Лицензирование - LICENCE POSKYTOVATELE PLATEBNÍCH SLUŽEB (PSP) Archives - COREDO

Licencování

Španělsko se za poslední desetiletí stalo zemí s rozvinutým, dobře strukturovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Toto je doloženo statistikou vydaných španělských finančních licencí. Během posledních několika let počet vydání licencí fintech-společnostem Španělsko předběhlo britského regulátora FCA, a také regulátory Litvy a Irska. Tajemství je jednoduché – výhodné podmínky a transparentní procedura vydání licence.

Orgány regulujícími finanční sféru Španělska jsou centrální národní banka a komise pro trh cenných papírů – CNMV (Comision Nacional del Mercado de Valores) a SEPBLAC, speciální výkonná služba centrální banka Španělska, která má dozorčí a kontrolní funkce.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE VE ŠPANĚLSKU

Registrace platebního systému ve Španělsku skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Díky této licenci společnost získává právo vést obchodní činnost po celé Evropské unie, což činí služby této společnosti dostupnými prakticky pro celý svět. 

Výhodami Španělska jsou relativně nízká cena práce a transparentní systém zdanění.

V posledním desetiletí je o Portugalsko stále větší zájem, a to nejen z pohledu cestovního ruchu, ale i podnikání, včetně podnikání ve finančním sektoru. Tento stát nabízí poměrně loajální podmínky pro založení a registraci nových společností se získáním nezbytných finančních povolení. Hlavní je splnit určité podmínky jasně stanovené příslušnými státními strukturami. Regulačními orgány finančního sektoru tohoto státu je banka Portugalska a CMVM, speciální komise pro trh cenných papírů.

Pro založení obchodní společnost v Portugalsku (včetně té, která bude poskytovat různé finanční služby) je potřeba:

 • vypracovat zakladatelské a jiné dokumenty v podobě kopií pasů, podpisových vzorů, vyplněných speciálních forem pro registraci společnosti;
 • potvrdit existenci registrovaného fyzického sídla umístěného na území Portugalska;
 • ustanovit účetního;
 • založit bankovní účet v tomto státě;
 • provést příslušné poplatky.

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE

Registrace platebního systému v Litvě otvírá hodně nových perspektiv pro rozvoj mezinárodního podnikání. S touto licencí lze podnikat po celé Eurozóně, což znamená, že společnost dostává potenciální možnost poskytovat své služby či zboží téměř po celém světě.

Pro většinu druhů podnikatelské činnosti není potřeba licence. Bude však potřebná pro založení:

 • investiční společnosti
 • úvěrové instituce
 • finanční instituce

Nejvyšší HDP na hlavu, jedna z nejsvobodnějších ekonomik světa, stabilní politické prostředí – to vše je Singapur. Unikátnost ekonomiky tohoto ostrovního města-státu v Jihovýchodní Asii spočívá v tom, že se rozvijí nehledě na světové krize. Tajemství jsou jednoduchá – maximální otevřenost zahraničním investicím, pohodlný daňový režim a promyšlená politika finančního dohledu. 

Singapurský finanční sektor je regulován měnovým úřadem Singapuru – Monetary Authority of Singapore (MAS) prostřednictvím zákona o platebních službách z roku 2019 – Payment Services Act 2019 (PSA). Tento zákon upravuje zejména problematiku vydávání elektronických peněz, mezinárodní a vnitrostátní převody peněz, směnu peněžních prostředků, zřizování účtů, problematiku v oblasti virtuálních měn.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE

Registrace finanční společnosti v Singapuru přináší spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Společnost má právo podnikat jak v Asii, tak na území Evropské unie. Singapurské licence jsou velmi oblíbené díky loajalitě k podnikání ze strany regulačních orgánů. Atraktivita Singapuru spočívá v tom, že novým společnostem jsou nabízeny různé výhody v podobě nižších daní z prvních zisků, daňových odpočtů a dalších.

Česká republika se za poslední desetiletí stala zemí s rozvinutým, dobře strukturovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Regulace finanční činnosti v České republiky standardizovaná podle požadavků EU umožňuje vést spolehlivé podnikání, který získá velkou důvěru mezi klienty. Jedním ze standardů je získání finanční licence, která umožňuje instituci nabízet své služby klientům. V tomto článku budeme mluvit o tom, jak ji získat. 

Základním dozorčím orgánem odpovědným za regulaci finančních a bankovních služeb je Česká národní banka (ČNB).

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE V ČESKÉ REPUBLICE

Registrace platebního systému v České republice skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Díky této licenci společnost získává právo vést obchodní činnost po celé Evropské unie, což činí služby této společnosti dostupnými prakticky pro celý svět. 

Výhodami České republiky jsou relativně nízká cena práce, transparentní systém zdanění a jak mentální, tak zeměpisná blízkost se státy SNS.

Analytiky finančního trhu označují bankovní systém Kanady za jeden z nejspolehlivějších a rychle se rozvíjejících. Kanada úspěšně přežila všechny otřesy spojené s mezinárodní krizí, a dnes její ekonomika jako jediná splňuje všechny základní požadavky z hlediska např. trhu cenných papírů, zdanění, míry korupce, inovativních technologií. 

Pro společnosti, které se chystají vykonávat svojí činnost ve finanční sféře, kanadská vláda stanovila loajální požadavky, což je velmi příznivé. Pro výkon činnosti ve finančním sektoru tohoto státu se vyžaduje licence MSB (Money Services Businesses).

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE V KANADĚ

 • Registrace platebního systému v Kanadě skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. 
 • Rychlost a transparentnost získání licence.

Estonsko je zemí vyznačující se nejatraktivnějším investičním klimatem. Láká sem doslova vše: investiční legislativa v oblasti špičkových technologií fin-tech, existence nulových daňových sazeb, příležitosti, které jsou nabízeny jurisdikcí nezapsané do „černých“ světových seznamů. Společnosti v Estonsku, včetně těch, které jsou založeny nerezidenty tohoto státu, mohou provádět obchodní operace, prodávat produkci v evropských státech bez zprostředkovatelů, pracovat ve finanční sféře včetně kryptoměn, Blockchain atd.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE V ESTONSKU

Registrace platebního systému v Estonsku skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Díky této licenci společnost získává právo vést obchodní činnost po celé Evropské unie, což činí služby této společnosti dostupnými prakticky pro celý svět. 

Výhodami Estonska jsou relativně nízká cena práce, transparentní systém zdanění a jak mentální, tak zeměpisná blízkost se státy SNS. Daň z příjmu neexistuje: pokud společnost vytvořila zisk a reinvestovala jej do rozvoje, je osvobozena od úhrady daně, jinými slovy, dokud bude zisk nerozdělen mezi akcionáři, není potřeba odvádět daň.

Výborným příkladem digitálního státu je systém e-Governance, který umožňuje provádět většinu formalit pomoci elektronických prostředků a minimalizovat interakci se státními strukturami.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.