Co znamená zkratka AML/CFT - COREDO

Co znamená zkratka AML/CFT

Zkratka AML/CFT doslova znamená “boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu“. Tento termín se používá v souvislosti se systematickým bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzn. “špinavých peněz”) a proti financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. Často se také používá anglická zkratka AML (“Anti-Money Laundering“).

What does the abbreviation AML/CFT stand for?Další zkratkou, která přímo souvisí s praním špinavých peněz, je KYC (“Know Your Client“). Zkratka KYC znamená ” Poznej svého klienta”. Tím se rozumípovinnost identifikovat protistranu před každou finanční transakcí. Jedná se o jednu z nejdůležitějších zásad zaměřených na provádění opatření proti praní peněz a financování terorismu.

Informace v tomto článku se vztahují pouze na činnost společností, které jsou registrovány a působí v České republice. Současně se 90 % informací uplatňuje i na ostatní jurisdikce v EU.

Všechny osoby, které musí dodržovat výše uvedené zásady, jsou uvedeny v zákoně č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Seznam zahrnuje úvěrové a finanční instituce, provozovatele hazardních her, společnosti obchodující s virtuálními aktivy, společnosti poskytující služby v oblasti nemovitostí a finančního účetnictví, společnosti obchodující s použitým zbožím a další společnosti obchodující s penězi právnických a fyzických osob.

Povinnosti společností v oblasti AML/CFT

Při poskytování odborných služeb jsou výše uvedené subjekty povinny pro účely AML/CFT:

Na dodržování těchto povinností dohlíží Finanční analytický úřad(FAÚ) a také Česká národní banka (ČNB) – která monitoruje činnost finančních a úvěrových institucí. Za nedodržení povinností v oblasti AML/CFT hrozí značné sankce.

Prokázání, že společnost dodržuje všechna opatření proti praní peněz a financování terorismu, může být požadováno také od bank nebo obchodních společností. Finanční instituce mohou odmítnout spolupráci s organizací, pokud není k dispozici potřebná dokumentace nebo nejsou splněny stanovené povinnosti. 

Pokud si nejste jisti, zda je vaše společnost na seznamu organizací, které musí podle zákona dodržovat zásady AML/CFT, obraťte se na specialisty COREDO.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

    Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.