Business Finance, accounting, contract, advisor investment consulting marketing plan for the company with using tablet and computer technology in analysis.

Rádi byste zakoupili již hotovou společnost nebo chcete být zaregistrováni jako podnikatel?

Společnost Coredo poskytuje pomoc i v tomto směru. Pomůžeme vám s úpravou a zakotvením práv na výkon podnikatelské činnosti v jakémkoli oboru, s nákupem hotové společnosti a s podporou v každé fázi.

Služby našich odborníků vám ušetří nejen čas, ale i úsilí, vynaložené na obchodní operaci či registraci, díky čemuž výrazně snížíte náklady. Společnost zcela převezme přípravu, vyhotovení a podání dokumentace. Zástupce společnosti tedy pouze vyčká, až budou dokumenty posouzeny, a až obdrží již hotové osvědčení o zaregistrování podnikatele a jeho zapsání do obchodního rejstříku.

Naše společnost pracuje s veškerými typy společností – různé druhy akciových společností, s.r.o., současně poskytujeme podporu neziskovým organizacím, náboženským společnostem, vzdělávacím institucím a mnohým dalším.

Nejčastěji zřizujeme práva podnikatelů v jurisdikci následujících států:

 • Austrálie
 • Singapur
 • Ázerbájdžán
 • Hongkong
 • Kanada
 • Belgie
 • Velká Británie
 • Švédsko
 • Estonsko
 • Jižní Korea
 • Irsko
 • Arménie
 • Gruzie

Rychlým i praktickým řešením je zakoupení hotové společnosti!

Jakýkoli typ obchodu vyžaduje pečlivou přípravu, zejména se jedná o smlouvy o prodeji a zakoupení podniku. Odborníci společnosti Coredo poskytují při realizaci takového nákupu či prodeje součinnost. Zjistíme skutečnou finanční situaci společnosti, prověříme aktuálnost právních dokumentů. V případě, že se vyskytnou pochybnosti nebo možné potíže ze strany věřitelů, pak jsme povinni o tom kupujícího informovat. Pro každý obchodní případ, který vyřizujeme, je typická právní transparentnost a absence negativních důsledků pro obě strany.

Cena služeb se odvíjí od mnoha podmínek, proto je cena kalkulována pro každý případ individuálně a osobně. Ke zjištění přesnějších podmínek spolupráce se můžete telefonicky spojit s našimi poradci.

Jak Vám můžeme pomoci?

Přijďte do naší kanceláře a odevzdejte žádost osobně, nebo kontaktujte nás pomoci uvedených kontaktu.