Licencování

Česká republika se za posledních deset let vyvinula v zemi s vyspělým a propracovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Regulace kryptoměny v České republice umožňuje provozovat spolehlivé podnikání, kterému klienti důvěřují. Jedním ze standardů je získání kryptolicence, která umožňuje společnosti poskytovat služby v oblasti virtuálních aktiv svým klientům.
Hlavním dozorovým orgánem odpovědným za regulaci virtuálních aktiv je Finanční analytický úřad (FAÚ).

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE NA VIRTUÁLNÍ AKTIVA V ČESKÉ REPUBLICE

Registrace kryptospolečnosti v České poskytuje mnoho příležitostí k úspěšnému mezinárodnímu podnikání. Tato licence opravňuje společnost k podnikání v celé Evropské unii, tudíž její služby jsou dostupné téměř po celém světě.
Výhodou České republiky jsou relativně nízké náklady na pracovní sílu a transparentnost daňového systému.

V posledních letech se Litva stala zemí s rozvinutým a propracovaným finančním systémem a transparentní legislativou. Krypto regulace v Litvě umožňuje provozovat spolehlivé obchody, kterým jsou klienti ochotni důvěřovat. Jedním ze standardů je získání kryptolicence, která umožňuje společnosti poskytovat služby v oblasti virtuálních aktiv svým klientům.

 

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE NA VIRTUÁLNÍ AKTIVA V LITVĚ

Registrace krypto společnosti v Litvě otevírá mnoho nových perspektiv pro rozvoj mezinárodního podnikání. Tato licence umožňuje podnikat v celé eurozóně, což znamená, že společnost má potenciál poskytovat své služby nebo produkty téměř po celém světě.