Vysoce rizikové třetí země - COREDO

Vysoce rizikové třetí země

Vysoce riziková třetí emě: co to znamená?

High-risk countriesVysoce riziková třetí země je jurisdikce, která představuje významnou hrozbu pro celosvětový finanční systém, jelikož v ní nejsou zavedena opatření proti praní špinavých peněz nebo financování terorismu nebo jsou zavedena jen v nedostatečné míře.

Informace v tomto článku se týkají pouze společností, které jsou registrovány a působí v České republice. Současně se 90 % informací vztahuje i na ostatní státy EU.

Ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu stanoví, že za rizikové země se považují země, které byly za takové označeny na základě nařízení EU nebo z jiného důvodu.

Přímo aplikovatelným nařízením v rámci Evropské unie je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849. V ní se objasňuje, jakým způsobem a z jakých důvodů může být země zařazena na seznam vysoce rizikových zemí.

Finanční analytický úřad (FAÚ) považuje za důležitý také seznam vysoce rizikových třetích zemí, který sestavuje a zveřejňuje Finanční akční výborpro boj s praním špinavých peněz a financováním teroristů (FATF).

Vysoce rizikové třetí země: seznamy

Při určování, zda je určitá země vysoce rizikovou jurisdikcí pro finanční systém, je vhodné vycházet z následujících seznamů:

Seznamy FATF. Tato vlivná mezivládní organizace vytvořila dva seznamy:

 • Seznam FATF tzv. black list, na kterémjsou uvedeny rizikové země, které vyžadují přijetí opatření. Země na tomto seznamu se vyznačují závažnými nedostatky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, které představují přímou hrozbu pro mezinárodní finanční systém.
 • Seznam FATF tzv. grey listobsahující země pod zvýšeným dohledem, které aktivně spolupracují s FATF na co nejrychlejší nápravě stávajících nedostatků v oblasti AML/CFT.

Seznam Evropské komise, který je do značné míry duplicitní s výše uvedenými seznamy FATF. Je přílohou nařízení (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice (EU) 2015/849.

Všechny tyto seznamy jsou povinné pro osoby a společnosti, které jsou povinny dodržovat zásady uvedené v AML zákoně. Doporučuje se, aby uplatňovaly zvýšená opatření vůči klientům pocházejícím ze zemí uvedených na jednom z výše uvedených seznamů.

Seznam vysoce rizikových třetích zemí od FATF a Evropské komise k 21. říjnu 2022 je následující:

 • Afghánistán (AFG) – zařazen na seznam Evropské komise
 • Albánie (ALB) – zařazena na seznam FATF
 • Barbados (BRB) – zařazena do obou seznamů
 • Burkina Faso (BFA) – zařazena do obou seznamů
 • Filipíny (PHL) – zařazena do obou seznamů
 • Gibraltar (GIB) – zařazen na seznam FATF
 • Haiti (HTI) – zařazen do obou seznamů
 • Írán (IRN) – zařazen do obou seznamů
 • Jamajka (JAM) – zařazena do obou seznamů
 • Jemen (YEM) – zařazen do obou seznamů
 • Jižní Súdán (SSD) – zařazen do obou seznamů
 • Jordánsko (JOR) – zařazeno do obou seznamů
 • Kajmanské ostrovy (GYM) – zařazeny do obou seznamů
 • Kambodža (KHM) – zařazena do obou seznamů
 • Korejská lidově demokratická republika (KLDR) – zařazena do obou seznamů
 • Mali (MLI) – zařazena do obou seznamů
 • Maroko (MAR) – zařazeno do obou seznamů
 • Myanmar (MMR) – zařazen do obou seznamů
 • Nikaragua (NIC) – zařazena do obou seznamů
 • Pákistán (PAK) – zařazen do obou seznamů
 • Panama (PAN) – zařazena do obou seznamů
 • Senegal (SEN) – zařazen do obou seznamů
 • Spojené arabské emiráty (ARE) – zařazeny na seznam FATF
 • Sýrie (SYR) – zařazena do obou seznamů
 • Trinidad a Tobago (TTO) – zařazen na seznam Evropské komise
 • Turecko (TUR) – zařazena na seznam FATF
 • Uganda (UGA) – zařazena do obou seznamů
 • Vanuatu (VUT) – zařazen na seznam Evropské komise
 • Zimbabwe (ZWE) – zařazen na seznam Evropské komise
 • Demokratická republika Kongo (COD) – zařazena na seznam FATF
 • Mosambik (MOZ) – zařazen na seznam FATF
 • Tanzanie (TZA) – zařazena na seznam FATF
ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.