Licencování Archives - COREDO

Licencování

Dubaj je jednou z nejlepších možností pro podnikatele, kteří plánují získat licenci na kryptoměny v SAE. V posledních letech úřady emirátu vyvinuly značné úsilí, aby se prokázaly jako regionální centrum finančních technologií a přilákaly kryptoměnové společnosti z celého světa. V SAE byly obecné předpisy o kryptoměnách poprvé zavedeny v roce 2018 a v listopadu 2020 vydal místní regulační úřad pro cenné papíry a komodity (Securities and Commodities Authority, SCA) prvotní předpisy o kryptoměnových aktivech.

Úřadu pro regulaci virtuálních aktiv (Virtual Assets Regulatory Authority, VARA), který byl zřízen v roce 2022, je hlavním regulačním orgánem dohlížejícím na sektor kryptoměn v Dubaji. Od počátku roku 2023 zavedl VARA povinné licenční požadavky pro všechny kryptoměnové společnosti, které hodlají v regionu působit.

V současné době Dubaj nabízí dva hlavní typy licencí na kryptoměny:

 • Burzovní licenci.
 • Licenci na úschovu.

Kyrgyzstán je jednou z mála zemí, kde jsou činnosti související s kryptoměnovými aktivy regulovány na státní úrovni. Od poloviny roku 2022 platí v zemi zákon “O virtuálních aktivech”, který nastiňuje pravidla pro tyto činnosti a zároveň uznává právo fyzických a právnických osob vlastnit kryptoměny a používat je v souladu s regulačními normami.

Oficiálním orgánem regulujícím kryptosféru v Kyrgyzstánu je Agentura pro rozvoj informačních technologií a komunikace. V této jurisdikci je k dispozici několik typů kryptolicencí:

 • provozovatel kryptoobchodu (kryptoburza);
 • provozovatel směnárny (krypto směnárna);
 • provozovatel těžby.

Kromě toho je v Kyrgyzstánu veřejná emise a oběh kryptoaktiv regulován zákonem.

Singapur byl jednou z prvních jurisdikcí, kde byla regulace kryptoměn přijata na státní úrovni. Obecně je tato země považována za příznivou pro činnost kryptoměnového obchodu a krypto start-upů.

Kryptoměnové společnosti jsou regulovány Singapurským měnovým úřadem (Monetary Authority of Singapore, MAS). Hlavními dokumenty regulujícími krypto-sféru v zemi jsou zákon o cenných papírech a termínových obchodech (SAF) z roku 2001 a zákon o platebních službách z roku 2019, který vstoupil v platnost na začátku roku 2020. Poslední z nich zavádí pojem “digitální platební token” (DPT) a ti, kdo chtějí poskytovat jakékoli související služby, musí získat licenci platební instituce (Malá platební instituce nebo Velká platební instituce). Je důležité poznamenat, že licence pro obchod s kryptoměnami je vyžadována pouze u kryptoměnových burz, které budou působit jako zprostředkovatelé obchodních operací s tokeny, které podléhají legislativě o cenných papírech.

MAS věnuje decentralizovaným financím velkou pozornost a zaujímá aktivní postoj k regulaci krypto průmyslu v Singapuru. V roce 2022 bylo vydáno několik doporučení a konzultačních dokumentů s cílem zmírnit riziko praní špinavých peněz a financování terorismu prostřednictvím digitálních aktiv. Další změny regulačního rámce se očekávají v průběhu roku 2023.

Singapurská Asociace kryptoměnového a blockchainového průmyslu (CBIA) aktivně podporuje malé a střední podniky v tomto odvětví.

Estonsko je jednou z prvních jurisdikcí v Evropské unii, kde veřejné orgány začaly vydávat příslušné licence společnostem zabývajícím se kryptoměnami. Stalo se tak v roce 2017. Dnes je v této zemi povolena těžba, vlastnictví a uchovávání digitálních měn, počáteční nabídka mincí (ICO), nákup, směna a prodej kryptoměn. Estonsko je považováno za zemi přátelskou ke krypto průmyslu, ale stát práci v této oblasti přísně kontroluje.

Hlavním regulačním orgánem v oblasti kryptoměnových aktivit je estonská Finanční zpravodajská jednotka (FIU), estonský Úřad pro finanční dohled (EFSA) a činnost krypto společností v zemi má na starosti Úřad pro údaje o praní špinavých peněz.

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ VE ŠVÝCARSKU

Švýcarsko je známé jako světový lídr v oblasti usnadňování finančních transakcí. Aktivně provádí reformy v legislativě s ohledem na vývojové trendy trhu s kryptoměnami a vytváří příznivé podmínky pro činnost kryptoměnových společností. Zvláštní pozornost věnuje zajištění legitimity a transparentnosti tohoto odvětví.

Společnosti, které přímo nakládají s penězi klientů, jsou ve Švýcarsku považovány za bankovní struktury. Finanční licence je však vyžadována také u FinTech organizací, kryptoměnových struktur, poskytovatelů platebních služeb, vydavatelů elektronických peněz atd.

Švýcarské orgány pečlivě sledují všechny inovace na trhu FinTech služeb, okamžitě na ně reagují a pravidelně upravují legislativní rámec.

Společnosti, které chtějí vykonávat finanční činnosti, musí získat příslušné povolení. Ve Švýcarsku vydává finanční licenci Úřad pro dohled nad finančním trhem (FINMA). Stejný orgán kontroluje a reguluje poskytované služby.

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ V POLSKU

Polská legislativa je známá svou transparentností a loajalitou a podnikání v Polsku není nijak omezeno. Proto je zde registrace společnosti mnohem snazší než v jiných evropských zemích. Toto pravidlo platí nejen pro místní investory, ale i pro zahraniční.

Je však nutné počítat s tím, že některé činnosti vyžadují zvláštní povolení. V Polsku existuje pět typů schvalovacích dokumentů v závislosti na typu činnosti: licence, koncese, povolení, souhlas a rejstřík. Ti, kteří plánují provozovat finanční činnost, musí získat licenci.

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ V LOTYŠSKU

Po přijetí směrnice EU v roce 2009 bylo možné získat v Lotyšsku finanční licenci. Tento dokument vydává specializovaná komise a umožňuje spolupráci se zahraničními agenty. Licence je platná v celé Evropské unii, je však nutné nejprve informovat Komisi a projít pasportizací (pokud je to nutné).

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ NA KYPRU

Kypr je příznivým územím pro finanční podnikání díky:

 • široké škále zde poskytovaných služeb;
 • vysoce kvalitnímu zpracování informací;
 • kontrole měny;
 • jasné a strukturované legislativě;
 • minimálním daním;
 • důvěrnosti.

Pro poskytování finančních služeb je však nutné absolvovat licenční řízení.

Státním regulátorem na Kypru je Komise pro cenné papíry (CySEC) a licence vydává Kyperská centrální banka. Všechny finanční organizace jsou zařazeny do jednotného státního registru.

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ V ITÁLII

Itálie má rozvinuté hospodářství s perspektivou dalšího růstu a vysokou životní úrovní. Výhodná zeměpisná poloha navíc zajišťuje efektivní interakci s ostatními zeměmi a posilování obchodních vazeb.

Není divu, že Itálie je pro mnoho podnikatelů “zemí zaslíbenou” co se otevření finanční společnosti týče. Podnikat by se zde však nemělo začít bez získání potřebných povolení, protože AAMS a další státní regulační orgány přísně dohlížejí na dodržování pravidel v zemi.

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ V ŘECKU

Řecko nabízí širokou škálu podnikatelských příležitostí a méně přísnou kontrolu v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. Kromě toho si zde mohou založit společnost i nerezidenti. Přesto je podmínkou, aby majitel měl podnikatelský plán a finanční prostředky získané legálně.

Podnikatelé, kteří plánují vykonávat finanční činnost, se musí nejprve obrátit na řeckou komisi pro kapitálový trh nebo na řeckou banku, aby získali licenci.

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ VE FRANCII

Francouzská ekonomika je na sedmém místě na světě a Paříž je známá jako největší finanční centrum Evropské unie. Tato země je úzce integrována do světové ekonomiky a je otevřená zahraničním investorům. Proto mnoho společností usiluje o otevření podniku ve Francii, zejména ve finanční sféře. K provozování těchto finančních činností je však nutné získat licenci.

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ V NĚMECKU

Německo zaujímá přední místo v technologických a průmyslových odvětvích. Z hlediska životní úrovně je na pátém místě. Proto je prestižním místem pro podnikání.

Němečtí podnikatelé se mimo jiné zaměřují na sektor služeb, zejména finančních.

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ VE VELKÉ BRITÁNII

Anglie je známá jako země podnikatelů díky následujícímu:

 • sociální a ekonomická stabilita;
 • rozvinutý trh;
 • legislativa, která podporuje podnikání;
 • progresivní zdanění;
 • vysoká úroveň zabezpečení majetku;
 • relativně nízké úrokové sazby;
 • úzké obchodní vztahy s trhy Evropy a USA.

Pro provozování finanční činnosti ve Spojeném království je třeba získat příslušné povolení. Ve Spojeném království se také vydávají finanční licence pro transakce s kryptoměnami, ačkoli legislativní regulace digitálního podnikání je teprve v plenkách.

EU

VYDÁVÁNÍ LICENCÍ V EU

Všechny společnosti poskytující finanční služby v EU musí získat příslušnou licenci. Tato povinnost se vztahuje především na následující činnosti: bankovnictví, pojišťovnictví, poskytování platebních služeb (včetně elektronických peněz), podnikání s kryptoměnami (burzy, online směnárny), FinTech atd.

Evropská unie klade zvýšené požadavky na udělování licencí, přičemž věnuje zvláštní pozornost kontrole činnosti finančních institucí.

 

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Pro získání licence je třeba předložit následující dokumenty:

 • ověřené kopie pasů zúčastněných osob – ředitelů/zakladatelů;
 • doklad potvrzující místo pobytu zúčastněných osob (účet za energie);
 • dopis od banky;
 • výpis z účtu;
 • potvrzení o čistém trestním rejstříku zúčastněných osob – ředitelů/zakladatelů;
 • osvědčení o vzdělání – vedení finanční společnosti;
 • doklad potvrzující přítomnost vlastního kapitálu a původ finančních prostředků;
 • zakladatelskou smlouvu;
 • popis plánovaných finančních služeb a mechanismů řízení;
 • obchodní plán.

Tento seznam se může lišit v závislosti na zemi a typu finanční licence.

Veškeré aktivity související s kryptoměnovými aktivy na Slovensku jsou regulovány celoevropskými právními předpisy. Tato právní úprava je zaměřena především na dodržování předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Veškeré transakce související s digitálními financemi musí být stejně jako transakce s fiat finančními aktivy transparentní a kontrolovatelné.

Kryptoměny se na Slovensku nepovažují za cenné papíry ani finanční nástroje a nepodléhají regulaci centrální banky (NBS). Podléhají však přísné právní regulaci, která je stanovena v zákoně № 279/2020 Coll., kterým se upravuje zákon № 297/2008 o zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Aktivity v oblasti kryptoměn na Slovensku monitoruje Finanční zpravodajská jednotka (Finančná spravodajská jednotka).

V posledních letech zaznamenaly kryptoměny pozoruhodný nárůst popularity doprovázený stále vyšším počtem jednotlivců, kteří do nich investují. Thajské úřady tuto tendenci pozitivně kvitovali vyjádřením své podpory. Thajsko patří mezi proaktivní země v oblasti regulace kryptoměn. V roce 2018 thajská vláda zavedla tzv. nouzovou vyhlášku o podnikání s digitálními aktivy, která představuje komplexní regulační opatření upravující transakce s digitálními aktivy a související činnosti. Vyhláška se vztahuje na fyzické a právnické osoby a burzy, které v Thajsku provádějí operace s digitálními aktivy.

Podle této vyhlášky jsou thajské podniky, jejichž činnost souvisí s digitálními aktivy, rozděleny do tří typů:

 • Digital Asset Exchange (Burzy digitálních aktiv). Slouží jako platformy (příp. sítě) určené k obchodování s digitálními aktivy nebo k jejich směně. Činnost těchto burz je založena na párování příkazů nebo zprostředkování dohod mezi stranami, které mají zájem o obchodování s kryptoměnami. Jejich fungování upravují předpisy stanovené Komisí pro cenné papíry a burzy, s určitými výjimkami stanovenými v oznámeních komise.
 • Digital Asset Broker (Zprostředkovatelé obchodů s digitálními aktivy). Jedná se o fyzické nebo právnické osoby, které nabízejí služby makléře nebo agenta, čímž umožňují ostatním poskytovat obchodní nebo směnárenské operace s digitálními aktivy. Tyto služby jsou nabízeny všem zájemcům a jsou obvykle hrazeny prostřednictvím poplatků nebo kompenzací z provedených obchodů. Stojí za zmínku, že někteří makléři nebo agenti mohou mimo jiné působit na základě kritérií uvedených v oznámení, které připravila Komise pro cenné papíry a burzy.
 • Digital Asset Dealer (Obchodník s digitálními aktivy). Tyto fyzické nebo právnické osoby obchodují s digitálními aktivy a nabízejí služby obchodování nebo směny v rámci vlastních účtů. Tyto činnosti probíhají odděleně od burz digitálních aktiv a jsou začleněny do jejich běžných obchodních operací. Stojí opět za zmínku, že někteří obchodníci mohou působit v souladu s pokyny, které SEC uvedla ve svém oznámení.

Aby mohly subjekty jakéhokoliv typu vykonávat činnosti spojené s digitálními aktivy v rámci země, musí se podrobit registraci u regulačního orgánu země, kterým je Komise pro cenné papíry (SEC).

Česká republika se za posledních deset let vyvinula v zemi s vyspělým a propracovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Regulace kryptoměny v České republice umožňuje provozovat spolehlivé podnikání, kterému klienti důvěřují. Jedním ze standardů je získání kryptolicence, která umožňuje společnosti poskytovat služby v oblasti virtuálních aktiv svým klientům.
Hlavním dozorovým orgánem odpovědným za regulaci virtuálních aktiv je Finanční analytický úřad (FAÚ).

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE NA VIRTUÁLNÍ AKTIVA V ČESKÉ REPUBLICE

Registrace kryptospolečnosti v České poskytuje mnoho příležitostí k úspěšnému mezinárodnímu podnikání. Tato licence opravňuje společnost k podnikání v celé Evropské unii, tudíž její služby jsou dostupné téměř po celém světě.
Výhodou České republiky jsou relativně nízké náklady na pracovní sílu a transparentnost daňového systému.

V posledních letech se Litva stala zemí s rozvinutým a propracovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Krypto regulace v Litvě umožňuje provozovat spolehlivé obchody, kterým jsou klienti ochotni důvěřovat. Jedním ze standardů je získání kryptolicence, která umožňuje společnosti poskytovat služby v oblasti virtuálních aktiv svým klientům.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE NA VIRTUÁLNÍ AKTIVA V LITVĚ

Registrace krypto společnosti v Litvě otevírá mnoho nových perspektiv pro rozvoj mezinárodního podnikání. Tato licence umožňuje podnikat v celé eurozóně, což znamená, že společnost má potenciál poskytovat své služby nebo produkty téměř po celém světě.

Španělsko se za poslední desetiletí stalo zemí s rozvinutým, dobře strukturovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Toto je doloženo statistikou vydaných španělských finančních licencí. Během posledních několika let počet vydání licencí fintech-společnostem Španělsko předběhlo britského regulátora FCA, a také regulátory Litvy a Irska. Tajemství je jednoduché – výhodné podmínky a transparentní procedura vydání licence.

Orgány regulujícími finanční sféru Španělska jsou centrální národní banka a komise pro trh cenných papírů – CNMV (Comision Nacional del Mercado de Valores) a SEPBLAC, speciální výkonná služba centrální banka Španělska, která má dozorčí a kontrolní funkce.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE VE ŠPANĚLSKU

Registrace platebního systému ve Španělsku skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Díky této licenci společnost získává právo vést obchodní činnost po celé Evropské unie, což činí služby této společnosti dostupnými prakticky pro celý svět. 

Výhodami Španělska jsou relativně nízká cena práce a transparentní systém zdanění.

V posledním desetiletí je o Portugalsko stále větší zájem, a to nejen z pohledu cestovního ruchu, ale i podnikání, včetně podnikání ve finančním sektoru. Tento stát nabízí poměrně loajální podmínky pro založení a registraci nových společností se získáním nezbytných finančních povolení. Hlavní je splnit určité podmínky jasně stanovené příslušnými státními strukturami. Regulačními orgány finančního sektoru tohoto státu je banka Portugalska a CMVM, speciální komise pro trh cenných papírů.

Pro založení obchodní společnost v Portugalsku (včetně té, která bude poskytovat různé finanční služby) je potřeba:

 • vypracovat zakladatelské a jiné dokumenty v podobě kopií pasů, podpisových vzorů, vyplněných speciálních forem pro registraci společnosti;
 • potvrdit existenci registrovaného fyzického sídla umístěného na území Portugalska;
 • ustanovit účetního;
 • založit bankovní účet v tomto státě;
 • provést příslušné poplatky.

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE

Registrace platebního systému v Litvě otvírá hodně nových perspektiv pro rozvoj mezinárodního podnikání. S touto licencí lze podnikat po celé Eurozóně, což znamená, že společnost dostává potenciální možnost poskytovat své služby či zboží téměř po celém světě.

Pro většinu druhů podnikatelské činnosti není potřeba licence. Bude však potřebná pro založení:

 • investiční společnosti
 • úvěrové instituce
 • finanční instituce

Nejvyšší HDP na hlavu, jedna z nejsvobodnějších ekonomik světa, stabilní politické prostředí – to vše je Singapur. Unikátnost ekonomiky tohoto ostrovního města-státu v Jihovýchodní Asii spočívá v tom, že se rozvijí nehledě na světové krize. Tajemství jsou jednoduchá – maximální otevřenost zahraničním investicím, pohodlný daňový režim a promyšlená politika finančního dohledu. 

Singapurský finanční sektor je regulován měnovým úřadem Singapuru – Monetary Authority of Singapore (MAS) prostřednictvím zákona o platebních službách z roku 2019 – Payment Services Act 2019 (PSA). Tento zákon upravuje zejména problematiku vydávání elektronických peněz, mezinárodní a vnitrostátní převody peněz, směnu peněžních prostředků, zřizování účtů, problematiku v oblasti virtuálních měn.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE

Registrace finanční společnosti v Singapuru přináší spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Společnost má právo podnikat jak v Asii, tak na území Evropské unie. Singapurské licence jsou velmi oblíbené díky loajalitě k podnikání ze strany regulačních orgánů. Atraktivita Singapuru spočívá v tom, že novým společnostem jsou nabízeny různé výhody v podobě nižších daní z prvních zisků, daňových odpočtů a dalších.

Česká republika se za poslední desetiletí stala zemí s rozvinutým, dobře strukturovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Regulace finanční činnosti v České republiky standardizovaná podle požadavků EU umožňuje vést spolehlivé podnikání, který získá velkou důvěru mezi klienty. Jedním ze standardů je získání finanční licence, která umožňuje instituci nabízet své služby klientům. V tomto článku budeme mluvit o tom, jak ji získat. 

Základním dozorčím orgánem odpovědným za regulaci finančních a bankovních služeb je Česká národní banka (ČNB).

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE V ČESKÉ REPUBLICE

Registrace platebního systému v České republice skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Díky této licenci společnost získává právo vést obchodní činnost po celé Evropské unie, což činí služby této společnosti dostupnými prakticky pro celý svět. 

Výhodami České republiky jsou relativně nízká cena práce, transparentní systém zdanění a jak mentální, tak zeměpisná blízkost se státy SNS.

Analytiky finančního trhu označují bankovní systém Kanady za jeden z nejspolehlivějších a rychle se rozvíjejících. Kanada úspěšně přežila všechny otřesy spojené s mezinárodní krizí, a dnes její ekonomika jako jediná splňuje všechny základní požadavky z hlediska např. trhu cenných papírů, zdanění, míry korupce, inovativních technologií. 

Pro společnosti, které se chystají vykonávat svojí činnost ve finanční sféře, kanadská vláda stanovila loajální požadavky, což je velmi příznivé. Pro výkon činnosti ve finančním sektoru tohoto státu se vyžaduje licence MSB (Money Services Businesses).

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE V KANADĚ

 • Registrace platebního systému v Kanadě skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. 
 • Rychlost a transparentnost získání licence.

Estonsko je zemí vyznačující se nejatraktivnějším investičním klimatem. Láká sem doslova vše: investiční legislativa v oblasti špičkových technologií fin-tech, existence nulových daňových sazeb, příležitosti, které jsou nabízeny jurisdikcí nezapsané do „černých“ světových seznamů. Společnosti v Estonsku, včetně těch, které jsou založeny nerezidenty tohoto státu, mohou provádět obchodní operace, prodávat produkci v evropských státech bez zprostředkovatelů, pracovat ve finanční sféře včetně kryptoměn, Blockchain atd.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE V ESTONSKU

Registrace platebního systému v Estonsku skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Díky této licenci společnost získává právo vést obchodní činnost po celé Evropské unie, což činí služby této společnosti dostupnými prakticky pro celý svět. 

Výhodami Estonska jsou relativně nízká cena práce, transparentní systém zdanění a jak mentální, tak zeměpisná blízkost se státy SNS. Daň z příjmu neexistuje: pokud společnost vytvořila zisk a reinvestovala jej do rozvoje, je osvobozena od úhrady daně, jinými slovy, dokud bude zisk nerozdělen mezi akcionáři, není potřeba odvádět daň.

Výborným příkladem digitálního státu je systém e-Governance, který umožňuje provádět většinu formalit pomoci elektronických prostředků a minimalizovat interakci se státními strukturami.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.