Registrace právnických osob

Česká republika jako člen Evropské unie je místem, kde jsou standardy EU skutečně aplikovány v mnoha aspektech. Při výběru země pro registraci společnosti je třeba vzít v úvahu, že Česká republika má dobře rozvinutou infrastrukturu, vysokou kvalitu života a co je důležité, příznivé podnikatelské prostředí. Je také podstatné dodat, že země má vynikající geografickou polohu: České republice se daří udržovat pozitivní vztahy jak s východními zeměmi SNS, tak se západními sousedy.