH z prodeje je 4,5 % a dědická daň se neplatí);
 • bez měny a kolkovného;
 • flexibilní a příznivá bankovní politika.

Andorra je postindustriální zemí, jejímž hlavním zdrojem příjmů je cestovní ruch, důležitou roli hraje také bankovní sektor, služby a obchod s luxusním zbožím. Za zmínku stojí, že stát prakticky nezasahuje do řízení ekonomiky, pro soukromé podniky existuje jen velmi málo omezení.

Albánie nepatří mezi vysoce rozvinuté evropské země, avšak analytici poukazují na vysoké tempo hospodářského růstu a dobré perspektivy země. Objem zahraničních investic v Albánii je stále omezený, proto jsou vítány zejména na státní úrovni.

 

Výhody registrace společnosti v Albánii

Mezi výhody otevření společnosti v této jurisdikci patří:

 • výhodná zeměpisná poloha, která usnadňuje přístup na evropské trhy;
 • relativně snadné podnikání;
 • rychlý a jednoduchý proces registrace právnické osoby;
 • snadný daňový systém;
 • dostupnost dostatečně kvalifikované, ale levné pracovní síly.

Místní ekonomika je založena na vývozu přírodních zdrojů a potravin, zemědělství, průmyslu a cestovním ruchu. V poslední době se rychle rozvíjí IT sektor a trh s nemovitostmi.

Česká republika jako člen Evropské unie je místem, kde jsou standardy EU skutečně aplikovány v mnoha aspektech. Při výběru země pro registraci společnosti je třeba vzít v úvahu, že Česká republika má dobře rozvinutou infrastrukturu, vysokou kvalitu života a co je důležité, příznivé podnikatelské prostředí. Je také podstatné dodat, že země má vynikající geografickou polohu: České republice se daří udržovat pozitivní vztahy jak s východními zeměmi SNS, tak se západními sousedy.