Dotazník KYC: proč a kdo ho potřebuje? - COREDO

Dotazník KYC: proč a kdo ho potřebuje?

Dotazník neboli specializovaný dotazník KYC (Know Your Customer) je důležitým prvkem transparentnosti každé společnosti, který se uplatňuje v rámci boje proti praní špinavých peněz.

KYC questionnaire: for what purposes and who needs it?Takový systém identifikace a kontroly klientů je praktickou realizací opatření a zásad stanovených v zákoně proti praní špinavých peněz a předepsaných v systému vnitřních zásad.

Informace v tomto článku se týká pouze společností, které jsou registrovány a působí v České republice. Současně se 90 % informací vztahuje i na ostatní jurisdikce v EU.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, výslovně nezmiňuje nutnost vypracování takového dotazníku KYC. Mnoho společností však tuto praktickou metodu používá k zaznamenávání určitých fází identifikace a kontroly zákazníků.

AML zákon zároveň stanoví nutnost vést záznamy o všech opatřeních přijatých za účelem identifikace a kontroly klienta a o obtížích s nimi spojených. Za tímto účelem je na základě dotazníku KYC vypracována písemná zpráva. Doba uchovávání těchto informací je 10 let od ukončení obchodního vztahu se zákazníkem.

Obsah dotazníku KYC: požadavky

V souladu s ustanoveními AML zákona a nejnovějšími pokyny Finančního analytického úřadu (FAÚ) musí dotazník KYC obsahovat:

 • identifikační údaje zákazníka a osob, které mohou jednat jménem zákazníka;
 • údaje o totožnosti a činnosti klienta (a/nebo osob jednajících jeho jménem). Například, zda je klient politicky exponovanou osobou, zda je klient jednou z osob, vůči kterým Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb;
 • informace o povaze plánovaného obchodního nebo podnikatelského vztahu, který je důvodem pro identifikaci zákazníka a kontrolní opatření;
 • informace o původu peněz nebo jiných aktiv použitých při transakci;
 • informace o skutečném majiteli zákazníka, kterým je právnická osoba nebo svěřenský fond;
 • doklad o původu finančních prostředků klienta, který je politicky exponovanou osobou;
 • posouzení rizika praní špinavých peněz ze strany klienta v souladu s postupy stanovenými v rámci systému vnitřních zásad;
 • datum předchozího a následujícího hodnocení.

K čemu slouží dotazník KYC?

Dotazník nebo speciální dotazník KYC písemně zaznamenává identifikaci klienta, kterou jsou povinny provádět všechny společnosti regulované AML zákonem.

Správně vyplněný dotazník KYC a jeho pravidelné používání umožňuje společnostem nejen výrazně usnadnit proces identifikace klienta, ale také pomáhá snížit rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu.

Co může být důsledkem absence dotazníku KYC?

Riziko nedostatečného dodržování požadavků proti praní špinavých peněz se může výrazně zvýšit, pokud klient nemá formulář KYC. To pak může vést k určitým důsledkům, a to:

 • snížení kvality procesu identifikace a v důsledku toho i kontroly zákazníka;
 • nechtěné poskytování služeb nežádoucím osobám;
 • zvýšená atraktivita podnikání pro podvodníky a zneuživatele;
 • reputační rizika;
 • komplikace při získávání některých finančních a úvěrových služeb.
ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.