Lease or Rental agreement document object. close up. macro photography

Nákup a prodej podniků

Jakákoliv operace při nákupu a prodeji podniku vyžaduje pečlivé přípravy ve fázi předprodeje. Odborníci naší společnosti Coredo zjistí všechny otázky související s prodejem firmy: její současnou finanční situaci, zkontrolují právní dokumenty. Kupující námi bude upozorněn před možnými problémy ze strany věřitelů společnosti a jejích kontrahentů. Operace při prodeji podniku by měla být naprosto jasná a nemít žádné negativní dopady. Odpovědnost za to nese právník společnosti, který se zabývá touto problematikou.

Tato služba je zaměřena na prodávající a kupující společnosti. Umožní Vám provádět odborné operace při prodeji a koupi podniků, připravit všechny potřebné dokumenty a stanovit přiměřenou cenu, která bude vyhovovat oběma stranám.

Obliba našich služeb u klientů

Pomůžeme Vám s koupí aktiva, který generuje příjem a který Vám zároveň pomůže při rozvoji hlavního podniku.

Prodej byznysu

Tuto službu využívají podnikatelé:

 • v případě, že nejsou spokojeny s výkonem práce své společnosti;
 • při touze prodat celý svůj podnik;
 • při touze zbavit se neklíčových aktiv.

Úkony z naší strany pro úspěšné završení prodeje:

 • zajišťujeme realizaci operace koupě-prodej;
 • připravujeme veškeré informace o firmě, která je ve fázi prodeje (obchodní plán, prezentace, finanční prognózu);
 • stanovujeme cenu pro prodej;
 • zabýváme se hledáním potenciálních zákazníků;
 • zabýváme se procesem vyjednávání;
 • připravujeme potřebné právní dokumenty.

Operace koupě-prodej podnikání se uskutečňují s právní podporou specialistů společnosti. Kontrolují všechny zakládací, registrační a interní dokumenty společnosti. Probíhá kontrola správnosti uzavírání smluv s kontrahenty a jejich soulad s aktuálně platnou legislativou. Všechny tyto otázky, včetně rozboru uzavřených smluv, práv na duševní vlastnictví a dalších věci vyžadují určité zkušenosti, znalosti a úsilí.

Koupě společnosti

Tato služba je určena pro ty reprezentanty podnikání, kteří se snaží zvýšit svůj podíl a rozšiřovat vliv na trhu. Dále chtějí zvýšit počet svých zákazníků, používat nové technologie, zvýšit počet zaměstnanců, získat duševní vlastnictví a nové finanční zdroje.

Naše úkony:

 • Organizace procedury koupě podnikání-prodej;
 • vytváříme podnikatelský plán a finanční perspektivu;
 • zajišťujeme ocenění akvizice;
 • Zabýváme se problematikou dlužného nebo jiného druhu financování;
 • zajišťujeme restrukturalizaci závazků v získané společnosti;
 • provádíme veškerá jednání;
 • připravujeme právní dokumenty.

Srovnávací analýza ziskovosti

Jak Vám můžeme pomoci?

Přijďte do naší kanceláře a odevzdejte žádost osobně, nebo kontaktujte nás pomoci uvedených kontaktu.