Лицензирование - LICENCE POSKYTOVATELE PLATEBNÍCH SLUŽEB (PSP) Archives - COREDO

Licencování

NPI je národní platební instituce, která může poskytovat celou řadu platebních služeb. Na rozdíl od SPI (malé platební instituce) může NPI registrovaná v Polsku působit v celé Evropské unii, aniž by potřebovala dodatečnou licenci. Rozšíření licence SPI na NPI proto umožňuje výrazně rozšířit rozsah činností a zvýšit počet poskytovaných služeb. Vydávání licencí finančním institucím v Polsku zajišťuje Komise pro finanční dohled (KNF).

 

Výhody licence NPI a specifika její činnosti

Jak bylo uvedeno výše, NPI může poskytovat platební služby v celé EU, takže její činnost je přísněji regulována. Možnosti národní platební organizace jsou však také širší. Mezi nimi můžeme zmínit např:

 • širší rozsah poskytovaných služeb;
 • neexistenci zákonných omezení transakcí;
 • neexistenci omezení objemu peněžních prostředků uložených na účtu klienta.

Možnosti malé platební organizace je možné rozšířit podáním žádosti o licenci NPI, a to jak bezprostředně po její registraci/nákupu, tak i v průběhu její činnosti. V souladu se zákonnými požadavky jsou SPI povinny požádat o licenci NPI, jakmile jejich transakční limity překročí 1 500 000 EUR měsíčně. Lhůta pro podání žádosti je 30 dní. SPI pak může okamžitě zahájit činnost jako NPI, aniž by čekala na formální potvrzení aktualizovaného statusu v průběhu celého procesu podávání žádosti i po něm.

SPI neboli malá platební instituce v Polsku se zabývá poskytováním široké škály platebních služeb. Zákon považuje tuto činnost za regulovanou, a proto je vyžadována licence SPI od polské Komise pro finanční dohled (KNF). Licence SPI je vhodným řešením pro malé společnosti, začínající podniky, které chtějí vstoupit na finanční trh, vyzkoušet si svá technická řešení a poptávku po službách v dané jurisdikci.

 

Výhody získání licence SPI v Polsku

Získání licence SPI umožňuje společnosti poskytovat v Polsku omezený rozsah platebních služeb, avšak regulační rámec pro malé platební organizace je méně přísný než pro státní platební organizace (NPI). To zjednodušuje registraci a následné podávání výkazů. Fintech společnosti navíc nebudou mít problém najít v Polsku kvalifikované zaměstnance, jejichž platy jsou pod evropským průměrem.

Důležitou výhodou získání licence SPI je absence požadavků na minimální počáteční kapitál. To umožňuje zahájit činnost v Evropě i malým začínajícím podnikům z odvětví Fintech.

Španělsko se za poslední desetiletí stalo zemí s rozvinutým, dobře strukturovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Toto je doloženo statistikou vydaných španělských finančních licencí. Během posledních několika let počet vydání licencí fintech-společnostem Španělsko předběhlo britského regulátora FCA, a také regulátory Litvy a Irska. Tajemství je jednoduché – výhodné podmínky a transparentní procedura vydání licence.

Orgány regulujícími finanční sféru Španělska jsou centrální národní banka a komise pro trh cenných papírů – CNMV (Comision Nacional del Mercado de Valores) a SEPBLAC, speciální výkonná služba centrální banka Španělska, která má dozorčí a kontrolní funkce.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE VE ŠPANĚLSKU

Registrace platebního systému ve Španělsku skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Díky této licenci společnost získává právo vést obchodní činnost po celé Evropské unie, což činí služby této společnosti dostupnými prakticky pro celý svět. 

Výhodami Španělska jsou relativně nízká cena práce a transparentní systém zdanění.

V posledním desetiletí je o Portugalsko stále větší zájem, a to nejen z pohledu cestovního ruchu, ale i podnikání, včetně podnikání ve finančním sektoru. Tento stát nabízí poměrně loajální podmínky pro založení a registraci nových společností se získáním nezbytných finančních povolení. Hlavní je splnit určité podmínky jasně stanovené příslušnými státními strukturami. Regulačními orgány finančního sektoru tohoto státu je banka Portugalska a CMVM, speciální komise pro trh cenných papírů.

Pro založení obchodní společnost v Portugalsku (včetně té, která bude poskytovat různé finanční služby) je potřeba:

 • vypracovat zakladatelské a jiné dokumenty v podobě kopií pasů, podpisových vzorů, vyplněných speciálních forem pro registraci společnosti;
 • potvrdit existenci registrovaného fyzického sídla umístěného na území Portugalska;
 • ustanovit účetního;
 • založit bankovní účet v tomto státě;
 • provést příslušné poplatky.

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE

Registrace platebního systému v Litvě otvírá hodně nových perspektiv pro rozvoj mezinárodního podnikání. S touto licencí lze podnikat po celé Eurozóně, což znamená, že společnost dostává potenciální možnost poskytovat své služby či zboží téměř po celém světě.

Pro většinu druhů podnikatelské činnosti není potřeba licence. Bude však potřebná pro založení:

 • investiční společnosti
 • úvěrové instituce
 • finanční instituce

Nejvyšší HDP na hlavu, jedna z nejsvobodnějších ekonomik světa, stabilní politické prostředí – to vše je Singapur. Unikátnost ekonomiky tohoto ostrovního města-státu v Jihovýchodní Asii spočívá v tom, že se rozvijí nehledě na světové krize. Tajemství jsou jednoduchá – maximální otevřenost zahraničním investicím, pohodlný daňový režim a promyšlená politika finančního dohledu. 

Singapurský finanční sektor je regulován měnovým úřadem Singapuru – Monetary Authority of Singapore (MAS) prostřednictvím zákona o platebních službách z roku 2019 – Payment Services Act 2019 (PSA). Tento zákon upravuje zejména problematiku vydávání elektronických peněz, mezinárodní a vnitrostátní převody peněz, směnu peněžních prostředků, zřizování účtů, problematiku v oblasti virtuálních měn.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE

Registrace finanční společnosti v Singapuru přináší spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Společnost má právo podnikat jak v Asii, tak na území Evropské unie. Singapurské licence jsou velmi oblíbené díky loajalitě k podnikání ze strany regulačních orgánů. Atraktivita Singapuru spočívá v tom, že novým společnostem jsou nabízeny různé výhody v podobě nižších daní z prvních zisků, daňových odpočtů a dalších.

Česká republika se za poslední desetiletí stala zemí s rozvinutým, dobře strukturovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Regulace finanční činnosti v České republiky standardizovaná podle požadavků EU umožňuje vést spolehlivé podnikání, který získá velkou důvěru mezi klienty. Jedním ze standardů je získání finanční licence, která umožňuje instituci nabízet své služby klientům. V tomto článku budeme mluvit o tom, jak ji získat. 

Základním dozorčím orgánem odpovědným za regulaci finančních a bankovních služeb je Česká národní banka (ČNB).

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE V ČESKÉ REPUBLICE

Registrace platebního systému v České republice skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Díky této licenci společnost získává právo vést obchodní činnost po celé Evropské unie, což činí služby této společnosti dostupnými prakticky pro celý svět. 

Výhodami České republiky jsou relativně nízká cena práce, transparentní systém zdanění a jak mentální, tak zeměpisná blízkost se státy SNS.

Analytici finančního trhu považují bankovní systém v Kanadě za jeden z nejstabilnějších a nejrychleji rostoucích. Kanada úspěšně překonala všechny turbulence spojené s mezinárodní krizí a dnes je její ekonomika jednou z těch, které splňují všechny základní požadavky například z hlediska trhů s cennými papíry, zdanění, úrovně korupce a inovativních technologií.

Kanadská vláda stanovila rozumné požadavky na společnosti, které chtějí podnikat ve finančním sektoru, což je velmi pozitivní. K podnikání ve finančním sektoru této země je zapotřebí licence MSB (Money Services Businesses).

 

LICENCE MSB: OBECNÉ INFORMACE

Licence MSB zahrnuje zápis do specializovaného registru pro podniky nabízející platební služby. Dohlíží na něj kanadský regulační orgán, kanadské Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv – FINTRAC, který taktéž představuje kanadskou finanční zpravodajskou jednotku země (FIU). Toto centrum hraje klíčovou roli při odhalování, prevenci a odrazování od praní špinavých peněz a financování terorismu. V zájmu prevence těchto trestných činů musí MSB v Kanadě splňovat konkrétní požadavky uvedené v zákoně o praní špinavých peněz a financování terorismu (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act – PCMLTFA) a souvisejících předpisech.

Existují dva typy licencí MSB: 

 • Kanadská Money Services Business: Tato licence se vztahuje na subjekt, který poskytuje alespoň jednu službu v oblasti peněžních služeb (MSB) a má provozovnu v Kanadě.
 • Zahraniční Money Services Business: Tato kategorie se vztahuje na subjekt, který poskytuje alespoň jednu službu MSB klientům nebo subjektům v Kanadě, ale nemá v zemi fyzickou provozovnu.

Estonsko je zemí vyznačující se nejatraktivnějším investičním klimatem. Láká sem doslova vše: investiční legislativa v oblasti špičkových technologií fin-tech, existence nulových daňových sazeb, příležitosti, které jsou nabízeny jurisdikcí nezapsané do „černých“ světových seznamů. Společnosti v Estonsku, včetně těch, které jsou založeny nerezidenty tohoto státu, mohou provádět obchodní operace, prodávat produkci v evropských státech bez zprostředkovatelů, pracovat ve finanční sféře včetně kryptoměn, Blockchain atd.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ LICENCE V ESTONSKU

Registrace platebního systému v Estonsku skýtá spoustu příležitostí pro úspěšné vedení mezinárodního obchodu. Díky této licenci společnost získává právo vést obchodní činnost po celé Evropské unie, což činí služby této společnosti dostupnými prakticky pro celý svět. 

Výhodami Estonska jsou relativně nízká cena práce, transparentní systém zdanění a jak mentální, tak zeměpisná blízkost se státy SNS. Daň z příjmu neexistuje: pokud společnost vytvořila zisk a reinvestovala jej do rozvoje, je osvobozena od úhrady daně, jinými slovy, dokud bude zisk nerozdělen mezi akcionáři, není potřeba odvádět daň.

Výborným příkladem digitálního státu je systém e-Governance, který umožňuje provádět většinu formalit pomoci elektronických prostředků a minimalizovat interakci se státními strukturami.