Registrace právnických osob Archives - COREDO

Registrace právnických osob

Maltská republika je malý ostrovní stát ležící ve Středozemním moři. Od roku 2004 je členem Evropské unie a od roku 2008 je oficiální měnou euro. Země je právem označována za jednu z nejatraktivnějších evropských jurisdikcí pro mezinárodní podnikání.

Maltské hospodářství je založeno na cestovním ruchu, elektronice, textilním a potravinářském průmyslu, opravě a stavbě lodí a výrobě dekorativního luxusního zboží. V posledních letech se zde crypto-obchod a technologie blockchain rychle rozvíjejí. Místní úřady mají zájem na přilákání zahraničních investic, a proto bylo vytvořeno velké množství programů, které poskytují zvýhodněné daňové zacházení pro podnikatele nerezidenty.

Švýcarsko se nachází ve střední Evropě a skládá se z 26 kantonů. Oficiální název státu je Švýcarská konfederace. Není členem Evropské unie, ale na základě dvoustranných smluv se účastní jednotného evropského trhu a schengenského prostoru. Úřední měnou je švýcarský frank.

Švýcarsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa a pravidelně se umisťuje v první desítce, pokud jde o HDP na obyvatele, kvalitu života a hospodářskou konkurenceschopnost. Jeho ekonomika je založena na bankovnictví, farmaceutickém průmyslu, chemickém průmyslu, strojírenství, přesném strojírenství a cestovním ruchu. Švýcarsko se v posledních letech prosadilo také jako centrum startupů v oblasti fintech a kryptoměn.

Švédské království se nachází v severní Evropě a zaujímá východní a jižní část Skandinávského poloostrova. Od roku 1995 je země členem Evropské unie, ale oficiální měnou je stále švédská koruna.

Švédsko má rozvinutou ekonomiku, z hlediska konkurenceschopnosti patří mezi deset nejlepších na světě a je také na 12. místě v žebříčku nejvýhodnějších mezinárodních obchodních partnerů. Má rozvinutý těžební průmysl, strojírenství, dřevozpracující průmysl a vodní energetiku. Biomedicína, IT a design jsou pro ekonomiku stále důležitější. Švédské hlavní město Stockholm je považováno za jedno z nejlepších míst v Evropě pro začínající digitální firmy. Zahraniční investice jsou zde vítány a pro podnikatele nerezidenty zde neplatí žádná omezení.

Slovinsko se nachází v jižní Evropě na Balkánském poloostrově. Do roku 1990 byla země součástí Jugoslávie, nyní je nezávislou parlamentní republikou. Od roku 2004 je členem Evropské unie, oficiální měnou je euro.

Slovinsko má stabilní rozvinutou ekonomiku. Jeho základem je výroba elektroniky, elektrických zařízení, chemikálií, léčiv a lehkého průmyslu. V poslední době se aktivně rozvíjí ekologické zemědělství, zahraniční obchod, výroba energie z obnovitelných zdrojů a cestovní ruch. Slovinsko je otevřené zahraničním investicím.

Slovensko je malá země ve střední Evropě, která je považována za poměrně atraktivní k zahájení podnikání. Od roku 2004 je členem Evropské unie a v lednu 2009 vstoupila do eurozóny. Oficiální název státu je Slovenská republika.

Slovensko je stabilní tržní ekonomikou. Je založena na strojírenství, elektronice, chemickém průmyslu a zemědělství. Aktivně se rozvíjí oblast informačních technologií, cestovní ruch a výroba energie z obnovitelných zdrojů. Zahraniční investice jsou vítány a podnikatelé z jiných zemí mohou počítat s celou řadou daňových výhod.

Singapurská republika je městský stát na 63 ostrovech v jihovýchodní Asii. Od roku 1965, kdy země získala nezávislost, se její hospodářství aktivně rozvíjí a blahobyt obyvatel neustále roste. Úřední měnou je singapurský dolar.

Singapur má stabilní tržní ekonomiku, HDP na obyvatele patří k nejvyšším na světě. V zemi je velmi příznivé investiční prostředí, téměř zde neexistuje korupce, což jí umožňuje pravidelně se umisťovat na předních příčkách žebříčků ekonomické svobody a snadnosti podnikání. Místní ekonomika je založena na odvětví finančních služeb, stavbě lodí a výrobě elektroniky. Vláda také věnuje zvýšenou pozornost rozvoji odvětví informačních technologií.

Francie je velký stát v západní Evropě. Je jednou ze zakládajících zemí Evropské unie a jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Oficiální měnou je euro.

Francouzská ekonomika je stabilní a prosperita obyvatel neustále roste. Mezi hlavní průmyslová odvětví patří strojírenství, letectví a stavba lodí, chemická a petrochemická výroba, zemědělství a těžba. Významnou roli v ekonomice hraje také cestovní ruch, bankovní sektor a IT sféra. Mezi zahraničními investory je Francie považována za perspektivní a prestižní jurisdikci.

Finsko se nachází v severní Evropě na pobřeží Baltského moře. Finsko je členem Evropské unie od roku 1995 a euro je oficiální měnou od roku 2002. Finsko se v posledních desetiletích pravidelně umisťuje na předních místech žebříčků nejšťastnějších, nejstabilnějších a nejlépe prosperujících zemí světa.

Finsko je jednou z nejprůmyslovějších zemí světa a jeho HDP na obyvatele patří k nejvyšším na světě. Hlavními odvětvími finské ekonomiky jsou lesnictví, telekomunikace, hutnictví, energetika, elektronika a zpracování celulózy a papíru. V posledních letech se rychle rozvíjí elektrotechnika, IT, biotechnologie a cestovní ruch. Zahraniční investice ve Finsku jsou sice podporovány, ale založení podniku nerezidentem má své nuance.

Estonsko je malá země v severní Evropě na pobřeží Baltského moře. Do roku 1991 byla jednou z republik bývalého Sovětského svazu. Od roku 2004 je součástí Evropské unie, a oficiální měnou je euro.

Estonsko má stabilní a rozvinuté hospodářství, jehož základ tvoří těžební a textilní průmysl, strojírenství, dřevozpracující průmysl, výroba chemických produktů a zemědělství. V poslední době se aktivně rozvíjejí také odvětví jako IT, cestovní ruch, obchodní služby, logistika a fintech. V různých žebříčcích snadnosti podnikání, úrovně ekonomické svobody apod. Estonsko se pravidelně umisťuje v první dvacítce zemí.

Chorvatsko je malá země nacházející se v jižní Evropě, v západní části Balkánského poloostrova. Nezávislost získalo v roce 1991, předtím bylo součástí Jugoslávie. Od roku 2013 vstoupilo Chorvatsko do Evropské unie, ale místní měnou je stále chorvatská kuna.

Místní ekonomika je považována za trvale rostoucí a HDP se v posledních letech zvyšuje. Nejvýznamnějšími odvětvími chorvatského hospodářství jsou strojírenství a stavba lodí, potravinářství, textilní a dřevozpracující průmysl a farmaceutický průmysl. Cestovní ruch a odvětví informačních technologií v poslední době rychle rostou. Zahraniční investice jsou v Chorvatsku vítány, ale pro podnikatele nerezidenty platí řada omezení.

Severní Makedonie je malá země na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě. Do roku 1991 byla součástí Jugoslávie, nyní je nezávislou parlamentní republikou. Severní Makedonie není součástí Evropské unie; místní měnou je od roku 1992 makedonský denar.

Hospodářský rozvoj země je poměrně slabý, ale celkovou situaci lze označit za stabilní. Dnes je zde nízká inflace a příznivé podmínky pro podnikání cizinců. Hlavní podíl na trhu mají malé a střední podniky. Nejdůležitějšími odvětvími makedonské ekonomiky jsou služby, průmysl (zejména chemický a textilní) a zemědělství.

Rumunsko se nachází v jihovýchodní části Evropy na Balkánském poloostrově. Země je od roku 2007 členem Evropské unie, ale oficiální měnou je stále rumunský leu (RON).

Rumunsko úspěšně přešlo na stabilní tržní hospodářství s nízkou inflací a vysokým hospodářským růstem. Místní ekonomika je založena na těžbě ropy, zemědělství, strojírenství a hutnictví. Cestovní ruch v posledních letech zažívá velký rozmach. Zahraniční investice v Rumunsku jsou vítány, pro zahraniční podnikatele jsou zde zavedeny příznivé pracovní podmínky a řada pobídek.

Portugalsko je malá země na jihozápadě evropského kontinentu. Zabírá malou část Pyrenejského poloostrova u Atlantského oceánu. Portugalsko je členem Evropské unie a oficiální měnou je zde euro.

Země vítá zahraniční investice, poskytuje podnikatelům určité daňové pobídky a má zvláštní ekonomické zóny (Madeira, Azorské ostrovy) s příznivými podmínkami pro podnikání. Portugalsko má rozvinuté hospodářství založené na průmyslu (těžba nerostných surovin, metalurgie, strojírenství), službách (cestovní ruch) a zemědělství. Aktivně se podporují obnovitelné zdroje energie a podniky, které vyvíjejí inovativní nápady a technologie.

Polsko je velká země ve střední Evropě. Je členem Evropské unie, ale oficiální měnou je stále polský zlotý (PLN). Polské zákony jsou pro zahraniční investory velmi příznivé, přestože pro ně existují některá omezení.

Polská ekonomika je považována za prosperující a velmi perspektivní. Dle údajů z roku 2019, ekonomické ukazatele stabilně vzrůstali po dobu 28 let – což je v Evropské unii rekordní výsledek. HDP a kvalita života v zemi neustále rostou. Místní ekonomika je založena na strojírenství, těžbě uhlí, hutnictví, textilním průmyslu, chemickém průmyslu, službách a zemědělství. Aktivně se rozvíjí obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch a odvětví IT.

Norské království se nachází v severní Evropě na Skandinávském poloostrově. Země je prestižní a oblíbenou jurisdikcí pro registraci podniků. Zahraniční investoři mohou v Norsku obecně počítat s velmi příznivými podmínkami, ale existují určitá omezení pro nerezidenty v oblasti energetiky, pojišťovnictví a finančnictví, rybolovu a zpracování ryb, lodní a letecké dopravy.

Norsko má stabilní a dobře rozvinuté hospodářství založené na ropném a plynárenském průmyslu, energetice, lodní dopravě a stavbě lodí, rybolovu a těžbě. Dobře se rozvíjí bankovnictví, služby a alternativní energetika. Norsko má již řadu let nízkou inflaci a nezaměstnanost a zároveň jeden z nejvyšších HDP na světě.

Monacké knížectví je městský stát na jihu Evropy. Navzdory své malé rozloze je jedním z nejvýznamnějších světových finančních center, prestižní jurisdikcí, kde sní o životě a práci spousta úspěšných podnikatelů.

Místní ekonomika, která je považována za stabilní a dobře rozvinutou, je založena na sektoru služeb. Téměř všichni pracující obyvatelé Monaka jsou zaměstnáni v cestovním ruchu, hazardních hrách (kasina), stavebnictví, finančním sektoru, farmaceutickém a elektronickém průmyslu a v obchodu. Země vítá zahraniční investice, ale aby si zde nerezident mohl zaregistrovat společnost, musí ji schválit úřady (Direction de l’Expansion Economique) a musí být odsouhlasen druh činnosti.

Lucemburské velkovévodství je sice rozlohou jednou z nejmenších zemí na světě, ale podle HDP na obyvatele je na prvním místě na světě. Země je finančním centrem Evropy a nabízí obrovské příležitosti pro zahraniční investory.

 

Výhody založení společnosti v Lucembursku

Lucemburské ekonomice dominuje finanční sektor. Důležitou roli hraje také výroba, maloobchod, komunikace a logistika. V zemi působí řada institucí a společností EU, takže podnikání je zde velmi výhodné. Kromě prestiže jurisdikce existuje řada dalších výhod, které činí založení společnosti v Lucembursku výhodným pro zástupce různých oblastí činnosti, a to:

 • flexibilní daňová politika;
 • otevřenost zahraničním investicím;
 • stabilní ekonomika;
 • příznivý právní rámec pro zahraniční investice;
 • politika podpory inovací, výzkumu a vývoje;
 • neexistence měnových kontrol;
 • otevřenost vůči zahraničním investicím;
 • snadný a rychlý proces registrace společnosti.

Lotyšsko, neboli Lotyšská republika, je malá země v severní Evropě a jeden z pobaltských států. Stát je členem EU od roku 2004 a od roku 2014 je zde oficiální měnou euro.

MMF označuje ekonomiku Lotyšska za rozvinutou a řadí ji mezi země s vysokými příjmy. Podle žebříčků Světové banky se země pravidelně umisťuje v první dvacítce zemí, kde je podnikání snadné. Lotyšská ekonomika je založena na službách, potravinářském a textilním průmyslu, strojírenství a farmaceutické výrobě. Dopravní infrastruktura je dobře rozvinutá, funguje zde 8 námořních přístavů.

Litva neboli Litevská republika je malá evropská země, která patří k pobaltským státům. Je členským státem Evropské unie. Litevská vláda má zájem na přilákání zahraničního kapitálu, k čemuž přispívá stabilní hospodářská situace a příznivé podnikatelské prostředí.

Obecně je litevská ekonomika označována za rozvinutou a stabilní. Je založena na takových odvětvích, jako je rafinace ropy, radioelektronika, stavba lodí, potravinářství a strojírenství. Výborně rozvinutý je také průmysl služeb, informační technologie a finanční sektor. Země má významný mezinárodní námořní přístav, dobře rozvinutou silniční a železniční dopravu.

Lichtenštejnské knížectví má v Evropě pověst významného a spolehlivého finančního centra. Zajímavé je, že počet registrovaných společností zde dnes převyšuje počet obyvatel!

 

Výhody založení společnosti v Lichtenštejnsku

Tato jurisdikce přitahuje mezinárodní investory díky své výhodné zeměpisné poloze a řadě dalších významných výhod. Za zmínku stojí:

 • Stabilní ekonomika a politická situace ve státě;
 • Efektivní bankovní systém;
 • Příznivé daňové prostředí, flexibilita daňového systému;
 • Loajalita právních předpisů vůči podnikatelům nerezidentům;
 • Jednoduchá registrace nové společnosti a krátké lhůty;
 • Snadný přístup na evropský a švýcarský trh.

Kypr je poměrně oblíbenou jurisdikcí mezi občany bývalého Sovětského svazu, kteří plánují založit společnost v Evropě. Od roku 2004, kdy se stát stal členem Evropské unie, došlo k významným změnám, byla reformována legislativa a podnikání se tím stalo poněkud obtížnějším, ale zároveň bezpečnějším.

Kyperské hospodářství je do značné míry závislé na vnějších faktorech. Je zde rozvinutý cestovní ruch, zemědělství a lehký průmysl.

Na tomto ostrově sídlí mnoho pojišťovacích, finančních, obchodních a logistických společností.

Itálie je vysoce rozvinutou evropskou zemí, jejíž ekonomika je třetí nejrozsáhlejší a nejvýznamnější na území Evropské unie. Zahraničním investorům jsou poskytovány výhodné podmínky a registrace nové společnosti netrvá dlouho.

Z hlediska HDP je Itálie na 8. místě na světě, její ekonomika je založena na strojírenství, chemické a průmyslové výrobě, potravinářském průmyslu a cestovním ruchu. Tradičně velký význam zde mají design, oděvy a umělecké předměty.

Malý západoevropský stát Holandsko je prestižní jurisdikcí pro registraci společností. Zahraniční investice jsou vítány a vláda nabízí významné daňové pobídky pro inovativní projekty.

Holandská ekonomika je velmi rozvinutá, má nízkou inflaci a HDP, který v posledních 30 letech neustále roste. Země má vynikající infrastrukturu a nachází se zde největší evropský dopravní uzel, přístav Rotterdam. Hospodářství Holandska je založeno na strojírenství, elektronice, petrochemickém průmyslu, stavbě lodí, letadel a textilním průmyslu. Dobře rozvinutý je také sektor služeb, IT a bankovnictví.

Spojené království je jednou z nejbohatších, nejrychleji rostoucích a hospodářsky i politicky nejstabilnějších zemí v Evropě. Aktivně podporuje inovativní projekty a moderní start-upy v technologickém sektoru a nabízí nejrůznější daňové pobídky ve formě výhod a dotací. Londýn je právem považován za centrum světového finančního průmyslu, sídlí zde největší banky, pojišťovny a fondy.

 

Výhody založení společnosti ve Spojeném království

Mezi výhody registrace společnosti ve Spojeném království patří:

 • Prestiž jurisdikce;
 • Stabilita ekonomiky;
 • Existence smluv s více než 100 zeměmi, které se umožňují vyhnout dvojímu zdanění;
 • Transparentní a progresivní obchodní právo;
 • Aktivní rozvoj úvěrového trhu, příznivé úvěrové podmínky;
 • Vysoká úroveň ochrany investic;
 • Absence měnové kontroly;
 • Transparentnost a pružnost daňového systému.

Španělské království je významnou evropskou zemí v rámci Evropské unie. Zahraniční investoři zde najdou poměrně příznivé podmínky pro podnikání, vynikající klima a vysokou životní úroveň.

Španělsko má jednu z největších ekonomik na světě. Má rozvinutá odvětví, jako je hutnictví, strojírenství, potravinářský a chemický průmysl a cestovní ruch. Poměrně rychle se rozvíjející inovativní oblasti, jako jsou biotechnologie, obnovitelné zdroje energie atd. Zahraniční investice jsou v této zemi vítány a podporovány na státní úrovni.

Řecko je pro zahraniční investory atraktivní především díky své výhodné geografické poloze a relativně loajální legislativě. Země úspěšně překonala hospodářskou krizi v letech 2009-2010 a místní ekonomika v posledních letech vykazuje silný růst.

V současné době Řecku přináší hlavní příjmy cestovní ruch, kovářský, textilní a potravinářský průmysl a mezinárodní obchod (zejména námořní). Rychle se rozvíjí také elektrotechnický průmysl, odvětví informačních technologií a ekologická energetika. Dopravní infrastruktura v Řecku je poměrně dobře rozvinutá a bankovní systém je rozsáhlý.

Rakousko je vyspělá země ve střední Evropě se stabilní ekonomikou a nízkou úrovní inflace. Mezi nejrozvinutější a nejdůležitější odvětví patří průmysl, energetika, mezinárodní obchod, služby, cestovní ruch, bankovnictví a pojišťovnictví.

 

Výhody založení společnosti v Rakousku

Kromě progresivní ekonomiky láká v Rakousku zahraniční investory:

 • Prestiž jurisdikce;
 • snadné obchodování s ostatními evropskými zeměmi díky své výhodné zeměpisné poloze;
 • dobře vyvinutý, moderní bankovní systém;
 • loajální a pružné zdanění;
 • dobře rozvinutá výrobní základna;
 • relativně snadné založení nové společnosti;
 • loajální přístup k zahraničním investorům.

Založení společnosti v Německu je perspektivní a prestižní. Tato významná evropská země nyní nabízí vynikající obchodní podmínky a snadný a rychlý přístup na trhy Evropské unie.

Německo má dynamickou a stabilní ekonomiku. Je založena na výrobě (strojírenství, elektronika, chemie) a službách. Země má výborně vyvinutý bankovní sektor, dopravní infrastrukturu a systém sociálního zabezpečení. Země je otevřená zahraničním investicím a inovačním projektům, zejména těm, které jsou šetrné k životnímu prostředí, se dostává velké podpory.

Maďarsko, jež se nachází ve střední Evropě, je velká a pro podnikání velmi příznivá země, a to díky atraktivnímu daňovému prostředí a zájmu místních úřadů o zahraniční investice. Počet podnikatelů, kteří chtějí pracovat v této jurisdikci, neustále roste.

Maďarsko je průmyslová a zemědělská země. Místní ekonomika je založena na těžbě, strojírenství, zemědělství, hutnictví, textilní a farmaceutické výrobě. Významnou roli hraje také mezinárodní cestovní ruch a sektor služeb. Mezi nejrychleji rostoucí odvětví patří informační technologie a obnovitelné zdroje energie. Hospodářská situace země je poměrně stabilní, což ji činí atraktivní pro investory.

Založení společnosti na Islandu nabízí podnikatelům skvělé vyhlídky jak na domácím, tak na evropském trhu. Země se v roce 2021 umístila na 21. místě na světě v žebříčku snadnosti podnikání a trvale se umisťuje v první dvacítce zemí s nejvyšší životní úrovní.

Island se může pochlubit jednou z nejstabilnějších a nejrozvinutějších ekonomik v Evropě. Má nízkou míru nezaměstnanosti a inflace a vysokou míru hospodářského růstu. Místní ekonomika je založena na rybářství, obnovitelných zdrojích energie a výrobě hliníku. V posledních letech se daří také biotechnologiím, cestovnímu ruchu, bankovnictví a informačním technologiím.

Irsko je zcela nezávislou jurisdikcí, plnoprávným členským státem Evropské unie s měnovým systémem Eurozóny. Jedná se o prosperující, úspěšný a dynamický stát, který je pro zahraniční investory atraktivní z mnoha důvodů.

Hongkong je dnes jedním z hlavních finančních center na světě. Nachází se zde nejvýznamnější offshore zóna v asijsko-pacifickém regionu, ačkoli tento region nepatří mezi klasické offshore jurisdikce.

V uplynulém desetiletí se Dánsko trvale umisťovalo mezi deseti státy s nejpříznivějšími podmínkami pro podnikání. Tato jurisdikce je pro zahraniční investory atraktivní z mnoha důvodů, včetně vstřícného přístupu vlády k investicím ze zahraničí.

Dánsko má jeden z nejstabilnějších hospodářských systémů v Evropě. Má stabilní měnu, nízkou inflaci a vyrovnaný státní rozpočet. Ekonomika země je založena na zpracování kovů, strojírenství, high-tech průmyslu, ropném a plynárenském průmyslu. V poslední době se aktivně rozvíjejí obnovitelné zdroje energie, biotechnologie a farmacie. Dopravní infrastruktura, zejména námořní doprava a dálnice, je v Dánsku výborně rozvinutá.

Bulharsko, které leží ve východní části Balkánského poloostrova, je podle odborníků vhodným místem pro podnikání všeho druhu. Místní vláda vítá zahraniční investice a poskytuje podnikatelům nerezidentům veškerou pomoc.

Bosna a Hercegovina je malý stát na území Balkánského poloostrova v jihovýchodní Evropě. V posledních desetiletích ekonomika země rychle roste a zájem zahraničních investorů o tuto jurisdikci se neustále zvyšuje.

Odborníci konstatují, že Bosna a Hercegovina v posledních letech vykazuje nízkou inflaci a vysokou míru hospodářského růstu. Místní ekonomika je založena na těžbě, zpracovatelském průmyslu, hutnictví, chemickém průmyslu, elektronice a cestovním ruchu. Hlavní město Sarajevo je v poslední době známé jako město start-upů a místní úřady se aktivně podílejí na lákání a podpoře inovativních projektů.

Belgické království se nachází v severozápadní části evropského kontinentu a patří k vysoce rozvinutým postindustriálním státům. Země je spoluzakladatelem Evropské unie a je hluboce integrována do její obchodní sítě, což poskytuje příznivé prostředí pro zahraniční investory.

Hlavními hospodářskými odvětvími Belgie jsou služby, mezinárodní obchod, průmysl (zejména ocelářský a textilní) a doprava (zejména lodní). Antverpy, jedno z největších belgických měst, jsou známé jako světové centrum zpracování diamantů a hojně se zde těží i další nerosty.

Malé západoevropské knížectví Andorra, které leží mezi Španělskem a Francií, nabízí příznivé podmínky pro podnikání. Zahraniční investice jsou vítány a místní legislativa umožňuje 100% zahraniční vlastnictví společností. Příslušný zákon byl přijat v roce 2012. Předtím bylo zahraniční vlastnictví omezeno na 49 % kapitálu.

 

Výhody založení společnosti v Andoře

Tato jurisdikce má řadu dalších výhod, mezi které patří:

 • prestiž, vynikající pověst v obchodních kruzích;
 • ekonomická a politická stabilita;
 • výhodná poloha pro podnikání v Evropě;
 • jedna z nejnižších daňových sazeb v Evropě (daň z příjmu právnických osob činí pouze 10 % a systém CashPooling nabízí dodatečný bonus ve výši 80 %! DPH z prodeje je 4,5 % a dědická daň se neplatí);
 • bez měny a kolkovného;
 • flexibilní a příznivá bankovní politika.

Andorra je postindustriální zemí, jejímž hlavním zdrojem příjmů je cestovní ruch, důležitou roli hraje také bankovní sektor, služby a obchod s luxusním zbožím. Za zmínku stojí, že stát prakticky nezasahuje do řízení ekonomiky, pro soukromé podniky existuje jen velmi málo omezení.

Albánie nepatří mezi vysoce rozvinuté evropské země, avšak analytici poukazují na vysoké tempo hospodářského růstu a dobré perspektivy země. Objem zahraničních investic v Albánii je stále omezený, proto jsou vítány zejména na státní úrovni.

 

Výhody registrace společnosti v Albánii

Mezi výhody otevření společnosti v této jurisdikci patří:

 • výhodná zeměpisná poloha, která usnadňuje přístup na evropské trhy;
 • relativně snadné podnikání;
 • rychlý a jednoduchý proces registrace právnické osoby;
 • snadný daňový systém;
 • dostupnost dostatečně kvalifikované, ale levné pracovní síly.

Místní ekonomika je založena na vývozu přírodních zdrojů a potravin, zemědělství, průmyslu a cestovním ruchu. V poslední době se rychle rozvíjí IT sektor a trh s nemovitostmi.

Česká republika se nachází ve střední Evropě, na křižovatce nejdůležitějších obchodních cest v regionu. Před rokem 1993 byla země součástí Československa, poté získala nezávislost. Od roku 2004 je členem Evropské unie, oficiální měnou zůstává česká koruna.

Česká republika je průmyslová země s rozvinutou a stabilní ekonomikou. Páteří české ekonomiky je strojírenství, chemický a potravinářský průmysl, hutnictví železa a farmaceutický průmysl. V poslední době se intenzivně rozvíjejí informační technologie, finanční sektor a cestovní ruch, které úřady podporují. Zahraniční investice do české ekonomiky jsou vítány.

Česká republika jako člen Evropské unie je místem, kde se v mnoha ohledech uplatňují normy EU. Při výběru země pro registraci společnosti je třeba vzít v úvahu, že Česká republika má rozvinutou infrastrukturu, vysokou kvalitu života a především příznivé podnikatelské prostředí. Důležité je také dodat, že země má vynikající geografickou polohu: České republice se daří udržovat pozitivní vztahy jak s východními zeměmi SNS, tak se svými západními sousedy.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.