Close-up of business people handshaking

Účastnické administrativní služby

V současné době je poptávka, jak právnických, tak i fyzických osob, po službách poskytovaných poradenskými společnostmi velmi vysoká. Poradenské společnosti se snaží zahrnout do své činnosti téměř všechny nutné právní služby nutné pro klienty. Některé organizace se uchýlily k jednorázové konzultaci, a některé vyžadují neustálou pomoc. V tomto případě si vedení společnosti musí zajistit dlouhodobé partnerství, které má univerzální název „Účastnické obsluhování“. Takový program spolupráce vyvinula a úspěšně používá v praxi i naše společnost.

Uzavření smlouvy o účastnickém obsluhování na dobu určitou umožňuje kdykoli se obrátit pro pomoc k odborníkům. V takovém případě naši odborníci nejen poradí, ale převezmou také zodpovědnost za podporu činnosti svých klientů, což je ve fázi vzniku společnosti velmi důležité.

Mezi hlavní výhody účastnického obsluhování patří

 • Včasně obdržená odborná konzultace ve většině případech brání nežádoucímu rozvoji podnikání nebo jeho ukončení.
 • Snížení finančních nákladů, protože náklady na účastnické obsluhování jsou mnohem nížší, než plat interních specialistů.
 • Není potřeba pronajímat další prostory a platit sociální balíček, což také šetří peníze Vaší společnosti.
 • Vysoká kvalita služeb.

Druhy administrativních a konzultačních služeb

 • Právní ochrana a prezentace zájmů klientů státním orgánům.
 • Poradenství klientům v pro ně pohodlné podobě (ústní či písemné) ohledně všech právních okruhů, vysvětlení existujících právních předpisů.
 • Příprava balíku dokumentů, smluv, závěrů, právních stanovisek.
 • Pomoc při provedení obchodních operací a obchodních jednání.
 • Omezené zaměstnání nových pracovníků a řízení kanceláře společnosti.
 • Kompletní vedení účetní dokumentace.
 • Podpora práce s bankami.
 • Konzultace AML.

Při uzavření smlouvy o účastnickém obsluhování se strany musí jasně dohodnout na seznamu plněných služeb a měsíční úhradě za tuto službu.

Jak Vám můžeme pomoci?

Přijďte do naší kanceláře a odevzdejte žádost osobně, nebo kontaktujte nás pomoci uvedených kontaktu.